Przegląd Urologiczny 2004/4 (26) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/4 (26) > Kongres PTU i inne akredytacje CME-CPD

Kongres PTU i inne akredytacje CME-CPD

Punkty CME-CPD za udział w Kongresie PTU

XXXIV Kongres Naukowy PTU, który odbył się w Krakowie w dniach od 24 do 26 czerwca 2004 roku otrzymał akredytację EBU. Uczestnicy Kongresu otrzymali 10 punktów na podstawie listy rejestracyjnej. Dodatkowe 3 punkty zostały przyznane za udział w 5. Kursie Szkoły Urologii i 3 kolejne punkty za udział w kursie ESU. Obecność na tych dwóch kursach była odnotowana poprzez skanowanie kart EBU w specjalnie oznaczonym wejściu do sali obrad. Uczestnicy systemu CME-CPD, którzy nie mieli kart EBU mogli odnotować swoją obecność podpisując się na liście udostępnionej przy wejściu do sali. Lista prelegentów, autorów i współautorów prac prezentowanych w Krakowie, nazwiska autorów plakatów, nazwiska członków komitetu naukowego i organizacyjnego zostały przekazane do EBU. Na tej podstawie członkowie systemu CME-CPD otrzymają należne im punkty.

Spotkanie przedstawicieli EBU i PTU w Krakowie

W dniu 25 czerwca 2004, w Krakowie odbyło się spotkanie dotyczące współpracy PTU i EBU. Udział w nim wzięli Profesor Andrzej Borówka, dr Rijen Nijman (prezydent EBU), dr Theo de Reijke (przewodniczący Komitetu Egzaminacynjego EBU, delegaci PTU do EBU: dr med. Artur Antoniewicz, FEBU i dr med. Piotr Chłosta, FEBU, Iwona Sribniak - dyrektor Biura Kongresowego oraz Ela Ziółkowska, CME-CPD Project Manager. Spotkanie to dotyczyło głównie spraw związanych z dalszym funkcjonowaniem systemu CME-CPD.
Oto najważniejsze ustalenia:

  • PTU powoła polski Komitet Akredytacyjny, który będzie oceniał polskie aktywności naukowe pod względem merytorycznym i będzie im przyznawał akredytację; akredytacja CME-CPD PTU będzie równoznaczna z przyznaniem akredytacji CME-CPD EBU. EBU zastrzega sobie jednak możliwość weryfikacji decyzji PTU w uzasadnionych przypadkach.
  • EBU uzupełni roczne raporty 2003, w których brakowało punktów za zgłoszone wcześniej aktywności.
  • EBU zapewnia, że baza danych uczestników systemu CME-CPD jest zabezpieczona i jest używana wyłącznie przez przez EBU w sprawach dotyczących systemu CME-CPD.
  • Prezes PTU potwierdził, że PTU pokryje koszty uczestnictwa polskich urologów w CME-CPD; opłata ta wynosi obecnie 10 EURO plus podatek za jednego członka PTU za rok; (w chwili obecnej do systemu CME-CPD należy 329 członków PTU). Do rozstrzygnięcia pozostała sprawa opłaty za uczestnictwo w CME-CPD członków PTU, którzy równocześnie są członkami EAU i za których EAU opłaca uczestnictwo w CME-CPD.
  • PTU oczekuje listu intencyjnego od EBU (podobnego do podpisanego w roku 2001), w którym zostaną jasno określone dalsze reguły współpracy oraz zasady dalszego funkcjonowania systemu CME-CPD.

Akredytowane imprezy naukowe

Do czasu oficjalnego powołania polskiego Komitetu Akredytacyjnego imprezy nadal będą oceniane przez Accreditation Committee EBU. Tabela przedstawia wszystkie akredytowane imprezy, które odbyły się w roku 2004 i te, które są planowane. Cztery z nich oczekują na przyznanie akredytacji. Stale aktualizowana lista imprez naukowych zamieszczona jest na stronie internetowej www.putrol.org.pl Punkty za udział w akredytowanych imprezach polskich naliczane są przez Biuro CME-CPD PTU na podstawie list obecności i programów imprez, które to dokumenty przysyłają do Biura CME-CPD organizatorzy imprez zaraz po ich zakończeniu. Uczestnicy tych imprez nie muszą nadsyłać żadnych dokumentów do Biura CME-CPD potwierdzających ich obecność. Natomiast uczestnicy akredytowanych imprez zagranicznych są nadal uprzejmie proszeni o przysyłanie kopii świadectw uczestnictwa, które są podstawą do naliczania punktów przez EBU.

Tabela 1
 
Nazwa imprezy Data Organizator Punkty CME-CPD
1. Zimowe Forum Urologów, Zakopane 8-11.01.2004 Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum UJ
prof. Zygmunt Dobrowolski
6
2. Szósty kurs: Przegląd piśmiennictwa urologicznego 2003 6.03.2004 Katedra i Klinika Urologii AM,
Prof. Andrzej Borkowski
5,5
3. Bydgoskie Warsztaty Laparoskopowe, Olsztyn 31.03-8.04.2004 Zespół Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala
im. dr J. Biziela w Bydgoszczy,
dr med. Piotr Jarzemski
15
4. II Katowickie Warsztaty Endoskopowe, Ustroń 30.04-3.05.2004 Samodzielny Publiczny ZOZ w Katowicach,
dr med. Wiesław Duda
14
5. Lubelskie Dni Urologiczne, Kazimierz Dolny 4-6.06.2004 Katedra i Klinika Urologii AM w Lublinie,
prof. Krzysztof Bar
5
6. XXXIV Kongres Naukowy PTU, Kraków 24-26.06.2004 Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum UJ
Biuro Kongresowe PTU,
prof Zygmunt Dobrowolski,
prof. Andrzej Borówka
10
7. V Kurs Szkoły Urologii PTU "Uszkodzenia urazowe narządów moczowych i narządów płciowych", Kraków 24.06.2004 Komitet Edukacji PTU,
prof. Andrzej Borówka
3
8. Urosilesiana 2004, Szklarska Poręba 3-5.09.2004 Śląski i Dolnośląski Oddział PTU,
prof. Jerzy Lorenz
ubiega się o akredytację
9. Kaszubskie Sympozjum Urologiczne, Kościerzyna 4.09.2004 Oddział Urologii w Kościerzynie,
dr Krzysztof Szkarłat
6
10. XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Urologów Wojskowych, Rudnik k/Grudziądza 16-18.09.2004 Oddział Urologiczny, WSK w Bydgoszczy,
dr med. Stanisław Stępień
ubiega się o akredytację
11. XV Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL, Szczecin 24.09.2004 Sekcja Endourol i ESWL PTU,
prof. Andrzej Sikorski
ubiega się o akredytację
12. Trzecie Urologiczne Forum Naukowe, Barcelona 16-20.10.2004 Katedra i Klinika Urologii AM,
prof. Andrzej Borkowski
10
13. Kurs: "Postępy w diagnostyce nowotworów pęcherza moczowego", Łódź 17-19.11.2004 Klinika Urologii I Rehabilitacji Urologicznej,
prof. Marek Sosnowski
ubiega się o akredytację

Posiedzenia naukowe oddziałów PTU

W systemie CME-CPD może być punktowane także uczestnictwo w posiedzeniach naukowych oddziałów i sekcji PTU. Aby tak się stało organizatorzy powinni przysłać do Biura CME-CPD wniosek o przyznanie akredytacji oraz szczegółowy program posiedzenia (dokumenty przygotowane w wersji polskiej i angielskiej). Dokumetny te powinny być nadesłane trzy miesiące przed planowanym posiedzeniem. Uczestnicy systemu CME-CPD mogą ubiegać się o przyznanie punktów za wystąpienia na tych posiedzeniach przysyłając do Biura CME-CPD wypełniony po polsku i po angielsku "Formularz uczestnictwa" oraz program posiedzenia. Należy podkreślić, że punkty za wystąpienia na posiedzeniach naukowych oddziałów i sekcji PTU mogą być przyznane nawet wtedy, gdy organizator nie ubiegał się o akredytację CME-CPD.

Pytania dotyczące systemu CME-CPD należy kierować pod adresem:
Biuro CME-CPD PTU
Centralny Szpital Kolejowy
ul. Bursztynowa 2
04-749 Warszawa
e-mail:ptu@csk.waw.pl


Informacje na temat CME-CPD zamieszczone są też na stronie internetowej PTU:
www.pturol.org.pl