Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Romuald Zdrojowy  
 
strona główna > indeks autorów > Romuald Zdrojowy

Romuald Zdrojowy

2018/1 (107)
 

Rola sześciomiesięcznych agonistów GnRH w leczeniu raka gruczołu krokowego

Romuald Zdrojowy, Wojciech Krajewski

2015/5 (93)
 

Przegląd histopatologii guzów nerkowokomórkowych w populacji pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

Michał Głuszek, Mateusz Zawada, Janusz Dembowski, Paweł Hackemer, Joanna Pietrzak, Romuald Zdrojowy

2011/6 (70)
 

Zalecenia okulistyczne i urologiczne dotyczące chorych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, u których może wystąpić konieczność chirurgii wewnątrzgałkowej, np. zaćmy

Piotr Chłosta, Dariusz Dobrowolski, Tomasz Drewa, Jerzy Szaflik, Anna M. Ambroziak, Sławomir Teper, Marek Sosnowski, Romuald Zdrojowy, Krystyna Raczyńska, Dariusz Kęcik

2011/5 (69)
 

Rola farmakoterapii skojarzonej w leczeniu BPH i męskich LUTS

Andrzej Borkowski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Romuald Zdrojowy, Marcin Słojewski, Piotr Radziszewski, Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Tomasz Borkowski

2011/3 (67)
 

Rola farmakoterapii skojarzonej w leczeniu BPH i męskich LUTS

Andrzej Borkowski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Romuald Zdrojowy, Marcin Słojewski, Piotr Radziszewski, Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Tomasz Borkowski

2010/3 (61)
 

Supresja androgenowa a cukrzyca i powikłania sercowo-naczyniowe

Romuald Zdrojowy

2010/2 (60)
 

Europejski Skrining Raka Stercza (European Screening Study for Prostate Cancer - ERSPC) i badanie PLCO (Prostate, Lung, Colon and Ovary) - jakie nowe informacje?

Romuald Zdrojowy

2009/2 (54)
 

Sprawozdanie z 6th Meeting of the European Societyof Oncological Urology (ESOU).

Stambuł, 16-18 stycznia 2009 r.

Romuald Zdrojowy

2008/5 (51)
 

Powikłania nadpęcherzowego odprowadzenia moczu Opis przypadku przedstawionego podczas kursu Europejskiej Szkoły Urologii na 38. Kongresie Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Romuald Zdrojowy

2008/3 (49)
 

Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej AM we Wrocławiu w nowej siedzibie

Anna Kołodziej, Bartosz Małkiewicz, Romuald Zdrojowy

2008/1 (47)
 

Pierwotne leczenie hormonalne raka stercza androgenowrażliwego, przerzutowego, nawrotowego lub w przypadku jego progresji

Aktualizacja wytycznych Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (American Society of Clinical Oncology, ASCO) z 2006 roku

Romuald Zdrojowy

2007/4 (44)
 

Testosteron a choroby stercza

Romuald Zdrojowy

Tamsulozyna - skuteczność i bezpieczeństwo w leczeniu objawów ze strony dolnych dróg moczowych

Bartosz Małkiewicz, Romuald Zdrojowy

Sprawozdanie z V Polsko-Ukraińskiego Sympozjum Urologii

Monika Bończyk, Krzysztof Tupikowski, Romuald Zdrojowy

2007/3 (43)
 

Zapobieganie zakażeniu u chorych leczonych operacyjnie

Michał Wróbel, Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Bartosz Małkiewicz, Danuta Musioł, Ewa Wróbel

Zapobieganie uszkodzeniom tkanki kostnej oraz ich leczenie u chorych na raka gruczołu krokowego - zagadnienia wybrane

Krzysztof Tupikowski, Romuald Zdrojowy

2006/5 (39)
 

XI Konferencja Naukowa Oddziału Dolnośląskiego i Oddziału Śląskiego PTU UROSILESIANA 2006

Monika Bonczyk, Paweł Dębiński, Dominika Makota, Romuald Zdrojowy

2006/4 (38)
 

Znaczenie stężenia naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (Vascular Endothelial Growth Factor - VEGF) i tkankowego antygenu polipeptydowego (Tissue Polypeptide Antigen - TPA) w surowicy i w moczu u pacjentów z rakiem powierzchownym pęcherza moczowego, l

Bartosz Małkiewicz, Anna Kołodziej, Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski, Paweł Sedlaczek, Michał Wróbel, Tomasz Szydełko

Sprawozdanie z sesji Sekcji Adeptów Urologii podczas 36. Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Poznań 22-24.06.2006 r.

Romuald Zdrojowy

2006/2 (36)
 

3rd Meeting of the European Society of Oncological Urology - ESOU Bruksela 13-15 stycznia 2006 roku

Marek Sosnowski, Romuald Zdrojowy

2004/6 (28)
 

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Rudniku koło Grudziądza

Romuald Zdrojowy

2004/1 (23)
 

Kwas zoledronowy

- znaczenie w zapobieganiu i leczeniu powikłań związanych z przerzutami do kości

Romuald Zdrojowy

Uwagi do komentarza dr hab. Sławomira Dutkiewicza

Romuald Zdrojowy

2003/6 (22)
 

Porównanie zaleceń AUA i EAU dotyczących diagnostyki i leczenia łagodnego rozrostu stercza

Bartosz Małkiewicz, Romuald Zdrojowy, Michał Wróbel

2003/5 (21)
 

Trendy w leczeniu farmakologicznym raka sterczą (cz. I)

Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski, Anna Kołodziej, Jerzy Lorenz

2003/3 (19)
 

Pierwotne stężenie PSA a progresja miejscowo zaawansowanego raka stercza

Romuald Zdrojowy

2003/1 (17)
 

Niedokrwistość w raku stercza

Romuald Zdrojowy, Krystyna Zdrojowy

Kwas zoledronowy - zastosowanie do leczenia chorych na raka stercza z przerzutami do kości

Romuald Zdrojowy

2002/6 (16)
 

Walne Zebranie Unii Polskich Towarzystw Chirurgicznych

Romuald Zdrojowy

2002/4 (14)
 

Czy prostatektomia załonowa ma zastosowanie w leczeniu raka stercza stadium T3?

Romuald Zdrojowy

2002/1 (11)
 

Zasady leczenia BPH za pomocą inhibitorów 5a-reduktazy

Romuald Zdrojowy

Zmiana zaawansowania raka stercza klinicznie ograniczonego do narządu po radykalnej prostatektomii

Romuald Zdrojowy

2001/6 (10)
 

Dynamika zmian stężenia swoistego antygenu sterczowego w łagodnym rozroście i raku stercza

Romuald Zdrojowy

Rozbieżność oceny stopnia zróżnicowania raka stercza na podstawie badania preparatu uzyskanego z biopsji z oceną po radykalnej prostatektomii

Romuald Zdrojowy

2001/5 (9)
 

Prostatektomia radykalna połączona z blokadą androgenową w raku stercza zaawansowanym miejscowo (T3)

Romuald Zdrojowy

Autowstrzykiwanie - nowa metoda podawania analogów LHRH

Romuald Zdrojowy

2001/3 (7)
 

Zaawansowany rak sterczą współistnieje z niskim stężeniem hormonu luteinizującego w surowicy krwi

Romuald Zdrojowy