Przegląd Urologiczny 2016/2 (96) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2016/2 (96) > Wykorzystanie multiparametrycznego rezonansu...

Wykorzystanie multiparametrycznego rezonansu magnetycznego vs standardowe postępowanie u mężczyzn z rakiem stercza: badania randomizowane

Multiparametric magnetic resonance imaging vs. standard care in men being evaluated for prostate cancer: a randomized study

Panebianco V1, Barchetti F1, Sciarra A2, Ciardi A,1, Birtle A1, Indino EL1, Papalia R2, Gallucci M,2, Tombolini V1, Gentile V2, Catalano C2

1Department of Radiological Sciences, Oncology and Pathology, Sapienza University of Rome, Rome, Italy
2Department of Urology, Sapienza University of Rome, Rome, Italy

Biopsja stercza pod kontrolą TRUS z pobraniem 6 wycinków z każdego płata jest standardem w diagnostyce raka od wielu lat. Ponieważ ponad 30% ognisk raka nie jest wykrywanych, a 23% to raki wysokiego ryzyka, metoda została poszerzona do 45 wycinków w trakcie biopsji saturacyjnej. Niestety związane jest to z większym odsetkiem powikłań i wzrostem kosztów takiej diagnostyki.

Pacjenci z podejrzeniem fałszywie ujemnego wyniku biopsji są wyzwaniem diagnostycznym, ponieważ kolejne biopsje mają coraz mniejszą skuteczność w wykryciu raka. Druga, trzecia i czwarta biopsja wykrywają raka jedynie w 25-27%, 5-24% i 4-21% przypadków. Dodatkowo rak stercza jest w 85% wieloogniskowy i biopsja gruczołu krokowego pod kontrolą TRUS jest często związana z niedoszacowaniem rozległości i agresywności nowotworu, którego ostatecznej oceny dokonujemy na podstawie badania preparatu operacyjnego po prostatektomii radykalnej. Stężenie PSA, badanie stercza przezodbytnicze i biopsja gruczołu krokowego pod kontrolą TRUS nie pozwalają poprawnie zlokalizować i określić zaawansowania raka stercza oraz ocenić jego objętość i zdolność do progresji nawet za pomocą opracowanych na podstawie tych informacji nomogramów. W ostatnich latach coraz częściej próbuje się obrazować raka stercza za pomocą multiparametrycznego rezonansu magnetycznego (mpMRI).

Celem omawianej pracy była ocena wpływu obrazowania mpMRI na odsetek wykrywanych raków stercza istotnych klinicznie. W przedstawionym badaniu prospektywnie 1140 pacjentów z podejrzeniem raka gruczołu krokowego zostało podzielonych na 2 grupy po 570 osób każda, aby sprawdzić różne algorytmy diagnostyczne. Grupa A przeszła biopsję standardową pod kontrolą TRUS. W grupie B wykonano u wszystkich mpMRI, a następnie na podstawie wyniku mpMRI biopsję celowaną i standardową pod kontrolą TRUS. W przypadkach wątpliwych wykonywano biopsję saturacyjną w obu grupach chorych. Ostateczne oba algorytmy diagnostyczne weryfikowano na podstawie oceny preparatu operacyjnego. Kryteriami włączenia do badania było: PSA >4 ng/ml, gęstość PSA >0,15, szybkość narastania PSA >0,75 ng/ ml/rok oraz wskaźnik wolne/całkowite PSA <0,10, gdy poziom całkowitego PSA mieścił się pomiędzy 4 ng/ml a 10 ng/ml. Obrazy mpMRI były oceniane przez dwóch radiologów specjalizujących się w układzie moczowo-płciowym. Każda z technik MRI (T2, DWI, DCE) była oceniana w oparciu o skalę PI-RADS (prostate imaging reporting and data system score). U pacjentów z 2 lub większą liczbą przypuszczalnych ognisk raka bioptowano z wyższym wskaźnikiem PI-RADS. W trakcie biopsji standardowej pobierano 14 rdzeni z każdego z sześciu sektorów biopsyjnych stercza. Schemat biopsji celowanej + standardowej zawierał dodatkowo 2 rdzenie z okolicy zmiany widocznej w mpMRI, natomiast biopsja saturacyjna składała się z 45 rdzeni. W grupie A rak stercza został zdiagnozowany u 215 pacjentów po pierwszej biopsji. Spośród pozostałych 355 dodatni wynik w mpMRI miało 208, a 147 wynik niejednoznaczny. Po drugiej biopsji rak stercza został wykryty u 186 na 208 pacjentów z pozytywnym wynikiem mpMRI, z czego 47 z nich to rak wywodzący się ze strefy przejściowej; u 147 pacjentów z niejednoznacznym wynikiem mpMRI rak stercza o złośliwości 6 (3+3) był znaleziony w 43 przypadkach. W grupie B 440 pacjentów miało pozytywny wynik mpMRI: u 417 rak gruczołu krokowego został wykryty po pierwszej biopsji w próbkach z podejrzanych zmian, z których 98 znajdowało się w strefie przejściowej, podczas gdy pozostałych 23 (wszyscy z podejrzanymi zmianami z PI-RADS >3) miało ujemny wynik biopsji. Natomiast 140 pacjentów z tej grupy miało ujemny wynik zarówno mpMRI, jak i pierwszej biopsji. U 17 z 23 osób z pozytywnym wynikiem mpMRI i negatywnym pierwszej biopsji rak stercza został wykryty po drugiej biopsji. U 130 z grupy B z negatywnym wynikiem zarówno mpMRI, jak i pierwszej biopsji raka gruczołu krokowego o złośliwości 6 (3+3) wykryto w 37 przypadkach. U pacjentów z rozpoznanym rakiem stercza 425 miało wykonaną radykalną prostatektomię, 327 radioterapię, 60 terapię ogniskową (37 high-intensity focused ultrasound therapy - HIFU, 23 krioablację), a 103 zaproponowano aktywną obserwację.

Autorzy w podsumowaniu podkreślają rolę mpMRI we wczesnym wykrywaniu raka stercza, wykrywaniu guzów pominiętych w biopsji, zmniejszeniu liczby pobieranych rdzeni podczas biopsji, wykluczeniu guzów mających znaczenie kliniczne, co ułatwia skierowanie pacjentów do aktywnego nadzoru, możliwość wykonania leczenia operacyjnego i radioterapii, planowanie terapii ogniskowej i ocenie odpowiedzi na leczenie. Wyniki przedstawionego badania potwierdzają rolę mpMRI jako skutecznej techniki obrazowej u pacjentów z podejrzeniem raka stercza wymagających biopsji. Dodatkowo 186 pacjentów z ujemnym wynikiem pierwszej biopsji standardowej (14 rdzeni) miało wykryty nowotwór gruczołu krokowego w drugiej celowanej + standardowej biopsji (12 rdzeni, z czego 2 z podejrzanych zmian wykrytych w mpMRI). Tylko 28 osób z pozytywnym wynikiem w mpMRI nie miało wykrytego raka stercza (22 z grupy A i 6 z grupy B) podczas biopsji pod kontrolą TRUS; u wszystkich tych pacjentów podejrzane zmiany były mniejsze niż 1 cm, dlatego biopsja pod kontrolą MRI wydaje się być bardziej precyzyjna, szczególnie w przypadku małych podejrzanych zmian. Autorzy podkreślają także rolę mpMRI w unikaniu niepotrzebnych biopsji, gdyż u 169 z 277 pacjentów z ujemnym wynikiem mpMRI, u których wykonano biopsję saturacyjną, wykryto jedynie raka stercza z GS 3+3 lub zmiany przednowotworowe. Wyniki sugerują kierowanie pacjentów z ujemnym wynikiem mpMRI do aktywnej obserwacji i wydaje się, że to założenie zostało potwierdzone. Badania wykazały, że mpMRI nie jest w stanie wykryć raka stercza GS 3+3 w 96% przypadków w guzach <0,5 mm3. Zdaniem autorów rola mpMRI jest ważna również w wykrywaniu guzów strefy przejściowej już w trakcie pierwszej biopsji, które są położone głęboko i zwykle trudno osiągalne podczas standardowej biopsji pod kontrolą TRUS. mpMRI pozwala wykluczyć obecność raka stercza istotnego klinicznie i unikać niepotrzebnych biopsji, a także identyfikować pacjentów mogących odnieść największe korzyści z aktywnej obserwacji.

Najistotniejszym wnioskiem z badania jest to, że odsetek pacjentów z wykrytym istotnym klinicznie rakiem gruczołu krokowego był wyższy w algorytmie diagnostycznym biopsji w TRUS celowanej po wykonaniu mpMRI uzupełnionej o biopsję standardową oraz że mpMRI pozwala identyfikować chorych do aktywnego nadzoru.


Oprac.: lek. Maciej Kmita