Przegląd Urologiczny 2004/4 (26) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/4 (26) > Prezydent skierował do Trybunału...

Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o ZOZ-ach

O skierowanie do rybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 31 marca 2004 r. zwracały się do Prezydenta środowiska medyczne. W opinii Zarządu Krajowego Ogólno- polskiego Związku Zawodowego Lekarzy, nowelizacja ta niejednakowo traktuje podmioty gospodarcze udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zakazując takiej działalności wszystkim, oprócz świadczeniodawców podstawowej opie- ki zdrowotnej i stomatologii. Swoją krytyczną opinię w tej sprawie przedstawiał profesor Andrzej Borówka, prezes PTU. Obie opinie zostały przedstawione nałamach poprzedniego numeru "Przeglądu Urologicznego".
Nowelizacja wprowadza zakaz prowadzenia na terenie placówek publicznych działalności polegającej na udzielaniu konkurencyjnych świadczeń zdrowotnych przez podmioty niepubliczne, np.spółki, stowarzyszenia lub fundacje. Senat, na skutek interwencji środowiska lekarzy rodzinnych, zgłosił jednak poprawkę wyłączającą z tego zapisu świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologii, a Sejm ją przyjął.
Ponadto - według OZZL - interpretacja niektórych przepisów może być niejednoznaczna. Przykładem jest zakaz prowadzenia na terenie publicznego zakładu opieki zdrowotnej działalności przez lekarzy lub pielęgniarki w formie indywidualnych praktyk zawodowych lub niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, który może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić stosowanie tzw. podkontraktów zawieranych na podstawie art.35 ustawy o ZOZ-ach.