Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Waldemar Białek  
 
strona główna > indeks autorów > Waldemar Białek

Waldemar Białek

2019/4 (116)
 

Znaczenie ultrasonograficznych środków kontrastujących w diagnostyce torbielowatych guzów nerek

Waldemar Białek, Sławomir Rudzki

2018/6 (112)
 

Enukleoresekcja przezcewkowa przyzwojaka pęcherza moczowego przy użyciu lasera holmowego niskiej mocy

Waldemar Białek, Sławomir Rudzki

2018/4 (110)
 

Technika biopsji przedniej części stercza z dostępu przezodbytniczego

Waldemar Białek, Lech Wronecki, Sławomir Rudzki, Przemysław Matras

2018/2 (108)
 

Znaczenie fuzji kognitywnej w diagnostyce raka stercza

Waldemar Białek, Piotr Kawecki, Katarzyna Dyndor, Sławomir Rudzki

Technika biopsji przedniej części stercza z dostępu przezodbytniczego

Waldemar Białek, Lech Wronecki, Sławomir Rudzki, Przemysław Matras

2018/1 (107)
 

Uszkodzenia gruczołu krokowego oraz narządów sąsiadujących w trakcie biopsji rdzeniowej, ujawnione w ultrasonografii przezodbytniczej

Waldemar Białek, Piotr Kawecki, Sławomir Rudzki

2017/6 (106)
 

Czynniki wpływające na poprawę jakości biopsji rdzeniowej stercza z dostępu przezodbytniczego

Waldemar Białek, Lech Wronecki, Renata Makarewicz, Sławomir Rudzki

2017/3 (103)
 

Znieczulenie pęczków naczyniowo-nerwowych przed biopsją przezodbytniczą stercza

Waldemar Białek, Sławomir Rudzki

2015/4 (92)
 

Nowości w technikach laserowych wykorzystywanych w urologii

Waldemar Białek

2015/2 (90)
 

Techniki wykorzystywane w operacjach nerkooszczędzających nowotworów położonych centralnie

Monachium, 16-18 stycznia 2015 r.

Waldemar Białek

Techniki operacyjne poprawiające wyniki onkologiczne i funkcjonalne leczenia raka stercza w grupie niskiego i średniego ryzyka

Monachium, 16-18 stycznia 2015 r.

Waldemar Białek

2014/2 (84)
 

Ultrasonograf dla urologa

Waldemar Białek

Standardowa elektroresekcja przezcewkowa guza i cytologia czy elektroresekcja z wykorzystaniem nowych technologii

Waldemar Białek

2014/1 (83)
 

Sprawozdanie z kursu Diagnostyka zaburzeń mikcji u mężczyzn

Waldemar Białek

2011/5 (69)
 

Sprawozdanie z VIII Lubelskich Dni Urologicznych

Waldemar Białek, Dariusz Borowiec, Krzysztof Bar

2011/4 (68)
 

Roboty i lasery nad Lago Maggiore

Waldemar Białek

2011/2 (66)
 

Najważniejsze są pauzy

Waldemar Białek

2011/1 (65)
 

Notatki z warsztatów poświęconych zastosowaniu lasera tulowego

Waldemar Białek

2010/5 (63)
 

Sprawozdanie z kongresu EUROSON 2010

Waldemar Białek

2010/2 (60)
 

Krótko o kongresie w Barcelonie (2nd European Multidisciplinary Meeting on Urological Cancers)

Waldemar Białek

2010/1 (59)
 

Histoskaning jako nowa metoda komputerowego wspomagania ultrasonograficznego obrazowania stercza w opcji trójwymiarowej

Waldemar Białek, Krzysztof Hałasa, Krzysztof Bar

Sprawozdanie z 27. Światowego Kongresu Endourologii i ESWL (WCE&SWL)

Monachium, 6-10 października 2009 r.

Waldemar Białek

2009/6 (58)
 

Sprawozdanie z kongresu "Focal Therapy and Imaging in Prostate & Kidney Cancer"

Noordwijk, 10–13 czerwca 2009 r.

Waldemar Białek

2009/5 (57)
 

Sprawozdanie z warsztatów HIFU w Lyonie

Waldemar Białek, Marek Jeromin

2009/2 (54)
 

Sprawozdanie z 15. Sympozjum Europejskiego Towarzystwa Radiologii Urogenitalnej (ESUR)

Waldemar Białek

2008/1 (47)
 

19. Kongres Europejskiej Federacji Towarzystw Ultrasonograficznych - EUROSON 2007

Waldemar Białek

2006/6 (40)
 

Sprawozdanie z 18. Europejskiego Kongresu Ultrasonografii EUROSON 2006

Waldemar Białek

2006/3 (37)
 

Sprawozdanie z III Lubelskich Dni Urologicznych

Waldemar Białek

2006/1 (35)
 

EUROSON 2005

Waldemar Białek

2005/6 (34)
 

23. Światowy Kongres Endourologii i ESWL

Waldemar Białek

2005/5 (33)
 

Sprawozdanie z sesji poświęconej kamicy moczowej

Waldemar Białek, Krzysztof Bar

2005/2 (30)
 

Sprawozdanie z kongresu Europejskiego Towarzystwa Urologii Onkologicznej (ESOU) w Bolonii

Waldemar Białek

2004/4 (26)
 

Sprawozdanie z II Lubelskich Dni Urologicznych - Uroonkologia

Waldemar Białek, Robert Klijer, Krzysztof Bar

2003/6 (22)
 

I Międzynarodowe Spotkanie ESUI

Waldemar Białek