Przegląd Urologiczny 2004/6 (28) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/6 (28) > Sprawdzian pisemny z urologii

Sprawdzian pisemny z urologii

przewodniczący Komitetu Edukacji PTU, prezes PTU

W sobotę 27 listopada 2004 roku odbył się w sali wykładowej Centralnego Szpitala Kolejowego sprawdzian pisemny (written assessment) będący częścią egzaminu specjalizacyjnego z urologii, organizowanego w Polsce wraz z European Board of Urology (EBU). Chęć przystąpienia do sprawdzianu zgłosiło 29 osób. Ostatecznie w sprawdzianie uczestniczyło 26 adeptów urologii z Polski, wśród nich dwie kobiety (tabela 1).

Tabela 1
Uczestnicy sprawdzianu pisemnego z urologii przeprowadzonego w Warszawie w 2004 roku

W tym samym czasie odbył się też sprawdzian w innych krajach (Amsterdam, Ateny, Berlin, Budapeszt, Kopenhaga, Helsinki, Stambuł, Linz, Lizbona, Lublana, Londyn, Lucerna, Paryż, Praga, Werona, Sztokholm). Do sprawdzianu przystąpiło ogółem 174 osób (tabela 2). Wyniki sprawdzianu będą ogłoszone na początku 2005 roku (być może uda się je udostępnić wcześniej).

Tabela 2
Liczby kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu pisemnego z urologii w Europie w 2004 roku

Sprawdzian w Warszawie przebiegł bardzo sprawnie. Był to już ósmy sprawdzian pisemny EBU w naszym kraju - pierwszy odbył się w listopadzie 1997 roku. Szkoda, że z uczestniczenia w sprawdzianie zrezygnowały aż 3 osoby (10,3% pierwotnie zgłoszonych). Moim zdaniem zestaw składający się jak zwykle ze 150 pytań (MCQs - multiple choice questions) i zawierający pytania dotyczące różnych dziedzin urologii był w tym roku średnio trudny. Uczestnicy ocenili sprawdzian na anonimowo wypełnionych kwestionariuszach, zawierających szereg pytań - ocenę zbiorczą przedstawia tabela 3.

Tabela 3
Wyniki anonimowej oceny sprawdzianu pisemnego z urologii, dokonanej przez uczestników sprawdzianu w 2004 roku

Zorganizowanie i przeprowadzenie sprawdzaniu zawsze wymaga wiele pracy. W tym roku było jej nieco mniej, ponieważ liczba zdających była mniejsza niż poprzednio. Wobec niesłusznego ograniczenia przez Ministerstwo Zdrowia liczby miejsc specjalizacyjnych z urologii, należy spodziewać się, że w latach przyszłych jeszcze mniej kandydatów będzie uczestniczyć w sprawdzianie. Pragnę podkreślić, że konsultanci wojewódzcy oraz kierownicy jednostek dysponujących akredytacją (prawo do prowadzenia studiów specjalizacyjnych) powinni traktować dążenie do zwiększenia liczby miejsc dla adeptów urologii jako jedno z najważniejszych zadań.

Korzystam z okazji, aby wyrazić uznanie za przygotowanie i przeprowadzenie sprawdzianu Pani Iwonie Sribniak (Klinika Urologii CMKP, Biuro Kongresowe PTU - współpraca z EBU), Pani Grażynie Gulbińskiej (sekretariat PTU), Panu dr. med. Tomaszowi Bużańskiemu (Klinika Urologii CMKP), Panu dr. med. Arturowi Antoniewiczowi (Klinika Urologii CMKP - Oddział Urologii CSK, Warszawa-Miedzylesie). Pragnę podkreślić, że dzięki pracy wymienionych osób egzaminy przeprowadzone dotychczas w Warszawie cieszą się znakomitą opinią EBU Education Committee.