Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Andrzej Lewicki  
 
strona główna > indeks autorów > Andrzej Kidawa

Andrzej Lewicki

2023/2 (138)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna prącia: nowotwory złośliwe

Część 35

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka

2022/2 (132)
 

Urologiczne akcenty XV Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Andrzej Lewicki

2022/1 (131)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna prącia: skrzywienia prącia

Część 34

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka

2021/5 (129)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna prącia: anatomia ultrasonograficzna i technika badania

Część 33

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka

2021/4 (128)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna: ?ostra moszna?

Część 32

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka

2021/2 (126)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna moszny: żylaki powrózka nasiennego

Część 31

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

2021/1 (125)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna moszny: zmiany ogniskowe położone pozajądrowo

Część 30

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

2020/6 (124)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna rzadziej spotykanych chorób zapalnych narządów moszny: gruźlicy, sarkoidozy, zapalenia naczyń jądra, zapalenia worka mosznowego

Część 29

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

2020/4 (122)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna chorób zapalnych narządów moszny: zapalenia najądrza i jądra

Część 28

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

2020/3 (121)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna guzów jąder: zmiany niewyczuwalne palpacyjnie

Część 27

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

2020/2 (120)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna guzów jąder: guzy niezarodkowe

Część 26

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

Blaski i cienie urologii - 2019 rok

Jakub Dobruch, Mieszko Kozikowski, Michał Skrzypczyk, Maciej Oszczudłowski, Sebastian Piotrowicz, Andrzej Lewicki, Marta Drążkiewicz, Rafał Osiecki, Łukasz Białek, Konrad Bilski, Andrzej Borówka

2020/1 (119)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna guzów jąder: guzy zarodkowe

Część 25

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski, Michał Pyzlak

2019/6 (118)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna narządów moszny: niezłośliwe zmiany jąder

Część 24

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowsk

2019/5 (117)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna narządów moszny: urazy

Część 23

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

2019/4 (116)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna narządów moszny: mikro- i makrozwapnienia

Część 22

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

2019/2 (114)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna narządów moszny: wady rozwojowe

Część 21

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

2019/1 (113)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna narządów moszny: anatomia ultrasonograficzna i technika badania

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

2018/5 (111)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego: dostęp przezbrzuszny

Część 19

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

2018/3 (109)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna pęcherza moczowego: guzy i zmiany imitujące guzy pęcherza moczowego

Część 18

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

2018/1 (107)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna pęcherza moczowego: zmiany w przebiegu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych

Część 17

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

2017/6 (106)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna pęcherza moczowego: pęcherz prawidłowy i wady rozwojowe

Część 16

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

Komentarz do artykułu "Fuzja krok po kroku. Przezkroczowa biopsja fuzyjna stercza z softwarową konsolidacją obrazów mpMRI i TRUS w czasie rzeczywistym przy użyciu BioJet System"

Andrzej Lewicki

2017/4 (104)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna urazów nerek

Część 15

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

2017/3 (103)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna chorób zapalnych nerek

Część 14

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

2017/1 (101)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna zastoju moczu w górnych drogach moczowych

Część 13

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

Jak poprawić wyniki biopsji stercza

Zastosowanie wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego oraz fuzji obrazów MRI i TRUS

Andrzej Lewicki, Stanisław Szempliński, Magdalena Zagrodzka, Tomasz Lorenc

2016/5 (99)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna kamicy nerkowej

Część 12

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

2016/4 (98)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna guzów nerek - guzy układu kielichowo-miedniczkowego, przerzuty innych nowotworów do nerek, gruczolak kwasochłonny, mięśniak gładkokomórkowy

Część 11

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

2016/3 (97)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna guzów nerek - rozrosty z układów limfatycznego i krwiotwórczego

Część 10

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

2016/2 (96)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna guzów nerek - naczyniakomięśniakotłuszczak

Część 9

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

2016/1 (95)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna guzów nerek - rak nerkowokomórkowy

Część 8

Andrzej Lewicki, Wiesław Jakubowski

2015/6 (94)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna zmian torbielowatych nerek - torbielowatości

Część 7

Andrzej Lewicki, Agnieszka Chomicz, Wiesław Jakubowski

2015/5 (93)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna zmian torbielowatych nerek - torbiele proste i złożone

Część 6

Andrzej Lewicki, Agnieszka Chomicz, Wiesław Jakubowski

2015/4 (92)
 

Część 5 ciąg dalszy artykułu zamieszczonego w PU 3/2015
Diagnostyka ultrasonograficzna wad wrodzonych nerek

Andrzej Lewicki, Wiesław Jakubowski

2015/3 (91)
 

Diagnostyka ultrasonograficzna wad wrodzonych nerek

Andrzej Lewicki, Wiesław Jakubowski

2015/1 (89)
 

Część 4 Anatomia ultrasonograficzna nerek prawidłowych oraz wariantów rozwojowych nerek

Technika badania ultrasonograficznego nerek

Andrzej Lewicki, Wiesław Jakubowski

2014/6 (88)
 

Część 2
Aparaturowe podstawy badania ultrasonograficznego w skali szarości

Andrzej Lewicki, Wiesław Jakubowski

Część 3
Widać czy nie widać? Oto jest pytanie

Artefakty w badaniu ultrasonograficznym w skali szarości

Andrzej Lewicki, Wiesław Jakubowski

2014/5 (87)
 

Aparaturowe podstawy badania ultrasonograficznego w skali szarości

Część 2

Andrzej Lewicki, Wiesław Jakubowski

2014/4 (86)
 

Wstęp do ultrasonografii - dlaczego to działa?

Fizyczne podstawy diagnostyki ultradźwiękowej Część 1

Andrzej Lewicki, Wiesław Jakubowski

2009/6 (58)
 

Ultrasonografia i inne metody obrazowew różnicowaniu zmian torbielowatych nerek

Andrzej Lewicki, Wiesław Jakubowski, Wojciech Pypno, Andrzej Kidawa