Przegląd Urologiczny 2017/3 (103) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2017/3 (103)

Przegląd Urologiczny 2017/3 (103)

Multiparametryczny
rezonans stercza

Komentarz dotyczący oceny i opisu badania proponowanego w PI-RADS v2

Komentarz dotyczący sposobu przeprowadzania badania multiparametrycznego MR w PI-RADS v2 Część 4

Katarzyna Sklinda, Agnieszka Dąbrowska, Paweł Olejnik, Jerzy Walecki

Str. 8

Urologia
- nauka i praktyka

Leczenie pacjentów w wieku podeszłym z małymi guzami nerek

Sławomir Poletajew

Str. 12

Bolesny wzwód prącia - priapizm, ciągotka

Część 2

Piotr Kuzaka, Bolesław Kuzaka

Str. 17

Zastosowanie leku Uro-Vaxom w zapobieganiu i leczeniu zakażeń układu moczowego wywołanych przez inne bakterie niż pałeczka okrężnicy (Escherichia coli)

Zbigniew Wolski

Str. 26

Zasady leczenia hormonalnego pierwszej linii u pacjentów z rakiem gruczołowym stercza

Paweł J. Wiechno

Str. 30

Znieczulenie pęczków naczyniowo-nerwowych przed biopsją przezodbytniczą stercza

Waldemar Białek, Sławomir Rudzki

Str. 40

Ultrasonografia
dla urologa

Diagnostyka ultrasonograficzna chorób zapalnych nerek

Część 14

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

Str. 46

Urologia
- nauka i praktyka

Hydrauliczna proteza prącia - ultima ratio w leczeniu ED

Część 1

Agnieszka Chomicz

Str. 59

Historia rozwoju terapii fagowej w Polsce

Część 2

Sławomir Letkiewicz, Ryszard Międzybrodzki, Andrzej Górski

Str. 69

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział Sławomir Poletajew

Czynniki ryzyka, zapobieganie oraz leczenie powikłań infekcyjnych przezodbytniczej biopsji gruczołu krokowego

Mateusz Mokrzyś

Str. 72

Diagnostyka i postępowanie z węzłami chłonnymi u chorych na raka prącia

Sławomir Poletajew

Str. 75

Wytrysk przedwczesny - przegląd obecnych i nowych metod leczenia

Wojciech Kolasiński

Str. 78

Statystyka
w urologii

Rodzaje badań w medycynie

Roman Topór-Mądry, Katarzyna Nocoń, Jerzy Gąsowski

Str. 82

Literatura zagraniczna
- streszczenia
Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

Porównawcza efektywność nowszych leków stosowanych w leczeniu objawów z dolnych dróg moczowych związanych z łagodnym rozrostem stercza: przegląd systematyczny i metaanaliza

Str. 88

Leczenie farmakologiczne objawów dolnych dróg moczowych u mężczyzn: czy jest właściwe dla wszystkich?

Str. 89

Grupy stopni złośliwości według Gleasona w raku gruczołu krokowego: ocena zgodności wyników między biopsją i prostatektomią radykalną oraz badanie czynników predykcji niedoszacowania i przeszacowania stopnia złośliwości

Str. 89

Mutacje germinalne w genach ATM i BRCA1/2 w różnicowaniu ryzyka letalnego lub indolentnego raka stercza oraz związanego z tym przedwczesnego zgonu

Str. 90

Porównanie wyniku badania DRE ze stężeniem PSA w surowicy w wykrywaniu wczesnego raka stercza - wynik wieloośrodkowego badania przeprowadzonego wśród 6630 mężczyzn

Str. 91

Skuteczność chemioterapii systemowej w połączeniu z nefroureterektomią radykalną w leczeniu przerzutowego raka przejściowokomórkowego górnego odcinka układu moczowego

Str. 92

Kongresy,
sympozja

Sprawozdanie z 14. Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

Michał A. Skrzypczyk

Str. 94

Urologia
- nauka i praktyka

Konsultant krajowy w dziedzinie urologii - zadania, możliwości, fakty

Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie urologii w sprawie kierunków rozwoju urologii w Polsce na lata 2017-2022

Artur A. Antoniewicz

Str. 98

Członkowie
Honorowi PTU

Kandydaci do godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego

- Profesor Krzysztof Bar
- Profesor Andrzej Paradysz
- Profesor Jean de la Rosette
- Profesor Péter Nyirády
- Profesor Jacques Irani

Str. 104

Urologia
- nauka i praktyka

Ocena przydatności badania zaburzeń przekazywania informacji w komórkach nowotworowych u chorych z rakiem pęcherza moczowego

Nagroda im. prof. Tadeusza Krzeskiego Streszczenie rozprawy doktorskiej

Adam Madej

Str. 112

CME
-CPD

15 lat CME-CPD w Polsce!

Ela Ziółkowska

Str. 116

Urologia
- nauka i praktyka

Zabrzańska urologia

Małgorzata Skarbek

Str. 119

Prawo
a medycyna

Odpowiedzialność pracownicza lekarzy

Katarzyna Kwiatkowska

Str. 124

Ludzie
medycyny

Wspomnienie o doktorze Brunonie Dadeju (1942-2017)

Str. 127

Historia
medycyny
Redaktor prowadzący dział Tadeusz Zajączkowski

Prof. Grzegorz Ziembicki junior (1848-1915) - inspirator powstania urologii we Lwowie

Str. 128