Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Tomasz Drewa  
 
strona główna > indeks autorów > Tomasz Drewa

Tomasz Drewa

2024/2 (142)
 

Wytyczne Towarzystw Naukowych (PTU, PTGiP, PTMR) dotyczące diagnostyki, terapii i postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach dolnych dróg moczowych

Kajetan Juszczak, Bartosz Dybowski, Michał Holecki, Waleria Hryniewicz, Hanna Klimek, Karolina Kłoda, Piotr Sieroszewski, Tomasz Drewa

2023/4 (140)
 

Leczenie chorych na mHSPC (metastatic hormone sensitive prostate cancer) w Polsce w 2023 roku - stan obecny i obowiązujące zalecenia

Piotr Chłosta, Jakub Dobruch, Tomasz Drewa, Tomasz Szydełko, Jakub Żołnierek, Iwona Skoneczna

2023/3 (139)
 

Zalecenia zespołu ekspertów dotyczące postępowania ograniczającego ryzyko zakażenia związanego z cystoskopią

Kajetan Juszczak, Piotr Bryniarski, Bartosz Dybowski, Michał Skrzypczyk, Tomasz Drewa

2020/2 (120)
 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Urologicznego wobec pandemii SARS-CoV-2

Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Marcin Słojewski, Marek Lipiński, Anna Kołodziej, Tomasz Szydełko; współpraca: Mikołaj Przydacz

Sprawozdanie z 5. Kongresu Sekcji Kamiczej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego - EULIS19

Mediolan, 3-5 października 2019 r.

Filip Kowalski, Tomasz Drewa

2017/2 (102)
 

Zalecenia zespołu ekspertów dotyczące leczenia i profilaktyki zakażeń układu moczowego immunostymulatorem Uro-Vaxom (OM-89)

Tomasz Gołąbek, Marek Lipiński, Tomasz Drewa, Anna Kołodziej, Tomasz Szydełko, Zbigniew Wolski, Piotr L. Chłosta

2015/4 (92)
 

Wielokierunkowe działanie onabotulinotoksyny A w dysfunkcji pęcherza moczowego

Kajetan Juszczak, Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Marek Sosnowski

2014/6 (88)
 

Preparaty uzyskane po prostatektomii radykalnej świadczą przeciwko stosowaniu terapii lokalnej u chorych na raka gruczołu krokowego

Przemysław Adamczyk, Jakub Tworkiewicz, Tomasz Drewa

13. Urologiczne Forum Naukowe

Heidelberg, 24-27 września 2014 r.

Tomasz Borkowski, Krzysztof Bar, Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Piotr Radziszewski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Andrzej Borkowski

2012/1 (71)
 

Streszczenie sesji pt. „Rak pęcherza. Badania podstawowe”

II Sesja Plakatowa na 41. Kongresie PTU w Gdańsku, 8 września 2011 r.

Tomasz Drewa

2011/6 (70)
 

Zalecenia okulistyczne i urologiczne dotyczące chorych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, u których może wystąpić konieczność chirurgii wewnątrzgałkowej, np. zaćmy

Piotr Chłosta, Dariusz Dobrowolski, Tomasz Drewa, Jerzy Szaflik, Anna M. Ambroziak, Sławomir Teper, Marek Sosnowski, Romuald Zdrojowy, Krystyna Raczyńska, Dariusz Kęcik

2011/5 (69)
 

Rola farmakoterapii skojarzonej w leczeniu BPH i męskich LUTS

Andrzej Borkowski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Romuald Zdrojowy, Marcin Słojewski, Piotr Radziszewski, Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Tomasz Borkowski

2011/3 (67)
 

Rola farmakoterapii skojarzonej w leczeniu BPH i męskich LUTS

Andrzej Borkowski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Romuald Zdrojowy, Marcin Słojewski, Piotr Radziszewski, Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Tomasz Borkowski

Praca zespołu naukowców z Bydgoszczy nagrodzona podczas EAU 4th North Eastern European Meeting (NEEM) w Rydze

Marta Pokrywczyńska, Tomasz Drewa

2011/2 (66)
 

Biologia raka naciekającego błonę mięśniową pęcherza moczowego

Tomasz Drewa

2011/1 (65)
 

Układ kostny a leczenie antyandrogenowe

Tomasz Drewa

2009/6 (58)
 

Przegląd najciekawszych prac przedstawionych na 3. Sesji Plakatowej podczas Kongresu PTU w Poznaniu

Tomasz Drewa, Łukasz Pokrywka

2009/4 (56)
 

Potencjalne możliwości zapobiegania rakowi stercza

Miłosz Jasiński, Tomasz Drewa

2009/2 (54)
 

Chemoprewencja raka stercza a doświadczenia in vitro, czyli trudności w otrzymaniu wyników o znaczeniu klinicznym

Tomasz Drewa

2008/2 (48)
 

Czy zjawisko zaprogramowanej śmierci komórki (apoptozy) ma znaczenie w leczeniu łagodnego rozrostu stercza?

Tomasz Drewa

2005/2 (30)
 

Możliwości zastosowania komórek macierzystych w regeneracji i rekonstrukcji układu moczowego

Tomasz Drewa

2004/5 (27)
 

Sprawozdanie z I Międzynarodowej Konferencji "Strategie w inżynierii tkankowej" Wurtzburg (Niemcy), czerwiec 2004

Tomasz Drewa