Przegląd Urologiczny 2008/1 (47) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/1 (47) > Sprawdzian pisemny EBU w 2007 roku

Sprawdzian pisemny EBU w 2007 roku

Jedenasta edycja sprawdzianu pisemnego (Written Assessment - WRASS) European Board of Urology (EBU), stanowiącego pierwszą część egzaminu specjalizacyjnego z urologii, prowadzonego od 1998 roku w Polsce na zasadach określonych przez EBU odbyła się w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie 24 listopada 2007 roku.

Przystąpiło do niej 49 kandydatów - wśród nich 4 kobiety. Czterdziestu pięciu kandydatów zdawało sprawdzian po raz pierwszy, pozostali (8,9%) po raz kolejny, przy czym jeden z nich po raz trzeci. Do WRASS '07 przystąpiło łącznie 154 zdających, wobec tego kandydaci z Polski stanowili 31,8% wszystkich uczestników egzaminu.

Tabela 1
Wyniki zbiorcze sprawdzianu pisemnego z urologii przeprowadzonego w sesji jesiennej 2007 roku
Tabela 2
Grupy tematyczne pytań ujętych w sprawdzianie pisemnym oraz oceny średnie uzyskane w poszczególnych grupach przez wszystkich zdających (podane jako odsetek odpowiedzi prawidłowych)

WRASS, jak zwykle, składał się ze 150 pytań testowych (MCQs - multiple choice questions). Ocenie podlegało "z założenia" 100 pytań, jednak ostatecznie wyłączono spośród nich 3 pytania. Wobec tego wyniki WRASS '07 oceniono na podstawie odpowiedzi udzielonych na 97 pytań. Wyniki zbiorcze egzaminu przedstawia tabela 1. Z danych w niej zawartych wynika, że średnia ocena kandydatów z Polski przewyższyła średnią ocenę wszystkich zdających oraz że poziom kandydatów z Polski był bardziej "wyrównany" (std. dev. 6,7 vs 9,4), jednak najwyższą (92 "małe" punkty) i najniższą (45 "małych" punktów) uzyskali kandydaci zdający poza Warszawą. Tematy, których dotyczyły pytania przedstawia tabela 2.

Tabela 3
Oceny uzyskane w sprawdzianie pisemnym EBU przeprowadzonym w Warszawie w 2007 roku

Aby zdać egzamin, trzeba było uzyskać co najmniej 6 "dużych" punktów, czyli odpowiedzieć poprawnie na co najmniej 63 spośród 97 pytań. WRASS zaliczyło 43 (87,76%) kandydatów z Polski (ogólna liczba osób, które zaliczyły WRASS jest znana wyłącznie EBU i stanowi swego rodzaju sekret - chodzi o to, aby nie budzić emocji wynikających z porównań wyników uzyskanych przez kandydatów pochodzących z poszczególnych krajów). Jakkolwiek średnia ocena kandydatów z Polski była w 2007 roku wyższa od średniej przypisanej wszystkim zdającym!! Oceny uzyskane przez kandydatów z Polski przedstawia tabela 3.

Tabela 4
Liczby zdających i wyniki jedenastu kolejnych sprawdzianów pisemnych EBU przeprowadzonych w Warszawie w latach 1997-2007
Rycina 1
Wyniki średnie (w %) Written Assessment w latach 1997-2007

Sądzę, że warto porównać wyniki WRASS '07 z wynikami sprawdzianów pisemnych EBU przeprowadzonych w Polsce wcześniej - porównanie przedstawiają tabela 4 i rycina 1. Pragnę podkreślić z satysfakcją, że najlepszy wynik WRASS w grupie polskiej uzyskał Kol. Jarosław Jaskulski pracujący w Dziale Urologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Koledze Jaskulskiemu i wszystkim, którzy zdali WRASS '07 składam serdeczne gratulacje i życzę powodzenia na egzaminie ustnym, który odbędzie się w Warszawie 7 czerwca 2008 roku.

Andrzej Borówka

Uprzejmie dziękuję Pani Iwonie Sribniak za pomoc w opracowaniu tego artykułu.