Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Jakub Dobruch  
 
strona główna > indeks autorów > Jakub Dobruch

Jakub Dobruch

2023/4 (140)
 

Leczenie chorych na mHSPC (metastatic hormone sensitive prostate cancer) w Polsce w 2023 roku - stan obecny i obowiązujące zalecenia

Piotr Chłosta, Jakub Dobruch, Tomasz Drewa, Tomasz Szydełko, Jakub Żołnierek, Iwona Skoneczna

2022/3 (133)
 

Kontrowersje związane z aktywnym nadzorem u chorych z rakiem prostaty niskiego ryzyka

Roman Sosnowski, Jakub Dobruch, Hubert Kamecki

2020/5 (123)
 

Ilość utkania nowotworowego o wzorze 4 w skali Gleasona w preparacie z biopsji igłowej jako parametr predykcyjny u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego w 2. grupie stopni złośliwości (grade group 2) kwalifikowanych do aktywnego nadzoru

Hubert Kamecki, Roman Sosnowski, Michał Szymański, Artur Przewor, Jakub Dobruch, Tomasz Demkow

2020/2 (120)
 

Blaski i cienie urologii - 2019 rok

Jakub Dobruch, Mieszko Kozikowski, Michał Skrzypczyk, Maciej Oszczudłowski, Sebastian Piotrowicz, Andrzej Lewicki, Marta Drążkiewicz, Rafał Osiecki, Łukasz Białek, Konrad Bilski, Andrzej Borówka

2019/4 (116)
 

VI Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Jakub Dobruch

2019/3 (115)
 

Zalecenia zespołu ekspertów dotyczące leczenia i profilaktyki zakażeń układu moczowego, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania produktu leczniczego Canephron

Mikołaj Przydacz, Jakub Dobruch, Anna Kołodziej, Marek Lipiński, Piotr Chłosta

2017/6 (106)
 

Zaproszenie na V Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej

Jakub Dobruch

2017/1 (101)
 

Własne doświadczenia wprowadzania programu ERAS u chorych poddanych cystektomii radykalnej

Stanisław Szempliński, Michał Skrzypczyk, Maciej Oszczudłowski, Bartosz Horosz, Jakub Dobruch

2016/5 (99)
 

Biopsja płynna

Jakub Dobruch

2016/4 (98)
 

Czy negatywny wynik MRI oznacza, że nie ma raka istotnego klinicznie?

Mieszko Kozikowski, Jakub Dobruch

2016/2 (96)
 

III Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej PTU

Jakub Dobruch

2015/6 (94)
 

Sprawozdanie ze spotkania naukowego STEPS by step: 5 years and beyond

Madryt, 22 marca 2015 r.

Roman Sosnowski, Bartłomiej Gliniewicz, Jakub Dobruch

2015/2 (90)
 

II Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej

Jakub Dobruch

Historia onkologii

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

2015/1 (89)
 

„Back bone therapy” w leczeniu chorych na raka stercza opornego na wytrzebienie

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

2014/3 (85)
 

I Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Naukowego

Jakub Dobruch

2014/1 (83)
 

Central European Meeting

Praga, październik 2013 r.

Jakub Dobruch

2013/5 (81)
 

Sympozjum satelitarne Fundacji Austriacko-Amerykańskiej

Jakub Dobruch

2013/2 (78)
 

Znaczenie rozległej limfadenektomii miednicznej u chorych leczonych z powodu raka gruczołu krokowego

Jakub Dobruch, Sebastian Piotrowicz, Andrzej Borówka11

Session To Evaluate Progress (STEPS)

Jakub Dobruch

2012/6 (76)
 

42. Kongres Naukowy PTU

IV Sesja Plakatowa: Łagodny rozrost stercza, nowotwory stercza i męskich narządów płciowych

Jakub Dobruch

2012/5 (75)
 

Zapobieganie powikłaniom kostnym (SRE) u chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami do kości

Tomasz Borkowski, Jakub Dobruch

2011/2 (66)
 

Znaczenie chemioterapii systemowej - adjuwantowej/ neoadjuwantowej - dla ostatecznego wyniku cystektomii radykalnej u chorych na raka naciekającego błonę mięśniową pęcherza

Jakub Dobruch

2011/1 (65)
 

Postępowanie w przypadku problemów kostnych u chorych leczonych hormonalnie z powodu raka gruczołu krokowego

Jakub Dobruch

Leczenie hormonalne chorych na raka gruczołu krokowego

Andrzej Borówka, Jakub Dobruch, Piotr Chłosta

Organizacja pracy w amerykańskim i austriackim oddziale urologii

Jakub Dobruch

2010/4 (62)
 

Gęstość wielomiejscowej biopsji "mappingowej" stercza wykonywanej pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej u mężczyzn, u których podejrzewa się raka jedynie na podstawie podwyższenia stężenia swoistego antygenu sterczowego w surowicy

Stanisław Szempliński, Elza Modzelewska, Tomasz Dzik, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

2009/2 (54)
 

"Clinical observership" w Memorial Sloan-KetteringCancer Center

Jakub Dobruch

2008/5 (51)
 

Moje wrażenia z pobytu w Salzburgu

Jakub Dobruch

2008/2 (48)
 

23. Kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

Jakub Dobruch

2007/6 (46)
 

European Urology Residents Education Programme (EUREP)

Jakub Dobruch, Stanisław Szempliński

2007/2 (42)
 

Wpływ testosteronu na rozwój raka gruczołu krokowego

Jakub Dobruch

2007/1 (41)
 

Nauczanie laparoskopii w urologii

Andrzej Borówka, Jakub Dobruch, Artur A. Antoniewicz, Piotr Chłosta, Zbigniew Węgrzyn

Zjawiska patofizjologiczne występujące podczas operacji laparoskopowych

Jakub Dobruch

2006/4 (38)
 

Międzynarodowe seminaria w Salzburgu

Jakub Dobruch

2006/2 (36)
 

www.IndexCopernicus.com

Rozmowa z dr. Markiem Graczyńskim, dyrektorem Medical Science Monitor

Augustyn Szczawiński, Jakub Dobruch

2005/6 (34)
 

Moje wrażenia z pobytu w Salzburgu

Jakub Dobruch

Rak gruczołu krokowego

Radykalne wycięcie gruczołu krokowego czy baczna obserwacja w raku gruczołu krokowego ograniczonego do narzadu?

Jakub Dobruch

2005/4 (32)
 

Uwagi na temat raka stercza nieistotnego klinicznie

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

2005/3 (31)
 

Fizjologia mikcji

Jakub Dobruch

2005/2 (30)
 

Fizjologia wzwodu prącia

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

Evidence Based Medicine

Jakub Dobruch, S. Grzegorz Kata

2004/5 (27)
 

Rak gruczołu krokowego - aspekty rodzinne

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

2004/4 (26)
 

Stan ogólny chorego i związane z nim rokowanie

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

Lead time w badaniach przesiewowych mających na celu wczesne rozpoznanie raka stercza

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

Rak nerki

Historia naturalna przypadkowo wykrytych, niewielkich guzów nerek

Jakub Dobruch

Rak pęcherza moczowego

Znaczenie przezcewkowej elektroresekcji guza pęcherza moczowego
Obecność zmian resztkowych w preparatach z cystektomii radykalnej

Jakub Dobruch

2004/3 (25)
 

Rak nerki

Rak nerkowokomórkowy z zajęciem układu żylnego: biologia, wartość leczenia metodą nefrektomii oraz odpowiedź na immunoterapię

Jakub Dobruch

2004/1 (23)
 

Rak gruczołu krokowego

Badania przesiewowe związane z rakiem stercza, prowadzone co dwa lata na podstawie oznaczeń PSA, są wystarczające do wykrycia nowotworu gruczołu krokowego w stopniu umożliwiającym leczenie radykalne

Jakub Dobruch

2003/5 (21)
 

Cystektomia radykalna oszczędzająca pęczki naczyniowo-nerwowe

Jakub Dobruch

2003/4 (20)
 

Skrining raka gruczołu krokowego: kiedy badać ?

Jakub Dobruch, Artur A. Antoniewicz, Piotr Chłosta, Andrzej Borówka

2003/3 (19)
 

Urostomia (przetoka moczowo-skórna)

Jakub Dobruch

2003/1 (17)
 

Pielęgnacja urostomii (przetoki moczowo-skórnej)

Jakub Dobruch