Przegląd Urologiczny 2006/4 (38) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2006/4 (38)

Przegląd Urologiczny 2006/4 (38)

   

36. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Str. 9

Ludzie
medycyny

Poprzeczka ustawiona wysoko

Z prof. dr. hab. n. med. Markiem Sosnowskim, prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, rozmawia Małgorzata Skarbek

Str. 14

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Streszczenie pracy doktorskiej pt. "Cytotoksyczne działanie ligandu czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL) na komórki raka pęcherza moczowego po zastosowaniu terapii fotodynamicznej"

Ewelina Szliszka

Str. 17

Sukces już na początku kariery

Małgorzata Skarbek

Str. 19

Znaczenie stężenia naczyniowego czynnika wzrostu śródbłonka (Vascular Endothelial Growth Factor - VEGF) i tkankowego antygenu polipeptydowego (Tissue Polypeptide Antigen - TPA) w surowicy i w moczu u pacjentów z rakiem powierzchownym pęcherza moczowego, l

Bartosz Małkiewicz, Anna Kołodziej, Romuald Zdrojowy, Janusz Dembowski, Paweł Sedlaczek, Michał Wróbel, Tomasz Szydełko

Str. 21

Mamy już urologów dziecięcych

Małgorzata Skarbek

Str. 23

Ludzie
medycyny

Ptak czy oblicze Boga

Z Andrzejem Kidawą, ordynatorem Oddziału Urologii Szpitala Praskiego pod Wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Warszawie, rozmawia Adam Wojciechowski

Str. 25

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Rola i miejsce leczenia wspomagającego w leczeniu chorych na nowotwory złośliwe

Andrzej Wiktor Szawłowski

Str. 29

Streszczenie rozprawy habilitacyjnej pt. "Wartość diagnostyki i terapii fotodynamicznej w rozpoznawaniu i leczeniu powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego"

Marek Lipiński

Str. 32

Operacyjne leczenie zaburzeń statyki narządu płciowego u kobiet - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy

Grzegorz Surkont, Edyta Wlaźlak, Jacek Suzin

Str. 35

Urodynamika dla opornych, część II

Maciej Zbrzeźniak

Str. 41

Zaburzenia erekcji - etiologia i leczenie

Michał Rabijewski

Str. 46

Zakażenie układu moczowego

Andrzej Kupilas

Str. 50

Historia
medycyny

Życiorys dr. Zenona Wasilewskiego, specjalisty urologa, Honorowego Członka PTU, napisany własnoręcznie w dniu 25.03.1976, uzupełniony przez syna Krzysztofa Wasilewskiego - urologa

Str. 59

Ludwik Rydygier (1850-1920) - jego wkład w rozwój chirurgii i zasługi dla urologii

Tadeusz Zajączkowski, Elżbieta Wojewska-Zajączkowska

Str. 61

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Ustny egzamin specjalizacyjny EBU po raz dziewiąty w Polsce

Andrzej Borówka

Str. 67

Kongresy
sympozja

Sprawozdanie z sesji Sekcji Adeptów Urologii podczas 36. Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Poznań 22-24.06.2006 r.

Romuald Zdrojowy

Str. 72

Sprawozdanie z kursu European Society for Therapeutic Radiology and Oncology Multidisciplinary Teaching Course on Prostate Cancer - Gandawa, Belgia

Janusz Wojtacki

Str. 73

Sprawozdanie ze stażu w Klinice Urologii Charite w Berlinie

Emilia Pawłowska-Krajka

Str. 77

Międzynarodowe seminaria w Salzburgu

Jakub Dobruch

Str. 79

Sukces polskiej endourologii

Sprawozdanie z XVII Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Ireneusz Ostrowski

Str. 81

The First Athenian Euro-American Congress of Urology

Lesław Malik, Piotr Maciukiewicz

Str. 85

XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Tomasz Syryło

Str. 86

Książki
publikacje

Od kabaretu do skalpela i lazaretu

Drugie, rozszerzone wydanie wspomnień prof. Stefana Wesołowskiego

Str. 87

Służba
zdrowia

Przegląd aktualności

Str. 90

Kongresy
sympozja

Program Pierwszego Międzynarodowego Seminarium Historii Urologii

Str. 92

Uroneptunalia 2006

Str. 93

Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii

Str. 94

VII Łomżyńskie Warsztaty Urodynamiczne Łomża, 03-06 października 2006 r.

Str. 95

V Międzynarodowe Galicyjskie Spotkania Urologiczne

Str. 95

Literatura
streszczenia Redaktor prowadzący dział: Piotr Chłosta 

Rak pęcherza moczowego

Str. 101

Rak jądra

Str. 101

Rak nerki

Str. 102

Kalendarz
imprez

POLSKA

Str. 103

ZAGRANICA

Str. 104