Przegląd Urologiczny 2015/4 (92) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/4 (92)

Przegląd Urologiczny 2015/4 (92)

Urologia - nauka i praktyka

Wielokierunkowe działanie onabotulinotoksyny A w dysfunkcji pęcherza moczowego

Kajetan Juszczak, Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Marek Sosnowski

Str. 7

Zastosowanie PET/CT ze znakowaną fluorem 18F choliną (18F-FCH) w obrazowaniu raka gruczołu krokowego

Łukasz Zapała

Str. 13

Ultrasonografia dla urologa

Część 5 ciąg dalszy artykułu zamieszczonego w PU 3/2015
Diagnostyka ultrasonograficzna wad wrodzonych nerek

Andrzej Lewicki, Wiesław Jakubowski

Str. 18

Urologia - nauka i praktyka

Nowości w technikach laserowych wykorzystywanych w urologii

Waldemar Białek

Str. 27

Terapia fagowa antybiotykoopornych zakażeń bakteryjnych jako eksperyment leczniczy – aspekty etyczne

Sławomir Letkiewicz

Str. 35

Lekcje urologii
Redaktor prowadzący dział Sławomir Poletajew

Rak prącia – techniki leczenia oszczędzające narząd

Joanna Lisowska

Str. 38

Przegląd wyników badań klinicznych nad skutecznością i bezpieczeństwem stosowania mirabegronu w leczeniu pacjentów z pęcherzem nadreaktywnym

Sławomir Poletajew

Str. 41

Nowe możliwości oceny i obserwacji złożonych torbieli nerek

Wojciech Michalak

Str. 44

Literatura zagraniczna
streszczenia
Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

Porównanie częściowej nefrektomii i przezskórnej ablacji w leczeniu guzów nerek w stopniu zaawansowania cT1

Str. 48

Choroby przenoszone drogą płciową a powiększenie stercza i objawy z dolnych dróg moczowych: wyniki z przesiewowego badania PLCO

Str. 49

Przewidywanie wykrycia raka stercza wysokiej złośliwości w dziesięciowycinkowej biopsji przy użyciu czterech kalikreinowych markerów z krwi w badaniu ProtecT

Str. 49

Porównanie skuteczności natychmiastowej i odroczonej chemioterapii po cystektomii radykalnej u chorych z rakiem pęcherza moczowego w stopniu zaawansowania pT3-pT4 lub N+ MO (EORTC 30994): międzygrupowe, otwarte, randomizowane badanie kliniczne 3 fazy

Str. 50

Związek pomiędzy polimorfizmem genu dla receptora β3–adrenergicznego a nadreaktywnym pęcherzem moczowym: metaanaliza

Str. 52

Wytyczne EAU na temat diagnostyki nieneurologicznych dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych u mężczyzn, w tym z przeszkodą spowodowaną łagodnym przerostem stercza

Str. 53

CME–CPD

Raporty CME–CPD (EU–ACME) 2014

Ela Ziółkowska

Str. 54

Eponimy

Friedrich Gustav Jacob Henle (1809–1885)

Michał Matuszewski, Katarzyna Filipiak

Str. 56

Ludzie medycyny

Profesor Waldemar Różański

Str. 58

Profesor Jacek Fijut

Str. 60

Profesor Barbara Darewicz

Str. 61

Pasjonat laparoskopii

Str. 62

Sukcesy na światowym poziomie

Str. 65

Urologia - nauka i praktyka

Jak przygotować się do egzaminu specjalizacyjnego z urologii według zasad Polskiego Towarzystwa Urologicznego i European Board of Urology

Marta Sochaj

Str. 69

Etyka a medycyna

Quo vadis medicina?

Sławomir Letkiewicz, Roman Łesiow

Str. 71

Galeria portretów

Tomasz Wiatr

Str. 78