Przegląd Urologiczny 2005/6 (34) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/6 (34) > Moje wrażenia z pobytu w Salzburgu

Moje wrażenia z pobytu w Salzburgu

Klinika Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Zespół Dydaktyki Urologicznej
Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
ordynator oddziału: prof. dr hab. Andrzej Borówka

W dniach 10-16 lipca 2005 roku pod auspicjami Europejskiej Szkoły Urologii odbyły się kolejny raz Międzynarodowe Seminaria w Salzburgu (The Salzburg Medical Seminars International). Seminaria od lat organizowane są przez Amerykańsko-Austriacką Fundację, założoną w 1995 roku. Początkowo jej celem było zbudowanie silnych więzi między obydwoma krajami, dzięki wzajemnej wymianie informacji. Z biegiem czasu działalność fundacji objęła kraje Europy środkowej i Wschodniej oraz Azji.

Każdego roku fundacja przyznaje nagrody w formie zaproszenia do wzięcia udziału w seminariach ponad 1000 osób związanych z medycyną i sztuką. Seminaria prowadzone są przez wykładowców pracujących w najlepszych ośrodkach amerykańskich i austriackich (Weill Cornell Medical College, The College of Physicians and Surgeons at Columbia University, The Children's Hospital of Philadelphia (CHOP, Univ. of Pennsylvania), Duke University Medical Center, The Diplomatic Academy in Vienna itd).

Seminaria odbywają się w Salzburgu w specjalnie w tym celu kupionym zamku Arenberg, XIX-wiecznej budowli położonej na niewielkim wzgórzu niedaleko starego miasta. Zamek został poddany renowacji, która polegała na jego przystosowaniu do prowadzenia działalności edukacyjno-naukowej. Powstały między innymi sale wykładowe, centrum komputerowe, restauracja oraz pokoje dla uczestników seminarium. Jednocześnie udało się zachować XIX-wieczny charakter tej budowli. The Salzburg Medical Seminars International są serią trwających przez cały tydzień wykładów oraz dyskusji nanajważniejsze tematy danej dziedziny medycyny. Miałem przyjemność uczestniczyć w seminariach dotyczących urologii. W tym roku po raz pierwszy w historii tych seminariów do udziału w nich zaproszono wykładowców uczestniczących w pracach Europejskiej Szkoły Urologii (Chris Chapple, Pierre Teillac, Frans Debruyne). Pierwszego dnia Chris Chapple wygłosił wykład na temat farmakologicznego leczenia nietrzymania moczu oraz uretroplastyki, a Gunter Janetschek omówił sposób, w jaki wykonuje nefrektomię laparoskopową oraz związane z nią trudności. Kolejnego dnia Pierre Teillac przedstawił nowe sposoby leczenia raka miejscowo zaawansowanego oraz ograniczonego do stercza, a także najnowsze osiągnięcia w leczeniu BPH. Ashutosh Tewari omówił rozpoznawanie raka stercza oraz znaczenie robotów w urologii, zwłaszcza podczas wykonywania radykalnej prostatektomii. Wykłady prowadził również John Mulhall, który jest uznanym autorytetem w dziedzinie zaburzeń wzwodu prącia. Przedstawił współczesne sposoby leczenia ED, kładąc duży nacisk na ich zapobieganie u chorych poddanych prostatektomii radykalnej. Nadmienił, że inhibitory fosfodiesterazy typu-5 (IDEI-5) są w Stanach Zjednoczonych lekami refundowanymi. Rozpoznawanie oraz leczenie powierzchownego i naciekającego błonę mięśniową raka pęcherza przedstawił Bernhard Bochner. Dużo czasu poświęcił znaczeniu limfadenektomii podczas cystektomii oraz chemioterapii zarówno neoadjuwantowej, jak i adjuwantowej.

Fotografia 1
Schloss Arenberg

Wykłady, które dotyczyły raka nerki oraz prącia, poprowadził Frans Debruyne. Na zakończenie Wolfgang Aulitzky, który jest jednym z założycieli fundacji i osobą odpowiedzialną za program seminariów, przedstawił problemy związane z hipogonadyzmem oraz leczeniem żylaków powrózka nasiennego. Po każdym wykładzie odbywała się dyskusja, która dotyczyła jego tematyki. Interesującym elementem w programie seminariów było również przedstawianie przypadków klinicznych. Każdy z uczestników zobowiązał się omówić i poddać ocenie sposób postępowania u wybranego przez siebie chorego.

Ważnym elementem seminarium była możliwość poznania lekarzy z różnych stron świata, wymiana zainteresowań oraz poznanie odmiennych spojrzeń na współczesny świat.

Fotografia 2
Uczestnicy szkoły urologii przed zamkiem Arenberg

Każdy z uczestników otrzymał płytę z nagranymi wykładami wygłoszonymi na seminarium oraz zaproszenie do wzięcia udziału w kolejnym etapie przygody z fundacją, czyli możliwości odbycia stażu w jednej z austriackich bądź amerykańskich klinik. Bardzo zachęcam urologów, w szczególności adeptów, do udziału w kolejnych seminariach

Informacje na ten temat dostępne są na stronach internetowych fundacji - www.aaf-online.org.