Przegląd Urologiczny 2015/4 (92) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/4 (92) > Choroby przenoszone drogą płciową a...

Choroby przenoszone drogą płciową a powiększenie stercza i objawy z dolnych dróg moczowych: wyniki z przesiewowego badania PLCO

Sexually transmitted infections, benign prostatic hyperplasia and lower urinary tract symptom-related outcomes: results from the Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial

Breyer BN1, Huang WY2, Rabkin CS2, Alderete JF3, Pakpahan R4, Beason TS4,
Kenfield SA1, Mabie J5, Ragard L6, Wolin KY7, Grubb RL III8, 9, Andriole GL8, 9,
Sutcliffe S4, 9
1 University of California San Francisco, Department of Urology,
San Francisco, CA
2 Division of Cancer Epidemiology and Genetics, National Cancer Institute, NIH,
Department of Health and Human Services, Bethesda, MD
3 School of Molecular Biosciences, College of Veterinary Medicine,
Washington State University, Pullman, WA
4 Division of Public Health Sciences, Department of Surgery,
Washington University School of Medicine, St. Louis, MO
5 Information Management Services, Rockville, MD
6 Westat, Rockville, MD
7 Coeus Health, Chicago, IL
8 Division of Urologic Surgery, Department of Surgery,
Washington University School of Medicine, St. Louis, MO
9 Alvin J. Siteman Cancer Center, Department of Surgery,
Washington University School of Medicine, St. Louis, MO

Dokładna patogeneza łagodnego przerostu gruczołu krokowego (BPH) i następowych objawów z dolnych dróg moczowych (LUTS) pozostaje niejasna, jednak wskazuje się często na rolę stanu zapalnego w tym procesie. Jednym z możliwych źródeł reakcji zapalnej są infekcje przenoszone drogą płciową (sexual transmitted infections – STI), które wiązano już z przyczyną LUTS we wcześniejszych badaniach. Celem prezentowanej pracy było zbadanie, czy dodatni wywiad chorób przenoszonych drogą płciową lub serologiczne podejrzenie przebytej STI wiąże się z występowaniem objawów z dolnych dróg moczowych w przebiegu łagodnego przerostu stercza. Analizę przeprowadzono w oparciu o prospektywne, randomizowane badanie PLCO (Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screning Trial), w którym oceniano czynniki ryzyka raka stercza, płuc, jelita grubego i jajników.
Analizie poddano 76 705 mężczyzn w wieku 55–74 lat bez wywiadu raka stercza lub radykalnej prostatektomii, nieleczonych finasterydem w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Analizowanych mężczyzn w Stanach Zjednoczonych włączono do badania w latach 1993– 2001. Mężczyźni sami zgłaszali w kwestionariuszu na początku badania przebyte zakażenie rzeżączką lub kiłą. Analizowano także pacjentów, u których w zabezpieczonej surowicy stwierdzono serologiczne dowody przebytej STI (Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, wirus brodawczaka ludzkiego HPV-16, HPV-18, wirus opryszczki pospolitej typu 2, ludzki wirus opryszczki typu 8 i wirus cytomegalii). Rozrost stercza z objawami z dolnych dróg moczowych rozpoznawano u mężczyzn bez stwierdzanego raka stercza z nokturią minimum 2x, PSA >1,4 ng/ml, objętością gruczołu krokowego >30 cm3 lub samodzielnie zgłaszających przerost stercza. Podobne kryteria stosowano po 5–13 latach do stwierdzenia wystąpienia przerostu stercza w grupie mężczyzn bez pierwotnie rozpoznawanego BPH/LUTS. Dane uzupełniano o leczenie finasterydem, follow-up PSA i wynik badania DRE.
Autorzy po analizie zebranych danych z zastosowaniem modelu regresji Poissona nie stwierdzili związku pomiędzy zgłaszaną przebytą STI lub serologicznie potwierdzonym faktem przebycia STI z występowaniem BPH bądź objawów LUTS u badanych. Jedynie przebycie infekcji Trichomonas vaginalis było u kilku mężczyzn pozytywnie skojarzone z nokturią oraz u niektórych ze zwiększeniem objętości gruczołu krokowego, jednak żaden z nich nie rozwinął LUTS w przebiegu BPH.
Wyniki prezentowanego badania nie potwierdzają skojarzenia kilku znanych chorób przenoszonych drogą płciową z LUTS w przebiegu BPH, chociaż zakażenia T. vaginalis mogą wymagać dalszych obserwacji.



Oprac.: lek. Krzysztof Sołtys