Przegląd Urologiczny 2004/1 (23) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/1 (23) > Rak gruczołu krokowego

Rak gruczołu krokowego

Badania przesiewowe związane z rakiem stercza, prowadzone co dwa lata na podstawie oznaczeń PSA, są wystarczające do wykrycia nowotworu gruczołu krokowego w stopniu umożliwiającym leczenie radykalne

J Urol 2003, 169, 1720–1723.

Prostate Specific Antigen Based Biennial Screening is Sufficient to Detect Almost All Prostate Cancers While Still Curable

J. Hugosson, G. Aus, H. Lilja, P. Lodding, C. G. Pihl, E. Pileblad
Department of Urology, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Goteborg, Sweden

Celem pracy była ocena przydatności prowadzenia badań przesiewowych, mających na celu wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego na podstawie oznaczania stężenia PSA raz na dwa lata. Badania przeprowadzono w Göteborgu w latach 1995–1998. Metodą doboru losowego w latach 1995–1996 zakwalifikowano do badania 9972 mężczyzn w wieku 50–65 lat. Pierwsze oznaczenie PSA wykonano w latach 1995–1995, kolejne w latach 1997–1998. U mężczyzn z wartością PSA przekraczającą 3 ng/ml wykonywano dodatkowo DRE, TRUS i/lub biopsję stercza. W pierwszej fazie badań przesiewowych wzięło udział ogółem 5854 mężczyzn; wykryto 145 przypadków raka. W drugiej fazie uczestniczyło 5267 mężczyzn i wykryto 111 przypadków raka. Między jedną a drugą fazą wykryto dodatkowo raka u dziewięciu mężczyzn. Podczas drugiego badania 92% nowotworów (102 przypadki) wykazało zależność z PSA < 10 ng/ml. U 50 spośród 465 mężczyzn z podwyższonym stężeniem PSA i ujemnym wynikiem biopsji stercza podczas pierwszego okresu przesiewowego wykryto raka stercza w drugim okresie. Z kolei spośród 241 mężczyzn, u których wartość PSA uległa zwiększeniu między dwoma okresami przesiewowymi do powyżej 3 ng/ml, raka wykryto w 46 przypadkach. U żadnego mężczyzny z PSA < 1 ng/ml, oznaczonego w pierwszym okresie, nie wykazano istotnego wzrostu w drugim i nie stwierdzono raka. Wydaje się, że badania przesiewowe oparte na określaniu stężenia PSA, przeprowadzane raz na dwa lata, są uzasadnione u mężczyzn z wyjściowym stężeniem PSA < 2 ng/ml. W przypadku wyjściowego stężenia PSA > 2 ng/ml autorzy artykułu proponują coroczne badania.