Przegląd Urologiczny 2004/4 (26) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/4 (26) > Trzecie Warszawskie Seminarium Neurourologii

Trzecie Warszawskie Seminarium Neurourologii

4 grudnia 2004 r.
Hotel Sofitel-Victoria,Warszawa
I Komunikat/I Announcement
3 Warsaw Seminar on Neurourology Pharmacotherapy of incontinence - what's new
December 4,2004,Sofitel-Victoria Hotel, Warsaw, Poland

Szanowni Państwo,

4 grudnia 2004 roku odbędzie się trzecie już Warszawskie Seminarium Neurourologii.
Cykliczne spotkania poświęcone tej dynamicznie rozwijającej się gałęzi medycyny są wynikiem zapotrzebowania specjalistów z różnych dziedzin, głównie urologów, ginekologów i neurologów, na stworzenie interdyscyplinarnego forum wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń dotyczących nietrzymania moczu, zaburzeń czynnościowych mikcji, zaburzeń erekcji, leczenia zespołów bólowych miednicy, chirurgii rekonstrukcyjnej. Wśród prelegentów prowadzących poszczególne sekcje znajdują się, jak dotychczas, uznane w tej dziedzinie autorytety, zarówno z Polski, jak również zaproszeni goście z wiodących ośrodków zagranicznych. Stąd zapewne ogromne zainteresowanie naszymi spotkaniami w ubiegłych latach.

Seminarium odbędzie się ponownie w salach konferencyjnych Hotelu Sofitel-Victoria w Warszawie. Patronat nad naszym sympozjum, jak co roku, objęły Polskie Towarzystwo Urologiczne, Polskie Towarzystwo Neurologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

III Seminarium Neurourologii poświęcone będzie leczeniu farmakologicznemu nietrzymania moczu. W tej dziedzinie w ostatnich latach nastąpił znaczny postęp. W trakcie sympozjum oprócz wykładów zaproszonych gości, światowej sławy ekspertów z dziedziny neurologii, zaplanowana jest interaktywna dyskusja okrągłego stołu, z udziałem Prezesów Towarzystwa Urologicznego, Ginekologicznego i Neurologicznego oraz konsultantów krajowych w tych dyscyplinach, celem wypracowania standardów leczenia farmakologicznego pacjentów z nietrzymaniem moczu.

Dziękując za obecność na poprzednich spotkaniach, serdecznie zapraszamy Państwa do ponownego udziału w Warszawskim Seminarium Neurourologii. Liczymy także, że przychylne opinie o poprzednich seminariach powiększą grono osób zainteresowanych tą tematyką. Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, by seminarium stało się ponownie znaczącym wydarzeniem naukowym i koleżeńskim.

Z nadzieją na spotkanie 4 grudnia 2004 r. w Hotelu Sofitel-Victoria w Warszawie.

przewodniczący Sympozjum Organizacyjnego
prof.dr med.Andrzej Borkowski

przewodniczący Komitetu dr med.
Piotr Radziszewski

Organizator:

Katedra i Klinika Urologii AM w Warszawie

Komitet Honorowy:

Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego - prof. dr hab. med. Andrzej Borówka
Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego- prof. dr hab. med. Zbigniew Stelmasiak
Prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego - prof. dr hab. med. Marek Spaczyński

Wykładowcy/Faculty:

Karl Erik Andersson (S), Andrzej Borkowski (PL), Andrzej Borówka (PL), David Castr (E),
Jerzy Gajewski (CAN), Hubert Kwieciński (PL), Mariusz Majewski (PL), Anders Mattiasson (S),
Jens Nordling (DK), Grzegorz Opala (PL), Stanisław Radowicki (PL), Piotr Radziszewski (PL),
Tomasz Rechberger (PL), Marek Spaczyński (PL), Karl Thor (USA).

Drugie zawiadomienie zostanie wysłane do osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Seminarium.
Zgłoszenia proszę nadsyłać do 20 sierpnia 2004 r. pocztą na adres:
Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej w Warszawie
ul.Lindleya 4, 02-005 Warszawa
faksem:(22)502 21 48
lub e-mailem:neurouro@remedy.com.pl

Wiecej informacji/More information:
www.neurouro@remedy.com.pl
Yamanouchi,Boehringer Ingelheim,Lilly