Przegląd Urologiczny 2015/4 (92) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/4 (92) > Friedrich Gustav Jacob Henle (1809–1885)

Friedrich Gustav Jacob Henle (1809–1885)

W czerwcu 2015 roku raporty EU–ACME i dyplomy PTU prezentujące punkty kredytowe uzyskane w 2014 roku otrzymało 263 spośród 289 uczestników systemu CME–CPD. Liczba polskich urologów należących do systemu CME–CPD zmniejszyła się, ale aktywność tej grupy w roku 2014 wzrosła o 7% w porównaniu z rokiem 2012 (tab. 1). Szczegółowa analiza raportów rocznych (tab. 2) wykazała, że największą grupę, 147 osób, podobnie jak w latach ubiegłych stanowili uczestnicy, którzy uzyskali od 21 do 100 punktów CME–CPD. Bardzo liczna grupa, 20 osób, uzyskała powyżej 100 punktów w ciągu roku. Do grupy liderów należy 5 urologów, którzy uzyskali od 244 do 946 punktów. Serdecznie gratulujemy! Dyplomy pięcioletnie za udział w systemie CME–CPD w latach 2010–2014 otrzymało 26 uczestników. Z systemu CME–CPD koordynowanego przez PTU automatycznie wyrejestrowywane są osoby, które przez dwa kolejne lata nie uzyskały punktów i/lub nie opłacają składek członkowskich PTU.

Tabela 1
Ogólna liczba uczestników CME–CPD, liczba aktywnych uczestników oraz ich odsetek w latach 2012–2014

Zaproszenie do systemu CME–CPD

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do systemu CME–CPD (EU–ACME) zapraszamy do przysłania do Biura CME–CPD PTU wypełnionego formularza „Rejestracja w systemie punktacji kredytowej CME–CPD”. System punktacji kredytowej CME–CPD jest adresowany do specjalistów urologów. Warunkiem rejestracji w systemie CME–CPD koordynowanym przez Polskie Towarzystwo Urologiczne jest regularne opłacanie składek członkowskich PTU. System CME–CPD działa w Polsce od stycznia 2002 roku. Do systemu CME–CPD należy obecnie 289 polskich urologów zarejestrowanych przez Polskie Towarzystwo Urologiczne. Koszt uczestnictwa członków PTU w systemie CME–CPD (10 euro rocznie) pokrywa ZG PTU. System CME–CPD jest oparty na gromadzeniu punktów za aktywność naukową. Uzyskane punkty rejestrowane są na indywidualnych kontach uczestników systemu – na tej podstawie przygotowywane są raporty roczne. Rzetelny rejestr punktów CME–CPD dokumentuje ciągłe doskonalenie zawodowe uczestników systemu.

Tabela 2
Liczba i odsetek uczestników systemu CME–CPD w latach 2012–2014 a uzyskane punkty

Dyplom CME-CPD PTU, 2014 rok

Raporty roczne 2014 były ostatnimi raportami przygotowanymi na podstawie zasad opracowanych przez profesor Alberto Matosa Ferreirę i wdrożonych przez European Board of Urology, a w roku 2002 zaadaptowanych przez Polskie Towarzystwo Urologiczne. W kolejnych latach, w związku ze zmianami w funkcjonowaniu systemu CME–CPD obowiązującymi od stycznia 2015 roku, punkty za aktywność naukową CME i CPD będą przyznawane na podstawie ?Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy?. Liczba punktów kredytowych rejestrowanych na indywidualnych kontach uczestników systemu CME–CPD będzie równa liczbie punktów edukacyjnych izb lekarskich. Zmianie nie ulegnie sposób zgłaszania do Biura CME–CPD PTU udziału w akredytowanych aktywnościach naukowych. Raporty, tak jak dotąd, będą przygotowane przez Biuro EU–ACME w Holandii we współpracy z Biurem CME–CPD PTU.Ela Ziółkowska
CME-CPD Project Manager
e-mail:cmecpd@ptu.net.pl