Przegląd Urologiczny 2017/4 (104) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2017/4 (104)

Przegląd Urologiczny 2017/4 (104)

   

47. Kongres Naukowy PTU, Katowice

Str. 8

Urologia
- nauka i praktyka

Hydrauliczna proteza prącia - ultima ratio w leczeniu ED

Część 2

Agnieszka Chomicz

Str. 17

Multiparametryczny
rezonans stercza

Ocena zaawansowania choroby w PI-RADS v2

Komentarz dotyczący sposobu przeprowadzania badania multiparametrycznego MR w PI-RADS v2 Część 5

Katarzyna Sklinda, Agnieszka Dąbrowska, Paweł Olejnik, Jerzy Walecki

Str. 30

Urologia
- nauka i praktyka

Samouszkodzenia

Zbigniew Tański, Zbigniew Jarząbek, Bartosz Konowalski, Maciej Truszkowski

Str. 31

Taśma syntetyczna w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - od Kelly`ego do Ulmstena

Anna Pawlaczyk

Str. 33

Wybór chorych, u których biopsję należy poprzedzić MRI

Anna Katarzyna Czech

Str. 36

Ultrasonografia
dla urologa

Diagnostyka ultrasonograficzna urazów nerek

Część 15

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

Str. 38

Urologia
- nauka i praktyka

Nie wszystko złoto, co się świeci - o ograniczeniach aparatów MR 3T w diagnostyce raka gruczołu krokowego

Magdalena Zagrodzka, Jacek Brzeziński, Izabela Herman-Sucharska

Str. 48

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział Sławomir Poletajew

Zakażenia układu moczowego związane z obecnością cewnika

Beata Banaczyk

Str. 53

Diagnostyka i leczenie mężczyzn z zapaleniem stercza

Sławomir Poletajew

Str. 55

Rak stercza niskiego ryzyka: rozpoznawanie, leczenie oraz wyniki

Paweł Grzegółkowski

Str. 57

Literatura zagraniczna
- streszczenia
Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

Wpływ cystoskopii giętkiej i sztywnej przeprowadzanej w trybie ambulatoryjnym na odczucie bólu u kobiet

Str. 60

Częstość powikłań innych niż nietrzymanie moczu lub zaburzenia erekcji po radykalnej prostatektomii bądź radioterapii raka stercza: kohortowe badanie populacyjne

Str. 60

Związek między radioterapią, chirurgią a obserwacją w leczeniu lokalnie zaawansowanego raka stercza. Ocena po 3 latach na podstawie wyników leczenia zgłoszonych przez pacjentów

Str. 61

Próba ustalenia optymalnego czasu zakończenia monitorowania PSA po radykalnej prostatektomii: znaczenie ultraczułej metody oznaczania PSA

Str. 62

Przeżycie specyficzne dla nowotworu (CSS) oraz przeżycie całkowite (OS) u pacjentów z nawrotowym rakiem stercza poddanych rozszerzonej ratunkowej limfadenektomii miednicznej

Str. 63

Statystyka
w urologii

Dobór próby badawczej

Roman Topór-Mądry, Jerzy Gąsowski

Str. 64

CME
-CPD

Zaproszenie do systemu CME-CPD

Ela Ziółkowska

Str. 68

Kongresy,
sympozja

Boston 2017 - eksplozja nowych faktów w urologii

Marek Roslan, Roman Łesiów, Maciej Przudzik

Str. 71

Urologia
- nauka i praktyka

Sprawozdanie ze stażu klinicznego w Klinice Urologii Uniwersytetu Karola w Pradze

Sławomir Poletajew

Str. 79

Spotkanie władz European Board of Urology w Warszawie

Małgorzata Skarbek

Str. 83

Nowe horyzonty nauki i medycyny

Małgorzata Skarbek

Str. 85

Kongresy,
sympozja

Historia jednej operacji

Robotowa cystektomia radykalna z wytworzeniem pęcherza zastępczego w wykonaniu Richarda Gastona w Bordeaux 9 czerwca 2017 r.

Marek Roslan

Str. 88

Historia
medycyny

Doktor Władysław Biegański - profesor bez katedry

Małgorzata Skarbek

Str. 90

Początki urologii w Olsztynie - doktor Bohdan Tallat

Roman Łesiów, Sławomir Letkiewicz

Str. 94

Urologia
- nauka i praktyka

Leki oryginalne i generyczne - podobieństwa i różnice

Adam Gołąb

Str. 97

Ludzie
medycyny

Doktor Wacław Kalbarczyk (1922-2017)

Wspomnienie pośmiertne

Bolesław Kuzaka

Str. 99

Galeria
portretów

Tomasz Wiatr

Str. 102