Przegląd Urologiczny 2005/2 (30) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/2 (30)

Przegląd Urologiczny 2005/2 (30)

Nasze
rozmowy

Samorząd lekarski jest instytucją demokratyczną

Z dr. Konstantym Radziwiłłem, prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, rozmawia Małgorzata Skarbek

Str. 13

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

"Urologia Polska" - "Polish Journal of Urology" - nowe wyzwania

Marek Sosnowski

Str. 16

Ludzie
medycyny

Podnoszenie rangi urologicznych badań

Z prof. dr. hab. med. Zbigniewem Kwiasem, kierownikiem Kliniki Urologii AM w Poznaniu, rozmawia Adam Wojciechowski

Str. 18

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Powstanie i działalność Komisji Urologicznej Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski, Kazimierz Krajka

Str. 21

Możliwości zastosowania komórek macierzystych w regeneracji i rekonstrukcji układu moczowego

Tomasz Drewa

Str. 28

Fizjologia wzwodu prącia

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

Str. 31

Zespół Wyniszczenia Nowotworowego

Michał Szymański, Katarzyna Wrotniak

Str. 33

Zastosowanie drotrecoginu alfa - rekombinowanego ludzkiego aktywowanego białka C - u ciężarnej we wstrzasie septycznym

Grażyna Michalska-Krzanowska

Str. 37

Evidence Based Medicine

Jakub Dobruch, S. Grzegorz Kata

Str. 39

Wartość ultrasonografii dopplerowskiej w diagnostyce zaburzeń erekcji przed leczeniem operacyjnym schorzeń rozrostowych stercza i po leczeniu

Andrzej Gołubiński

Str. 42

Książki
publikacje

Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego oraz w chorobach nerek

Str. 44

Medycyna
etyka - prawo

Kilka uwag o zgodzie pacjenta na czynność leczniczą

Paweł Daniluk

Str. 45

Prawne aspekty czynności lekarskich w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Paweł Daniluk

Str. 47

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Impact factor i citation index – współczynnik wpływu oraz wskaźnik cytowania

Jan Styczyński, Teresa Krzyżaniak

Str. 49

CME
-CPD

CME-CPD, EU-ACME punkty edukacyjne

Ela Ziółkowska

Str. 51

Komunikaty
wystąpienia

Komentarze do artykułu prof. Andrzeja Borówki „Czy można uzdrowić ochronę zdrowia”, który ukazał się w „Przeglądzie Urologicznym” 1/2005

Adam Michalski, Jacek Żórawski

Str. 54

Kongresy
sympozja

Zarys programu naukowego XXXV Kongresu PTU

Andrzej Borkowski

Str. 56

6. kurs Szkoły Urologii Komitetu Edukacji PTU

Ortopowy pęcherz jelitowy

Str. 58

Warsztaty laseroterapii łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

Przezcewkowa enukleacja gruczolaka stercza laserem tulowym o fali ciągłej

Str. 58

Wspomnienia
pożegnania

Płk doc. dr hab. n. med. Zdzisław Kuźnik

Pierwszy kierownik Kliniki Urologii CSK MSW w Warszawie

Sławomir Dutkiewicz

Str. 61

Profesor Ludwik Jerzy Mazurek - wybitny urolog, nauczyciel i naukowiec

Zofia Skalska, Ryszard Maranda, Paweł Wędzikowski

Str. 62

Dr med. Stefan Olszewski

Stanisław Góźdź

Str. 63

Kongresy
sympozja

Komitet Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

Zbigniew Kwias, Roland Dadej

Str. 64

18th Congress of European Society for Urological Research

Bartłomiej Gliniewicz, Adam Gołąb

Str. 66

Sprawozdanie z kongresu Europejskiego Towarzystwa Urologii Onkologicznej (ESOU) w Bolonii

Waldemar Białek

Str. 67

Sprawozdanie z II Międzynarodowego Kursu Naukowo-Szkoleniowego Leczenia Naciekającego Raka Pęcherza Moczowego i Technik Odprowadzania Moczu po Cystektomii

Wojciech Lauer

Str. 71

4th Advanced Laparoscopic International Teaching Course Bruksela 13-14.01.2005

Emilia Pawłowska, Krzysztof Węgrzyn

Str. 72

Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji "Zaburzenia seksualne - postępy w leczeniu"

Tadeusz Werel, Barbara Darewicz

Str. 73

Służba
zdrowia

Przegląd aktualności

Anna Kamińska

Str. 75

Literatura
streszczenia Redaktor prowadzący: Piotr Chłosta 

Rak pęcherza moczowego

Str. 77

Rak nerki

Str. 78

Łagodny rozrost stercza

Str. 79