Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Marek Sosnowski  
 
strona główna > indeks autorów > Marek Sosnowski

Marek Sosnowski

2015/4 (92)
 

Wielokierunkowe działanie onabotulinotoksyny A w dysfunkcji pęcherza moczowego

Kajetan Juszczak, Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Marek Sosnowski

2015/2 (90)
 

Zastosowanie sylodosyny do leczenia dolegliwości i objawów ze strony dolnych dróg moczowych u chorych na łagodny rozrost stercza

Andrzej Borkowski, Andrzej Borówka, Andrzej Sikorski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski

2014/6 (88)
 

13. Urologiczne Forum Naukowe

Heidelberg, 24-27 września 2014 r.

Tomasz Borkowski, Krzysztof Bar, Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Piotr Radziszewski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Andrzej Borkowski

2014/5 (87)
 

Walidacja kwestionariuszy EORTC QLQ-C30 i QLQ-PR25 do oceny jakości życia polskich pacjentów z rakiem gruczołu krokowego

Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Zbigniew Jabłonowski

2014/1 (83)
 

12. Urologiczne Forum Naukowe

Tbilisi, 28−31 sierpnia 2013 r.

Tomasz Borkowski, Archil Chkhotua, Piotr Chłosta, Guram Karazanashvili, Laurent Managadze, David Nikoleishvili, Ambrosi Pertia, Marek Sosnowski, Zaza Tchanturaia, Zbigniew Wolski, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski

2013/4 (80)
 

Badania walidujące kwestionariusze jakości życia EORTC QLQ-C30 i QLQ-PR25 oraz ocena jakości życia polskich pacjentów z rakiem stercza (QLQ 30,25)

Zbigniew Wolski, Marek Sosnowski

Wytyczne ekspertów odnośnie badań urodynamicznych niezbędnych do rozpoznania pęcherza nadreaktywnego

Doniesienia wstępne

Piotr Radziszewski, Tomasz Rechberger, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski

2013/1 (77)
 

11. Urologiczne Forum Naukowe

Porto, 24-28 października 2012 r.

Tomasz Borkowski, Andrzej Januszewicz, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Piotr Radziszewski, Piotr Chłosta, Beata Skrodzka, Andrzej Borkowski

2012/1 (71)
 

Informacja dla członków Sekcji Adeptów Urologii dotycząca egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie urologii

Andrzej Borówka, Marek Sosnowski

21. Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Piotr Chłosta, Marek Sosnowski

2011/6 (70)
 

Zalecenia okulistyczne i urologiczne dotyczące chorych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, u których może wystąpić konieczność chirurgii wewnątrzgałkowej, np. zaćmy

Piotr Chłosta, Dariusz Dobrowolski, Tomasz Drewa, Jerzy Szaflik, Anna M. Ambroziak, Sławomir Teper, Marek Sosnowski, Romuald Zdrojowy, Krystyna Raczyńska, Dariusz Kęcik

Jubileuszowe 10. Forum Urologiczne

Bruksela, Leuven, 12-15 października 2011 r.

Tomasz Borkowski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Piotr Radziszewski, Piotr Chłosta, Zbigniew Lew-Starowicz, Andrzej Borkowski

2011/5 (69)
 

Sprawozdanie z 41. Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Gdańsk, 8-10 września 2011 r.

Marek Sosnowski

Rola farmakoterapii skojarzonej w leczeniu BPH i męskich LUTS

Andrzej Borkowski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Romuald Zdrojowy, Marcin Słojewski, Piotr Radziszewski, Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Tomasz Borkowski

2011/4 (68)
 

41. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Gdańsk, 8-10 września

Marek Sosnowski

2011/3 (67)
 

Rola farmakoterapii skojarzonej w leczeniu BPH i męskich LUTS

Andrzej Borkowski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Romuald Zdrojowy, Marcin Słojewski, Piotr Radziszewski, Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Tomasz Borkowski

2011/2 (66)
 

Sprawozdanie z 8th Meeting EAU Section of Oncological Urology (ESOU)

Londyn, 21-23 stycznia 2011 r.

Marek Sosnowski

2010/6 (64)
 

Nowa nagroda naukowa Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Marek Sosnowski

2010/4 (62)
 

40. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Bydgoszcz, 17-19 czerwca 2010 r.

Marek Sosnowski

2010/1 (59)
 

Postępy w diagnostyce raka gruczołu krokowego. Czy możliwe jest wczesne wykrywanie nowotworów istotnych klinicznie?

Maciej Salagierski, Marek Sosnowski, Daphne Hessels, Jack A. Schalken

2009/6 (58)
 

Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjenta z towarzyszącym łagodnym rozrostem stercza. Punkt widzenia hipertensjologa i urologa

Andrzej Tykarski, Andrzej Borkowski, Krzysztof J. Filipiak, Krzysztof Narkiewicz, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski

2009/4 (56)
 

39. Kongres Naukowy PTU w 60-lecie Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Poznań, 18-20 czerwca 2009 r.

Marek Sosnowski

2009/2 (54)
 

Praktyczne implikacje leczenia pęcherza nadreaktywnegou mężczyzn - opinia ekspertów

Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski, Zbigniew Kwias, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski

2009/1 (53)
 

Program stypendialny Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Marek Sosnowski

Regulamin konkursu przyznawania stypendium naukowo-szkoleniowego celem odbycia stażu w ośrodku zagranicznym

Marek Sosnowski

EAU Central European Meeting po raz drugi w Polsce

Marek Sosnowski

2008/2 (48)
 

7. Spotkanie Urologów Europy Środkowej (EAU 7th Central European Meeting - CEM)

Zagrzeb 26-27 października 2007 r.

Marek Sosnowski

History Office EAU

Marek Sosnowski

2007/4 (44)
 

Sprawozdanie z zebrania redaktorów działów 'Urologii Polskiej'

Marek Sosnowski

2007/2 (42)
 

Sprawozdanie z IV Kongresu Europejskiego Towarzystwa Urologii Onkologicznej

Andrzej Stelmach, Tomasz Demkow, Marek Sosnowski

2007/1 (41)
 

26. Sympozjum Sekcji Urologów Wojskowych Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Bełchatów 21-23.10.2006 r.

Radosław Boniecki., Zbigniew Jabłonowski, Marek Sosnowski

2006/2 (36)
 

3rd Meeting of the European Society of Oncological Urology - ESOU Bruksela 13-15 stycznia 2006 roku

Marek Sosnowski, Romuald Zdrojowy

2005/4 (32)
 

Sprawozdanie ze zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Krzysztof Leńko, Marek Sosnowski

Spotkanie redaktorów "Urologii Polskiej"

Marek Sosnowski

2005/2 (30)
 

"Urologia Polska" - "Polish Journal of Urology" - nowe wyzwania

Marek Sosnowski

2002/6 (16)
 

XXVI Kongres Naukowy SIU

Marek Sosnowski

2001/6 (10)
 

Posiedzenie naukowe Oddziału Łódzkiego PTU - 85. rocznica urodzin prof. dr. hab. med. Ludwika J. Mazurka

Marek Sosnowski