Przegląd Urologiczny 2015/2 (90) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/2 (90)

Przegląd Urologiczny 2015/2 (90)

Urologia
– nauka i praktyka

Leczenie hipogonadyzmu u mężczyzn w wieku rozrodczym

Michał Rabijewski

Str. 5

   

Zastosowanie sylodosyny do leczenia dolegliwości i objawów ze strony dolnych dróg moczowych u chorych na łagodny rozrost stercza

Andrzej Borkowski, Andrzej Borówka, Andrzej Sikorski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski

Str. 10

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział Sławomir Poletajew

Znaczenie przezcewkowej elektroresekcji guza pęcherza moczowego w leczeniu raka pęcherza moczowego nienaciekającego mięśniówki: przegląd systematyczny nowych technologii

Anna Katarzyna Czech

Str. 17

   

Definicja i leczenie nienaciekającego mięśniówki raka pęcherza moczowego pośredniego ryzyka

Anna Katarzyna Czech

Str. 20

Odprowadzenie moczu po cystektomii radykalnej u chorych na raka pęcherza moczowego: rodzaje, kandydaci, wyniki

Dominika Gajewska

Str. 23

Literatura
zagraniczna – streszczenia
Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

Ekspresja czynnika HIF1α w warunkach normoksji w raku gruczołu krokowego – które szlaki potencjalnym celem terapeutycznym?

Str. 29

   

Profilaktyka antybiotykowa przed ureteroskopią z powodu kamicy moczowodowej

Str. 30

Aktywny nadzór, prostatektomia radykalna i radioterapia w miejscowym raku stercza: projekt badania i wstępne wyniki III fazy randomizowanego badania ProtecT

Str. 31

Ocena funkcji seksualnych w 10-letniej obserwacji po prostatektomii radykalnej – wyniki badania prospektywnego

Str. 32

Porównanie przeżywalności chorych z rakiem stercza leczonych prostatektomią radykalną lub radioterapią: badania obserwacyjne przeżywalności chorych

Str. 32

Urologia
– nauka i praktyka

Andrologia kliniczna – sprawozdanie z przebiegu szkolenia, egzaminu oraz konferencji w ramach Europejskiej Akademii Andrologii (EAA)

Marta Sochaj

Str. 33

Kongresy,
sympozja

Wybrane doniesienia z 12. Meeting of the EAU Section of Oncological Urology – ESOU 2015

Monachium, 16-18 stycznia 2015 r.

Andrzej Borkowski

Str. 36

   

Techniki wykorzystywane w operacjach nerkooszczędzających nowotworów położonych centralnie

Monachium, 16-18 stycznia 2015 r.

Waldemar Białek

Str. 40

Techniki operacyjne poprawiające wyniki onkologiczne i funkcjonalne leczenia raka stercza w grupie niskiego i średniego ryzyka

Monachium, 16-18 stycznia 2015 r.

Waldemar Białek

Str. 43

II Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej

Jakub Dobruch

Str. 48

Eponimy

Giovanni Domenico Santorini (1681–1737)

Marcin Łykowski

Str. 53

Historia
onkologii

Historia onkologii

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

Str. 55

Etyka
a medycyna

Wizerunek współczesnego lekarza w świetle etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego

Sławomir Letkiewicz

Str. 61

Kongresy,
sympozja

10. Krynicki roZjazd – Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Urologów

Maciej Fortuna, Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

Str. 65

Urologia
– nauka i praktyka

Stypendium Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego

Ireneusz Ostrowski

Str. 68

Ludzie
medycyny

O lekach – korzyści przewyższają ryzyko

Z prof. dr. hab. n. med. Pawłem Griebem rozmawia Małgorzata Skarbek

Str. 70

Urologia
– nauka i praktyka

Oddział Kliniczny Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie został akademicką jednostką urologiczną akredytowaną przez Europejską Radę Urologii

Tomasz Gołąbek, Tomasz Wiatr

Str. 74

Ludzie
medycyny

Portrety doktora Wiatra

Małgorzata Skarbek

Str. 76

   

Kajmany – urologiczna przygoda. Jak zostałem konsultantem krajowym

Część 2

Rafał Krupiniewicz

Str. 79

Prawo
a medycyna

Odpowiedzialność cywilna lekarza

Część 3

Teresa Gawlik-Jakubczak

Str. 81

Książki
do przeczytania

Monografia „Powikłania chirurgii onkologicznej” – nowoczesny polski podręcznik dla chirurgów zajmujących się leczeniem chorych na nowotwory

Str. 87

Felieton
numeru
Redaktor prowadzący dział Wojciech Szczęsny

Korzenie

Str. 88