Przegląd Urologiczny 2016/2 (96) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2016/2 (96)

Przegląd Urologiczny 2016/2 (96)

Ultrasonografia
dla urologa

Diagnostyka ultrasonograficzna guzów nerek - naczyniakomięśniakotłuszczak

Część 9

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

Str. 6

Urologia -
nauka i praktyka

Potransplantacyjna choroba limfoproliferacyjna po przeszczepie nerki

Agnieszka Skrzypek-Mikulska

Str. 17

Znaczenie rezonansu magnetycznego u mężczyzn ze stężeniem PSA poniżej 3 ng/ml

Anna Katarzyna Czech

Str. 21

Zapalenie gruczołu krokowego - choroba o wymiarze społecznym

Sławomir Letkiewicz, Krzysztof Bar, Piotr Humański, Roman Łesiów

Str. 23

Produkty pszczele

Część IV: Mleczko pszczele

Artur Pietrusa, Kamil Derbisz

Str. 26

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział Sławomir Poletajew

Częstość występowania, przyczyny i powikłania zwężeń cewki moczowej

Anna Ossolińska

Str. 29

Leczenie chorych ze zwężeniem cewki moczowej - uretrotomia, kalibracja i szynowanie

Sławomir Poletajew

Str. 32

Rekonstrukcja cewki moczowej - uretroplastyka

Paweł Pudełko

Str. 34

Operacje rekonstrukcyjne cewki moczowej z wykorzystaniem błony śluzowej jamy ustnej

Maciej Oszczudłowski

Str. 36

Literatura zagraniczna
- streszczenia
Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

Przegląd systematyczny poddanych metaanalizie randomizowanych badań z uwzględnieniem indywidualnych danych pacjentów (IPD) porównujących natychmiastową pojedynczą instylację chemioterapeutyku po przezcewkowej resekcji z samą przezcewkową resekcją u pacjentów z rakiem urotelialnym pęcherza moczowego pTa-pT1. Którzy pacjenci odnoszą korzyści z instylacji?

Str. 39

Wykorzystanie multiparametrycznego rezonansu magnetycznego vs standardowe postępowanie u mężczyzn z rakiem stercza: badania randomizowane

Str. 41

Aktualne podejście do leczenia przewlekłego zapalenia stercza/zespołu bolesnej miednicy mniejszej

Str. 42

Wpływ dodatkowego leczenia docetakselem lub/ i kwasem zoledronowym na przeżywalność chorych na raka stercza leczonych długotrwałą deprywacją androgenową - wyniki randomizowanego badania STAMPEDE

Str. 43

Kongresy,
sympozja

III Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej PTU

Jakub Dobruch

Str. 47

Czy klasyczna laparoskopia i PCNL są w odwrocie?

Nowe technologie zdominowały 33. Kongres Endourologii i SWL w Londynie

Marek Roslan

Str. 51

61. Kongres Czeskiego Towarzystwa Urologicznego (CUS) w Ołomuńcu

Profesor Zbigniew Wolski Członkiem Honorowym CUS w 2015 roku

Piotr Chłosta

Str. 55

Urologia -
nauka i praktyka

Sprawozdanie ze stażu klinicznego EUSP w Sheffield w Wielkiej Brytanii

Marta Sochaj

Str. 57

Kongresy,
sympozja

11. Krynicki roZjazd - Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Urologów

Maciej Fortuna, Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Str. 59

Ludzie
medycyny

Profesor Matych - urolog i transplantolog

Małgorzata Skarbek

Str. 61

Historia
medycyny

Dzieło życia doktora Jana Glińskiego

Małgorzata Skarbek

Str. 67

Eponimy

Mathieu Jaboulay (1860-1913)

Małgorzata Truskolaska

Str. 70

Hobby
i pasje

Co wybrać - słoik miodu czy cukierki

Rady doświadczonego urologa-pszczelarza

Artur Pietrusa

Str. 72

Ludzie
medycyny

Wspomnienie o doktorze Marianie Strzyżewskim (1948-2015)

Marek Roslan, Marek Lubocki

Str. 75

Wspomnienie o dr. Michale Pietrzyku (1938-2016)

Str. 76

Etyka
a medycyna

Polska filozofia medycyny - starożytne fundamenty

Sławomir Letkiewicz

Str. 79

Kursy,
szkolenia

Clinical Visits/Fellowship Programme

Str. 88

Department of Urology, Teaching Hospital of Prešov University, Slovakia

Str. 88

Proposal for short term (2 weeks) clinical visit in Hungary for young urologists from Czech Republic, Poland and Slovakia

Str. 93

Clinical Visit/Fellowship Programme in the Department of Urology at the Jagiellonian University Hospital in Krakow, Poland

Str. 95

Kongresy,
sympozja

5th Meeting of the EAU Section of Uro-Technology

Str. 99