Przegląd Urologiczny 2004/4 (26) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/4 (26)

Przegląd Urologiczny 2004/4 (26)

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Perspektywy terapii fagowej w urologii

Andrzej Górski, Beata Weber-Dąbrowska, Ryszard Międzybrodzki, Wojciech Fortuna, Ryszard Hanecki

Str. 8

Ochrona
zdrowia

Zespół Ekspertów do spraw akredytacji

Zbigniew Wolski

Str. 11

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Laparoskopowa przezotrzewnowa prostatektomia radykalna w wykonaniu profesora Jensa Rassweilera

Ireneusz Ostrowski

Str. 12

Wartość ultrasonografii dopplerowskiej w diagnostyce zaburzeń erekcji przed leczeniem operacyjnym schorzeń rozrostowych stercza i po leczeniu

Andrzej Gołubiński

Str. 15

Kongresy
sympozja

I Międzynarodowa Konferencja Urologii Dziecięcej

Małgorzata Baka-Ostrowska

Str. 17

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Stan ogólny chorego i związane z nim rokowanie

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

Str. 18

Lead time w badaniach przesiewowych mających na celu wczesne rozpoznanie raka stercza

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

Str. 20

Kongresy
sympozja

II Katowickie Warsztaty Endoskopowe Z laserem do Unii Europejskiej

Artur Pietrusa, Krzysztof Stempel, Kamil Bochynek

Str. 23

Sprawozdanie z II Lubelskich Dni Urologicznych - Uroonkologia

Waldemar Białek, Robert Klijer, Krzysztof Bar

Str. 30

Ochrona
zdrowia

Kontrakty 2004 w urologii ambulatoryjnej

Jacek Ogrodnik, Jerzy Stelmach

Str. 31

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Przewlekły ból męskich narządów płciowych

Wojciech Ejchman

Str. 34

Rola czynników wzrostu w rozwoju łagodnego przerostu gruczołu krokowego

Wartość kliniczna ekstraktu z kory śliwy afrykańskiej (Pygeum afr. - Tadenan) w farmakoterapii przerostu gruczołu krokowego

Stanisław Wroński, Andrzej Borówka

Str. 38

Kongresy
sympozja

VIII Kongres PTOK

Janusz Meder, Piotr Siedlecki

Str. 43

Ochrona
zdrowia

Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o ZOZ-ach

Barbara Niczyporuk-Góra

Str. 50

Ludzie
medycyny

Czuję się spełniony zawodowo

Z profesorem Wiesławem Jakubowskim rozmawia Barbara Niczyporuk-Góra

Str. 50

Technika
w urologii

Roboty w urologii (cz. II)

Tomasz Borkowski, Roman Sosnowski

Str. 54

Kongresy
sympozja

Sprawozdanie z Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego w San Francisco

Roman Sosnowski

Str. 56

Literatura
streszczenia redaktor prowadzący: Piotr Chłosta 

Rak nerki

Historia naturalna przypadkowo wykrytych, niewielkich guzów nerek

Jakub Dobruch

Str. 59

Rak pęcherza moczowego

Znaczenie przezcewkowej elektroresekcji guza pęcherza moczowego
Obecność zmian resztkowych w preparatach z cystektomii radykalnej

Jakub Dobruch

Str. 59

Rak gruczołu krokowego

Wczesne porównanie wyników doszczętności onkologicznej radykalnego wycięcia stercza metodą laparoskopii z dostępu pozaotrzewnowego i przezotrzewnowego

Piotr Chłosta

Str. 60

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH)

Ocena przydatności leków alfa adrenolitycznych w stanach ostrego zatrzymania moczu spowodowanych przeszkodą podpęcherzową w przebiegu łagodnego rozrostu stercza

Piotr Chłosta

Str. 60

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH)

Porównanie technik laserowych i elektroresekcji przezcewkowej gruczolaka stercza w leczeniu chorych na łagodny rozrost gruczołu krokowego: przegląd wyników badań klinicznych

S. Grzegorz Kata

Str. 61

Urologia dziecięca

Określenie czynników ryzyka przewlekłej niewydolności nerek w przebiegu odpływu pęcherzowo-moczowodowego wysokiego stopnia

Piotr Chłosta

Str. 61

CME
-CPD

Kongres PTU i inne akredytacje CME-CPD

Ela Ziółkowska

Str. 62

Ludzie
medycyny

Profesor Alfons Antoni Wojewski - twórca urologii polskiej w Szczecinie

Tadeusz Zajączkowski, Elżbieta M. Wojewska-Zajączkowska

Str. 63

Kongresy
sympozja

XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Urologów Wojskowych PTU

Stanisław Stępień

Str. 66

Kaszubskie Sympozjum Urologiczne

Krzysztof Szkarłat

Str. 67

Trzecie Warszawskie Seminarium Neurourologii

Str. 68

XV Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Str. 69

XXXIV Kongres Naukowy PTU Kraków 2004

Str. 73

Na europejskim poziomie

Małgorzata Skarbek

Str. 74

Walne zgromadzenie członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Agnieszka Rosa

Str. 77

Ludzie
medycyny

Nie żyję dla ocen

Rozmowa z prof. dr hab. med. Romualdem Zdrojowym z Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Str. 79

Najpiękniejszy zawód na świecie

Rozmowa z doktorem Januszem Judyckim, Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Str. 81

Za cenę uśmiechu dziecka

Rozmowa z prof. dr. hab. med. Mieczysławem Fryczkowskim, przewodniczącym Oddziału Śląskiego PTU, kierownikiem Katedry i Kliniki Urologii ŚAM w Zabrzu

Str. 84

Inwestycja w przyszłość

W XXXIV Kongresie Naukowym PTU uczestniczyl prof. El Nasir Lalani, który odpowiedział na kilka naszych pytań.

Str. 87

Rozmowa z profesorem Józefem Matychem

ordynatorem Oddziału Urologii i Transplantacji Nerek Szpitala im. Mikołaja Pirogowa w Łodzi, członkiem Zarządu Głównego PTU

Str. 88

Rozmowa z doktorem Tomaszem Borkowskim

z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Warszawie, przewodniczącym Sekcji Adeptów Urologii PTU

Str. 91

Kongresy
sympozja

Sprawozdanie z Sesji Pielęgniarek Urologicznych

Krzysztof Szkarłat, Marzena Tusk, Mariola Ziętarska

Str. 92

Warsztaty endourologiczne

Artur Kobyliński

Str. 94

Nagroda im. Prof. Tadeusza Krzeskiego

Andrzej Kidawa

Str. 95

Nagrody Zarządu Głównego PTU za najlepsze prace prezentowane na kongresie

Str. 95