Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Zbigniew Wolski  
 
strona główna > indeks autorów > Zbigniew Wolski

Zbigniew Wolski

2021/4 (128)
 

Zakażenia dolnych dróg moczowych w dobie pandemii wywołanej wirusem COVID-19

Zbigniew Wolski

2018/1 (107)
 

Nowe aspekty leczenia hormonalnego analogiem gonadoliberyny - leuproreliną

Zbigniew Wolski

2017/6 (106)
 

16. Urologiczne Forum Naukowe

Mediolan, 11-15 października 2017 r.

Sławomir Poletajew, Krzysztof Bar, Tomasz Borkowski, Piotr Chłosta, Anna Katarzyna Czech, Anna Kołodziej, Tomasz Rechberger, Marek Roslan, Michał Skrzypczyk, Piotr Słupski, Wojciech Cieślikowski, Zbigniew Wolski, Andrzej Borkowski

2017/3 (103)
 

Zastosowanie leku Uro-Vaxom w zapobieganiu i leczeniu zakażeń układu moczowego wywołanych przez inne bakterie niż pałeczka okrężnicy (Escherichia coli)

Zbigniew Wolski

2017/2 (102)
 

Zalecenia zespołu ekspertów dotyczące leczenia i profilaktyki zakażeń układu moczowego immunostymulatorem Uro-Vaxom (OM-89)

Tomasz Gołąbek, Marek Lipiński, Tomasz Drewa, Anna Kołodziej, Tomasz Szydełko, Zbigniew Wolski, Piotr L. Chłosta

2015/4 (92)
 

Wielokierunkowe działanie onabotulinotoksyny A w dysfunkcji pęcherza moczowego

Kajetan Juszczak, Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Marek Sosnowski

2015/2 (90)
 

Zastosowanie sylodosyny do leczenia dolegliwości i objawów ze strony dolnych dróg moczowych u chorych na łagodny rozrost stercza

Andrzej Borkowski, Andrzej Borówka, Andrzej Sikorski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski

2014/6 (88)
 

13. Urologiczne Forum Naukowe

Heidelberg, 24-27 września 2014 r.

Tomasz Borkowski, Krzysztof Bar, Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Piotr Radziszewski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Andrzej Borkowski

2014/5 (87)
 

Walidacja kwestionariuszy EORTC QLQ-C30 i QLQ-PR25 do oceny jakości życia polskich pacjentów z rakiem gruczołu krokowego

Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Zbigniew Jabłonowski

2014/1 (83)
 

12. Urologiczne Forum Naukowe

Tbilisi, 28−31 sierpnia 2013 r.

Tomasz Borkowski, Archil Chkhotua, Piotr Chłosta, Guram Karazanashvili, Laurent Managadze, David Nikoleishvili, Ambrosi Pertia, Marek Sosnowski, Zaza Tchanturaia, Zbigniew Wolski, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski

2013/4 (80)
 

Badania walidujące kwestionariusze jakości życia EORTC QLQ-C30 i QLQ-PR25 oraz ocena jakości życia polskich pacjentów z rakiem stercza (QLQ 30,25)

Zbigniew Wolski, Marek Sosnowski

Wytyczne ekspertów odnośnie badań urodynamicznych niezbędnych do rozpoznania pęcherza nadreaktywnego

Doniesienia wstępne

Piotr Radziszewski, Tomasz Rechberger, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski

2013/2 (78)
 

8. Krynicki roZjazd

Maciej Fortuna, Krzysztof Bar, Tomasz Borkowski, Ewa Bres, Andrzej Buczyński, Piotr Chłosta, Piotr Dobroński, Bartosz Dybowski, Włodzimierz Klima, Łukasz Kupis, Andrzej Paradysz, Andrzej Sikorski, Roman Sosnowski, Andrzej Stelmach, Cezary Torz, Zbigniew Wolski, Andrzej Borkowski

2013/1 (77)
 

11. Urologiczne Forum Naukowe

Porto, 24-28 października 2012 r.

Tomasz Borkowski, Andrzej Januszewicz, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Piotr Radziszewski, Piotr Chłosta, Beata Skrodzka, Andrzej Borkowski

2012/4 (74)
 

Nowe możliwości diagnostyczne raka stercza i raka nerki za pomocą pozytonowej emisyjnej tomografii i komputerowej tomografii (PET/CT)

Bogdan Małkowski, Jerzy Siekiera, Zbigniew Wolski

2011/6 (70)
 

Jubileuszowe 10. Forum Urologiczne

Bruksela, Leuven, 12-15 października 2011 r.

Tomasz Borkowski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Piotr Radziszewski, Piotr Chłosta, Zbigniew Lew-Starowicz, Andrzej Borkowski

2011/5 (69)
 

Rola farmakoterapii skojarzonej w leczeniu BPH i męskich LUTS

Andrzej Borkowski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Romuald Zdrojowy, Marcin Słojewski, Piotr Radziszewski, Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Tomasz Borkowski

2011/3 (67)
 

Rola farmakoterapii skojarzonej w leczeniu BPH i męskich LUTS

Andrzej Borkowski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Romuald Zdrojowy, Marcin Słojewski, Piotr Radziszewski, Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Tomasz Borkowski

2011/1 (65)
 

Finasteryd i dutasteryd w leczeniu przeszkody podpęcherzowej u chorych z łagodnym rozrostem stercza

Bartosz Misterek, Zbigniew Wolski

VII Spotkanie Adeptów Urologii

Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski

2010/4 (62)
 

Kamica w nerce przeszczepionej. Trudności terapeutyczne i diagnostyczne

Przemysław Adamczyk, Zbigniew Wolski, Agnieszka Firszt-Adamczyk, Romuald Butkiewicz

2010/3 (61)
 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Zbigniew Wolski

2010/2 (60)
 

6. Ogólnopolskie Spotkanie Adeptów Urologii

Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski

2009/6 (58)
 

Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjenta z towarzyszącym łagodnym rozrostem stercza. Punkt widzenia hipertensjologa i urologa

Andrzej Tykarski, Andrzej Borkowski, Krzysztof J. Filipiak, Krzysztof Narkiewicz, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski

Uchyłek cewki moczowej jako przyczyna nawrotowych zakażeń układu moczowego i gruczołu krokowego. Prezentacja przypadku

Jarosław Leszniewski, Zbigniew Wolski

Jubileusz nestora bydgoskiej i polskiej urologii

Zbigniew Wolski

2009/5 (57)
 

Powikłane zakażenia układu moczowego

Krzysztof Kraśnicki, Zbigniew Wolski

6. Ogólnopolskie Spotkanie Adeptów Urologii

Łukasz Pokrywka, Joanna Bagińska, Zbigniew Wolski

2009/4 (56)
 

Komentarz do artykułu "Potencjalne możliwości zapobiegania rakowi stercza" autorstwa Miłosza Jasińskiegoi Tomasza Drewy

Zbigniew Wolski

2009/3 (55)
 

Limfadenektomia miednicza towarzysząca usunięciu pęcherza w leczeniu chorych na naciekającego raka pęcherza moczowego

Michał Bryczkowski, Zbigniew Wolski, Jarosław Leszniewski

2009/2 (54)
 

Skojarzone leczenie farmakologiczne objawów z dolnego odcinka dróg moczowych u mężczyzn z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego

Zbigniew Wolski

Praktyczne implikacje leczenia pęcherza nadreaktywnegou mężczyzn - opinia ekspertów

Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski, Zbigniew Kwias, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski

2009/1 (53)
 

5. Ogólnopolskie Spotkanie Adeptów Urologii wraz z Warsztatami Brachyterapii Raka Stercza

Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski

2008/2 (48)
 

Wnętrostwo - postępowanie diagnostyczne i lecznicze

Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych

Jarosław Leszniewski, Zbigniew Wolski

4. Ogólnopolskie Spotkanie Adeptów Urologii wraz z Warsztatami Pozytronowej Emisyjnej Tomografii

Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski

2007/3 (43)
 

Wrażliwość pałeczek Gram-ujemnych na leki przeciwbakteryjne w oddziałach urologii

Krzysztof Kraśnicki, Zbigniew Wolski, Agnieszka Mikucka, Eugenia Gospodarek

2007/2 (42)
 

VI Sympozjum Urologii Onkologicznej, 3. Spotkanie Adeptów Urologii i Warsztaty Pozytronowej Emisyjnej Tomografii

VI Sympozjum Urologii Onkologicznej,

Janusz Tyloch, Zbigniew Wolski

2006/6 (40)
 

Termiczna przezodbytnicza ablacja ultradźwiękowa stercza (HIFU) - pierwsze zabiegi w Polsce

Zbigniew Wolski, Krzysztof Rożnowski, FEBU

2005/3 (31)
 

Drugie Spotkanie Adeptów Urologii

Zbigniew Wolski

2004/4 (26)
 

Zespół Ekspertów do spraw akredytacji

Zbigniew Wolski

2002/6 (16)
 

Brachyterapia raka gruczołu krokowego

Zbigniew Wolski

2002/3 (13)
 

Selen w profilaktyce i leczeniu raka stercza

Karolina Szewczyk-Golec, Bronisław A. Zachara, Zbigniew Wolski

Warunki wnioskowania o wpisanie na listę Ministra Zdrowia klinik i oddziałów prowadzących specjalizację z urologii

Zbigniew Wolski