Przegląd Urologiczny 2005/2 (30) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/2 (30) > "Urologia Polska" - "Polish Journal of Urology"...

"Urologia Polska" - "Polish Journal of Urology" - nowe wyzwania

redaktor naczelny "Urologii Polskiej"

Każde medyczne towarzystwo naukowe stara się integrować i pobudzać do działania swoich członków. Czyni to między innymi poprzez tworzenie dla nich forum do przedstawiania doniesień naukowych, publikowania komentarzy, prezentowania osiągnięć w dziedzinie klinicznej czy nowych sposobów leczenia lub operacji. Czasopisma naukowe są idealnym miejscem dla tego rodzaju działań.

Wielu czytelników poszukuje dobrych artykułów z zakresu interesującego ich tematu, zawierających opis metodyki przeprowadzonych badań, odpowiednio udokumentowaną dyskusję oraz przybliżających najnowsze piśmiennictwo. Łatwiejszy dostęp do uczestniczenia w międzynarodowych zjazdach, kongresach czy konferencjach z udziałem największych autorytetów światowej urologii i innych dziedzin medycyny rozbudza zainteresowanie nowymi osiągnięciami i chęć pogłębienia wiedzy poprzez lekturę bieżących doniesień.

Napisanie dobrego artykułu do czasopisma naukowego wydaje się trudnym wyzwaniem, a długi czas oczekiwania (powyżej roku) na jego publikację niekiedy zniechęca autorów. Analizując retrospektywnie "Urologię Polską" nietrudno dostrzec, jak duże zmiany nastąpiły w wydawaniu naszego czasopisma w ostatniej dekadzie. Zmieniła się szata graficzna i edytorska, a przede wszystkim jakość prezentowanych doniesień naukowych. Jak duża to była praca, wiedzą jej redaktorzy, Zarząd Główny PTU oraz Biuro Wydawnicze.

Nasze wymagania rosną, chcielibyśmy wszyscy, a szczególnie ci, którzy liczą punkty KBN do swojej działalności naukowej, aby "Urologia Polska" była czasopismem wyżej ocenianym przez KBN i indeksowana w bazie Medline czy Index Medicus.

Dla oceny zasięgu czasopisma istotna jest jego obecność i dostępność w Internecie. "Urologia Polska" jest już od roku dostępna w pełnej wersji na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa Urologicznego poprzez odpowiednie linki lub bezpośrednio po wejściu na stronę www.urologiapolska.pl. Wersja internetowa ułatwia szybkie wyszukiwanie interesujących nas prac, umożliwia szersze ich cytowanie we własnych doniesieniach.

Profesor Andrzej Borówka, prezes Zarządu Głównego PTU, przedstawiając program działania Zarządu w nowej kadencji 2004-2008, potwierdził wagę kontynuowania dalszych zmian w "Urologii Polskiej" - oficjalnym organie naukowym PTU. Podniosą one prestiż czasopisma, zwiększą atrakcyjność publikowanych w niej artykułów i pomogą rozszerzyć jego zasięg. Głównym zadaniem, jakie prezes ZG PTU postawił przed zespołem redakcyjnym, oprócz stałego podnoszenia rangi naukowej czasopisma, jest wprowadzenie niezbędnych zmian w jego edycji, tak aby stało się możliwe uzyskanie wyższej punktacji naukowej przyznawanej przez Komitet Badań Naukowych oraz włączenie "Urologii Polskiej" do bazy Index Medicus/Medline.

Fotografia 1
 

Realizując przyjęte zmiany profilu "Urologii Polskiej" zaproponowane przez prezesa Zarządu Głównego PTU, podjęto decyzję o zmianach w dotychczasowym Komitecie Naukowym "Urologii Polskiej".

nowym Komitecie Redakcyjnym oprócz redaktorów konsultantów powołano redaktorów naukowych dla jedenastu naukowych działów tematycznych obejmujących wszystkie dziedziny urologii. Redaktorzy będą mieli większy wpływ na kształt i tworzenie programu naukowego swojego działu.
Serdecznie dziękuję wszystkim członkom Komitetu Redakcyjnego za chęć stałej współpracy z "Urologią Polską". Dodatkowo planowana jest stała pozycja dotycząca przeglądu piśmiennictwa międzynarodowego, której tematyka będzie proponowana przez redaktorów naukowych poszczególnych działów tematycznych. Opracowany nowy regulamin ogłaszania prac w "Urologii Polskiej" odpowiada wszystkim zaleceniom proponowanym przez National Library of Medecine dla Index Medicus i Medline.

Prezes ZG PTU prof. Andrzej Borówka zaprosił do współpracy w Radzie Naukowej "Urologii Polskiej" wielu najwybitniejszych urologów europejskich. Znakomita większość z nich przyjęła propozycję, potwierdzając tym samym chęć przysyłania prac naukowych do naszego czasopisma. W tej sytuacji Zarząd Główny PTU i redaktor naczelny "Urologii Polskiej" mogli powołać Radę Naukową "Urologii Polskiej" o międzynarodowym składzie. Znalazły się w niej uznane autorytety naukowe z rozmaitych dziedzin urologii i medycyny.

W pierwszym numerze 2005 roku mogę polecić Kolegom ciekawy artykuł poglądowy z kliniki prof. Ursa Studera (Szwajcaria), dotyczący rozległości wykonywania limfadenektomii u chorych na raka pęcherza moczowego. Ta szwajcarska klinika ma duże doświadczenie w zakresie poruszanego tematu.

Pomoc i inicjatywa naszego prezesa przyniosły już efekty, wpłynęły cztery ciekawe artykuły ze znanych zagranicznych ośrodków urologicznych, które będą oczywiście opublikowane w następnych numerach "Urologii Polskiej". Chciałbym również poinformować wszystkich Czytelników, że nasze działania już zostały dostrzeżone przez Radę Naukową Index Copernicus - zwiększono punktację naukową naszego czasopisma do wartości 4,08 punktu. Dlatego serdecznie namawiam Kolegów do przysyłania swoich prac do zamieszczenia na łamach "Urologii Polskiej". Planujemy zwiększenie objętości następnych numerów, by przyspieszyć w ten sposób termin ogłoszenia nadesłanych prac drukiem. Obecnie możliwe jest opublikowanie pracy w ciągu 6?9 miesięcy od jej nadesłania. Dotyczy to zwłaszcza prac doświadczalnych lub klinicznych, które podnoszą wartość naukową czasopisma.

W ostatnich miesiącach w związku ze zmianą regulaminu ogłaszania prac w "Urologii Polskiej" konieczne było przeredagowanie prac nadesłanych w ubiegłym roku. Wszyscy autorzy wywiązali się lub wywiązują z tego zadania bardzo dobrze. Nowy regulamin dla autorów jest dostępny na stronach internetowych "Urologii Polskiej".

Po kilku miesiącach pracy na stanowisku redaktora naczelnego muszę przyznać, że zaskoczyła mnie konieczność przeznaczenia znacznie więcej czasu na wszystkie działania związane z wykonywaniem tej funkcji. Być może wynika to ze zmian organizacyjnych w Komitecie Redakcyjnym i powołaniem Rady Naukowej. Oprócz dobrej współpracy z Biurem Wydawniczym otrzymujemy też wydatną pomoc ze strony prof. A. Borówki - ze względu na terminowość działań nasze kontakty internetowe czy telefoniczne muszą być prawie codzienne. Chociaż staramy się z dr. Zbigniewem Jabłonowskim postępować według wskazówek i wszystkich życzliwych rad udzielonych nam przez poprzedniego redaktora naczelnego, prof. Jerzego Lorenza i sekretarza dr. Janusza Dembowskiego, nie uniknęliśmy pewnych trudności w wyborze postępowania i naszym działaniu.

Dla sprawnej działalności redakcji niezwykle istotna jest współpraca z recenzentami. Rzeczowa i obiektywna recenzja, odesłana do redakcji w wyznaczonym czasie, ogromnie ułatwia nam pracę i termin ogłoszenia nadesłanych artykułów drukiem. Cenna jest również dla autorów. Opóźnienia lub zbyt pobieżne opinie o danej pracy powodują konieczność powołania następnych recenzentów, co przesuwa czas jej opublikowania.

Mamy nadzieję, że wspólna i coraz bardziej efektywna działalność Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej "Urologii Polskiej" przyczyni się w zasadniczy sposób do zamieszczania w niej coraz więcej wartościowych, interesujących publikacji zarówno polskich, jak i zagranicznych. W przyszłości pozwoli to uzyskać "Urologii Polskiej" status czasopisma naukowego o uznanym, wysokim poziomie naukowym nie tylko w kraju, ale i za granicą.