Przegląd Urologiczny 2011/5 (69) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2011/5 (69)

Przegląd Urologiczny 2011/5 (69)

Fotoreportaż

Kongres Naukowy PTU, Gdańsk 2011

Str. 3

Kongres,
sympozja

Sprawozdanie z 41. Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Gdańsk, 8-10 września 2011 r.

Marek Sosnowski

Str. 15

Urologia
nauka i praktyka

Nagrodzeni na 41. Kongresie Naukowym PTU w Gdańsku

Maciej Salagierski

Str. 20

   

Nagrodzeni na 41. Kongresie Naukowym PTU w Gdańsku

Marek Zawadzki

Str. 22

Nagrodzeni na 41. Kongresie Naukowym PTU w Gdańsku

Magdalena Traczyk

Str. 24

Nagrodzeni na 41. Kongresie Naukowym PTU w Gdańsku

Bartosz Dybowski

Str. 26

Europejska Szkoła Urologii wspiera polskie aspiracje do pełnoprawnego uczestnictwa w europejskiej społeczności

Marcin Słojewski

Str. 28

Prace
doktorskie

Znaczenie kliniczne słabego strumienia moczu w diagnostyce urodynamicznej kobiet

Bartosz Dybowski

Str. 30

Urologia
nauka i praktyka

Differential Expression of PCA3 and Its Overlapping PRUNE2 Transcript in Prostate Cancer

Maciej Salagierski, Gerald W. Verhaegh, Sander A. Jannink, Frank P. Smit, Daphne Hessels, Jack A. Schalken

Str. 33

Prace
doktorskie

Krytyczna ocena własnego schematu biopsji "mappingowej" stercza u mężczyzn, u których podejrzenie raka stanowi jedynie podwyższenie stężenia PSA w surowicy

Stanisław Szempliński

Str. 35

Urologia
nauka i praktyka

Degareliks - antagonista LHRH w terapii zaawansowanego raka stercza

Bartosz Dybowski

Str. 42

   

Postępowanie zachowawcze w leczeniu raka gruczołu krokowego

Anna Kołodziej

Str. 46

Komentarz do Programu MEDREX "Ocena satysfakcji pacjentów ze świadczonej opieki medycznej - urologicznej"

Andrzej Borkowski

Str. 51

Zespoły bólowe spotykane u chorych z nowotworami układu moczowego

Elwira Góraj

Str. 53

Rola farmakoterapii skojarzonej w leczeniu BPH i męskich LUTS

Andrzej Borkowski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Romuald Zdrojowy, Marcin Słojewski, Piotr Radziszewski, Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Tomasz Borkowski

Str. 60

Wpływ roślin i innych składników pożywienia na przerzuty nowotworów układu moczowo-płciowego

Dorota M. Olszewska-Słonina

Str. 66

Literatura
zagraniczna - streszczenia

Wpływ konsystencji żylnego czopa nowotworowego (zbitej vs luźnej) na przeżywalność swoistą dla raka u chorych z rakiem jasnokomórkowym nerki

Tomasz Drewniak

Str. 69

Detekcja krążących komórek nowotworowych w krwi obwodowej u chorych z nieprzerzutowym, zaawansowanym rakiem pęcherza moczowego

Tomasz Drewniak

Str. 70

Próba standaryzacji kryteriów rozpoznania raka stercza i oceny stopnia jego zaawansowania w MRI - obecnie brak możliwości wprowadzenia do praktyki klinicznej

Str. 71

Grupy ryzyka chorych w badaniach przesiewowych raka stercza w zależności od wyjściowego stężenia PSA

Str. 72

Kongresy,
sympozja

41st Annual Meeting of the International Continence Society (ICS)

Glasgow, 29 sierpnia - 2 września 2011 r.

Marek Roslan

Str. 73

Urologia
- nauka i praktyka

Sprawozdanie z VIII Lubelskich Dni Urologicznych

Waldemar Białek, Dariusz Borowiec, Krzysztof Bar

Str. 84

Zabiegi wspomagane robotem to przyszłość urologii onkologicznej - sprawozdanie ze stażu w Szpitalu św. Augustyna w Bordeaux

Str. 88

Urosilesiana 2011

16. Konferencja Naukowa Oddziału Śląskiego i Dolnośląskiego PTU oraz Pielęgniarek Urologicznych

Str. 92

CME
-CPD

Krótko na temat CME-CPD 2010

Str. 95

Felieton
numeru

„Wiaderko do krwi”, czyli rzecz o patriotyzmie

Wojciech Szczęsny

Str. 96

Książki
do przeczytania

Lektura obowiązkowa

Str. 97

Str. 99

Hobby
i pasje

Moje wyśnione góry

Marek Rożniecki

Str. 100

Uroki wina w dawnej Polsce

Tradycje winiarskie za Jagiellonów

Władysław Sinkiewicz

Str. 109