Przegląd Urologiczny 2012/3 (73) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2012/3 (73)

Przegląd Urologiczny 2012/3 (73)

Urologia
- nauka i praktyka

Przerzutowy rak stercza oporny na leczenie kastracyjne - nowe strategie leczenia?

Agnieszka Chaładaj

Str. 7

   

Stres okołooperacyjny - operacja

Część II: Geneza

Jolanta Hasiak

Str. 9

Leczenie farmakologiczne zaburzeń wzwodu prącia

Michał Rabijewski

Str. 16

Lekcje
urologii

Znaczenie limfadenektomii podczas cystektomii radykalnej

Str. 20

   

Ocena stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego

Str. 22

Przezskórna nefrolitotrypsja

Str. 27

Literatura
zagraniczna - streszczenia

Poprawa wyników leczenia inwazyjnego raka pęcherza moczowego: debata dotycząca limfadenektomii miednicznej

Tomasz Drewniak

Str. 29

   

Randomizowane, podwójnie ślepe, wieloośrodkowe badanie dla oceny skuteczności i bezpieczeństwa dwóch dawek tramadolu (rozpuszczalnych w jamie ustnej) w leczeniu przedwczesnego wytrysku o czasie latencji krótszym niż 2 minuty

Tomasz Drewniak

Str. 30

Receptory Toll-like w prawidłowym urotelium i w przypadku guza pęcherza moczowego u ludzi

Tomasz Drewniak

Str. 31

Korelacja pomiędzy zespołem metabolicznym a chorobami gruczołu krokowego

Tomasz Drewniak

Str. 31

Przeżywalność wśród mężczyzn z rakiem stercza ograniczonym do narządu leczonych radykalną prostatektomią lub radioterapią w erze badań PSA

Tomasz Drewniak

Str. 32

Kongresy,
sympozja

27th Annual EAU Congress

Paryż, 24-28 lutego 2012 r.

Marta Sochaj

Str. 33

   

Sprawozdanie z Genitourinary Cancers Symposium Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

San Francisco, 2-4 lutego 2012 r.

Janusz Wojtacki

Str. 36

„Niech moc będzie... z nami”

Sprawozdanie z 21. Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego (drugiego międzynarodowego)

Ireneusz Ostrowski, Wojciech Dyś

Str. 40

Urologia
- nauka i praktyka

Przystępnie o statystycznym podejściu do testowania hipotez badawczych i szacowania liczebności próby

Janusz Wątroba

Str. 47

   

Przyszłość wytycznych postępowania w urologicznej praktyce klinicznej

Philipp Dahm, Christopher R. Chapple, Badrinath R. Konety, Adrian D., Joyce, Keith Parsons, J. Stuart Wolf, Jr., Hassan Razvi, James N?Dow

Str. 51

Kongresy,
sympozja

Znaczenie wytycznych

Wytyczne postępowania w praktyce klinicznej zagościły na dobre - program ustawicznego doskonalenia jakości

Keith F. Parsons

Str. 55

   

Naukowe podstawy wytycznych

Wytyczne i parametry jakości

Keith F. Parsons

Str. 56

Urologia
- nauka i praktyka

Solidarność zawodowa lekarzy - prawda czy fikcja?

Sławomir Letkiewicz

Str. 58

   

Szczeciński urolog w Londynie

Małgorzata Skarbek

Str. 60

Pielęgniarki - ochmistrzynie ochrony zdrowia

Z Iwoną Borchulską, przewodniczącą Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, rozmawia Małgorzata Skarbek

Str. 64

Ludzie
medycyny

Dr med. Władysław Dobrzęcki (1914-1983) - urolog i patriota

Tadeusz Zajączkowski

Str. 67

   

Dziwnym zrządzeniem losu

Janusz Kordasz

Str. 71

Urologia
- nauka i praktyka

Polska Federacja Szpitali

Jarosław J. Fedorowski

Str. 73

Felieton
numeru

Gdy rozum śpi?

Wojciech Szczęsny

Str. 75

Książki
do przeczytania

Hemingway, mężczyzna z charakterem

Tomasz J. Popielicki

Str. 76

   

Niebo w gębie

Tomasz J. Popielicki

Str. 77

Hobby
i pasje

Wspinaczka skalna

Piotr Bałakier

Str. 80