Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Andrzej Borówka  
 
strona główna > indeks autorów > Andrzej Borówka

Andrzej Borówka

2020/2 (120)
 

Blaski i cienie urologii - 2019 rok

Jakub Dobruch, Mieszko Kozikowski, Michał Skrzypczyk, Maciej Oszczudłowski, Sebastian Piotrowicz, Andrzej Lewicki, Marta Drążkiewicz, Rafał Osiecki, Łukasz Białek, Konrad Bilski, Andrzej Borówka

2015/2 (90)
 

Zastosowanie sylodosyny do leczenia dolegliwości i objawów ze strony dolnych dróg moczowych u chorych na łagodny rozrost stercza

Andrzej Borkowski, Andrzej Borówka, Andrzej Sikorski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski

Historia onkologii

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

2015/1 (89)
 

„Back bone therapy” w leczeniu chorych na raka stercza opornego na wytrzebienie

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

2012/1 (71)
 

Informacja dla członków Sekcji Adeptów Urologii dotycząca egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie urologii

Andrzej Borówka, Marek Sosnowski

2011/4 (68)
 

Egzaminy EBU w Polsce w latach 2010 i 2011

Andrzej Borówka

2011/2 (66)
 

Rak pęcherza moczowego w Polsce

Andrzej Borówka

2011/1 (65)
 

Postępowanie wobec pacjentów z problemami kostnymi w przebiegu terapii antyandrogenowej

Panel ekspertów, 31 sierpnia 2010 r.

Andrzej Borówka

Leczenie hormonalne chorych na raka gruczołu krokowego

Andrzej Borówka, Jakub Dobruch, Piotr Chłosta

2010/4 (62)
 

100 lat nieufności. Urolodzy a operacje oszczędzające miąższ nerkowy

Sławomir Poletajew, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka

Gęstość wielomiejscowej biopsji "mappingowej" stercza wykonywanej pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej u mężczyzn, u których podejrzewa się raka jedynie na podstawie podwyższenia stężenia swoistego antygenu sterczowego w surowicy

Stanisław Szempliński, Elza Modzelewska, Tomasz Dzik, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

2010/2 (60)
 

Egzaminy EBU w Polsce w 2009 roku

Andrzej Borówka, Iwona Sribniak

Atlas laparoskopii urologicznej - dzieło Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Andrzej Borówka

2009/6 (58)
 

BCG a mitomycyna w leczeniu raka nienaciekającego błony mięśniowej pęcherza moczowego. Czy immunoterapia dopęcherzowa przewyższa skutecznością chemioterapię dopęcherzową?

Artur A. Antoniewicz, Łukasz Zapała, Andrzej Borówka

2009/1 (53)
 

Nominacja prof. Theo de Reijke na stanowisko profesora wizytującego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Andrzej Borówka

Jedenasta edycja w Polsce sprawdzianu pisemnego - EBU Written Assessment - z urologii

Andrzej Borówka

Urologia w JGP - walczymy nadal

Andrzej Borówka, Adam Michalski, Piotr Jarzemski

Uwagi dotyczące urologii przedstawione na spotkaniu z dr. med. Jackiem Paszkiewiczem, prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia

Andrzej Borówka

Protokół ze spotkania poświęconego zmianom w sposobie leczenia szpitalnego w zakresie urologii z dnia 18 grudnia 2008 roku

Andrzej Borówka

Posiedzenie Komisji Zdrowia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej poświęcone urologii

Andrzej Borówka

2008/6 (52)
 

Urologia i JGP - ciąg dalszy

Andrzej Borówka

2008/5 (51)
 

JGP i urologia

Andrzej Borówka

2008/2 (48)
 

Wywiad z prof. Theo de Reijke,
MD, PhD, FEBU
przewodniczącym EORTC GU group

Andrzej Borówka

2008/1 (47)
 

Sprawdzian pisemny EBU w 2007 roku

Andrzej Borówka

Katalog procedur medycznych - stan prac przed przygotowaniem wersji ostatecznej

Spotkanie z dr. Andrzejem W. Włodarczykiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia

Andrzej Borówka

2007/6 (46)
 

Kurs przed EBU Written Assessment

Andrzej Borówka

2007/5 (45)
 

Ręce opadają

Andrzej Borówka

2007/4 (44)
 

Po raz kolejny o systemie ochrony zdrowia

Andrzej Borówka

2007/3 (43)
 

Refleksje po "Warsztatach prywatyzacyjnych" Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Andrzej Borówka

Analiza kosztów rzeczywistych wybranych procedur urologicznych i wielkości refundacji tych kosztów przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Andrzej Borówka, Artur A. Antoniewicz, Piotr Jarzemski

Diagnostyka ultrasonograficzna w urologii

Wiesław Jakubowski, Andrzej Borówka

2007/1 (41)
 

Warsztaty prywatyzacyjne

Andrzej Borówka

Miejsca specjalizacyjne w 2007 roku

Andrzej Borówka

Katalog procedur urologicznych

Andrzej Borówka

Nauczanie laparoskopii w urologii

Andrzej Borówka, Jakub Dobruch, Artur A. Antoniewicz, Piotr Chłosta, Zbigniew Węgrzyn

Nagroda imienia Profesora Tadeusza Krzeskiego

Andrzej Borówka

2006/6 (40)
 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Andrzej Borówka

Nagroda imienia Profesora Tadeusza Krzeskiego

Andrzej Borówka

20 lat PCNL w Polsce

Andrzej Borówka, Janusz Judycki

2006/5 (39)
 

Pierwsze Międzynarodowe Seminarium Historii Urologii w Warszawie

Andrzej Borówka, Roman Sosnowski

2006/4 (38)
 

Ustny egzamin specjalizacyjny EBU po raz dziewiąty w Polsce

Andrzej Borówka

2006/3 (37)
 

Koleżanki i Koledzy

Andrzej Borówka

Profesor Alberto Rodrigues de Matos-Ferreira

Andrzej Borówka

Profesor Walter Artibani

Andrzej Borówka

Profesor Zbigniew Kwias

Andrzej Borówka

Nagroda im. Profesora Tadeusza Krzeskiego

Konkurs rozstrzygnięty

Andrzej Borówka

21. Kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

Andrzej Borówka

To dopiero było sympozjum!...

Andrzej Borówka

2006/2 (36)
 

Profesor zwyczajny dr hab. med. Tadeusz Krzeski 20.02.1922 - 3.01.1998

Andrzej Borówka

Zasady postępowania diagnostycznego, leczniczego i obserwacyjnego u chorych z objawami ze strony dolnych dróg moczowych sugerującymi łagodną przeszkodę podpęcherzową

opracowane przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne przyjęte przez Polskie Towarzystwo Urologiczne. Wersja polskojęzyczna opracowana wspólnie z redakcją "Medycyny Praktycznej" na podstawie tekstu opublikowanego w Eur Urol 2004; 46: 547-554

Roman Mrozek, Andrzej Borówka

2006/1 (35)
 

Sprawdzian pisemny z urologii – 2005 r.

Andrzej Borówka

Kurs wprowadzający z urologii

Andrzej Borówka

2005/6 (34)
 

Wspomnienie o Wojciechu Husiatyńskim

Andrzej Borówka

2005/5 (33)
 

Warsztaty Endourologiczne w czasie 35. Kongresu PTU

Andrzej Borówka

2005/4 (32)
 

35. Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Andrzej Borówka

Rola Polskiego Towarzystwa Urologicznego w kształceniu i doskonaleniu zawodowym urologów

Andrzej Borówka

Ustny egzamin specjalizacyjny z urologii, 2005

Andrzej Borówka

Egzamin specjalizacyjny z urologii dziecięcej po raz pierwszy w Polsce

Andrzej Borówka

Uwagi na temat raka stercza nieistotnego klinicznie

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

Moja przygoda wydawnicza z EBU

Andrzej Borówka

2005/3 (31)
 

Kandydaci do godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego - 2005 r.

Profesor Imre Romics

Andrzej Borówka

2005/2 (30)
 

Fizjologia wzwodu prącia

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

2005/1 (29)
 

Komentarze do warsztatów laseroterapii gruczolaka stercza

Andrzej Borówka, Andrzej Sikorski, Piotr Jarzemski, Ryszard Hanecki, Waldemar Różański

Czy można uzdrowić ochronę zdrowia

Andrzej Borówka

Zaproszenie pielęgniarek na 35. Kongres Naukowy PTU w Lublinie

Andrzej Borówka

2004/6 (28)
 

Artykuł wstępny

Andrzej Borówka

Egzamin specjalizacyjny z urologii

Andrzej Borówka, Ela Ziółkowska

Sprawdzian pisemny z urologii

Andrzej Borówka

2004/5 (27)
 

Artykuł wstępny

Andrzej Borówka

Rak gruczołu krokowego - aspekty rodzinne

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

2004/4 (26)
 

Stan ogólny chorego i związane z nim rokowanie

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

Lead time w badaniach przesiewowych mających na celu wczesne rozpoznanie raka stercza

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

Rola czynników wzrostu w rozwoju łagodnego przerostu gruczołu krokowego

Wartość kliniczna ekstraktu z kory śliwy afrykańskiej (Pygeum afr. - Tadenan) w farmakoterapii przerostu gruczołu krokowego

Stanisław Wroński, Andrzej Borówka

2004/3 (25)
 

Podsumowanie kadencji 2000-2004

Andrzej Borówka

2004/2 (24)
 

XIX Kongres EAU

Wiedeń 2004

Andrzej Borówka

Profesor Frans M.J. Debruyne

Andrzej Borówka

Historia laparoskopii

Narodziny metody

S. Grzegorz Kata, Roman Sosnowski, Andrzej Borówka

2004/1 (23)
 

Pisemny egzamin specjalizacyjny z urologii w 2003 roku

Andrzej Borówka

2003/6 (22)
 

Zapalenie gruczołu krokowego (cz. II)

S. Grzegorz Kata, Andrzej Borówka

Wykłady z urologii

Andrzej Borówka

Inauguracja roku akademickiego CMKP

Andrzej Borówka

2003/5 (21)
 

Zapalenie gruczołu krokowego (cz. I)

S. Grzegorz Kata, Andrzej Borówka

Problem nietrzymania moczu w ocenie Konsultanta Krajowego w dziedzinie urologii

Andrzej Borówka

Urzeczywistnienie procesu akredytacji EBU w Polsce

Piotr Chłosta, Andrzej Borówka

2003/4 (20)
 

Skrining raka gruczołu krokowego: kiedy badać ?

Jakub Dobruch, Artur A. Antoniewicz, Piotr Chłosta, Andrzej Borówka

Nagrody podczas XXXIII Kongresu Naukowego PTU w Szczecinie

Opowieść o życiu niezwykłym

Andrzej Borówka

Ustny egzamin specjalizacyjny z urologii w 2003 roku

Andrzej Borówka

2003/3 (19)
 

Znaczenie preparatów pochodzenia roślinnego w leczeniu (BPH)

Piotr Chłosta, S. Grzegorz Kata, Andrzej Borówka

Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Urologicznego 2003

Andrzej Borówka

2003/2 (18)
 

Ślad Doktora Wacława Lilpopa

Roman Sosnowski, Andrzej Borówka

2003/1 (17)
 

Gasić emocje

Andrzej Borówka

Grzegorz Szymczyński (1946-2002)

Andrzej Borówka

Marek Zych

Andrzej Borówka

Sprawdzian pisemny z urologii (2002 rok)

Andrzej Borówka

2002/6 (16)
 

Wyceny procedur urologicznych

Andrzej Borówka, Roman Szwedowski, Piotr Nowakowski

European Board of Urology 2002

Artur A. Antoniewicz, Piotr Chłosta, Andrzej Borówka

2002/5 (15)
 

Romuald Sztaba (1913-2002)

Czesław Stoba, Andrzej Borówka

Ustny egzamin specjalizacyjny z urologii

Andrzej Borówka

Kongres w Szczecinie

Andrzej Borówka, Andrzej Sikorski

Szkoła Urologii Komitetu Edukacji PTU: rak stercza

Andrzej Borówka

2002/4 (14)
 

European School of Urology

Andrzej Borówka

2002/1 (11)
 

Wysiłkowe nietrzymanie moczu u kobiet - rekomendacje EAU

Andrzej Prajzner, Andrzej Borówka

2001/5 (9)
 

Żegnamy prof. dr. hab. med. Witolda Rudowskiego

Andrzej Borówka

2001/4 (8)
 

Egzamin specjalizacyjny z urologii

Andrzej Borówka

Europejska akredytacja

Andrzej Borówka, Andrzej Sikorski

2001/3 (7)
 

Autotransfuzja i hemodilucja w praktyce urologicznej

Mieczysław Koziarski, S. Grzegorz Kata, Cezary Szcześniak, Andrzej Borówka

20-lecie Kliniki Urologii CZD

Andrzej Borówka

Zawiadomienie o egzaminie specjalizacyjnym z urologii

Andrzej Borówka

2001/2 (6)
 

Przed XXXI Kongresem PTU

Andrzej Borówka, Maria Wróblewska

EAU i narodowe towarzystwa urologiczne Europy

Andrzej Borówka