Przegląd Urologiczny 2017/4 (104) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2017/4 (104) > Samouszkodzenia

Samouszkodzenia

STRESZCZENIE: Przedstawiono dwa przypadki samookaleczenia. W jednym przypadku założenie złączki hydraulicznej na prącie spowodowało martwicę jego części wiszącej. W drugim - wielokrotne samookaleczenia moszny z wypadnięciem jąder. U pierwszego pacjenta wykonano częściową amputację prącia. U drugiego - odprowadzenie jąder i zszycie ran moszny.

O samouszkodzeniu mówimy wtedy, gdy ktoś celowo dokonuje uszkodzenia/okaleczenia własnego ciała, a jego celem nie jest popełnienie samobójstwa [1]. Samouszkodzenia to wszelkie fizyczne obrażenia dokonywane najczęściej przez cięcie, przypalanie, przekłuwanie skóry, jak również zakładanie obrączek lub zacisków na prącie lub do wnętrza narządów płciowych, co może doprowadzić do powstania przetoki albo martwicy narządu [2, 3, 4, 5, 6].

Samouszkodzenie jest sposobem poradzenia sobie z odczuwanym cierpieniem psychicznym i silnymi negatywnymi emocjami. Do samookaleczenia dochodzi najczęściej w chwilach silnego emocjonalnego napięcia i poczucia wewnętrznego wzburzenia ("Nie mogę tego wytrzymać, cięcie się przynosi mi ulgę"). Odczuwanie bólu fizycznego może zastąpić i wywołać ból emocjonalny. Jego skuteczność polega na tym, że często przynosi uczucie ulgi i chwilowego odprężenia. Przynosi szybką, ale tylko chwilową poprawę, dlatego często bywa powtarzane.

Czynnikiem ułatwiającym samookaleczenia jest choroba alkoholowa - przewlekła choroba charakteryzująca się koniecznością spożywania alkoholu, prowadząca do utraty kontroli nad jego przyjmowaniem, mimo niekorzystnych konsekwencji społecznych, emocjonalnych i/lub somatycznych, które towarzyszą jego używaniu [7].

Przedstawienie chorych

Chory lat 37, nr Historii choroby 390/2003. Przyjęty do oddziału z powodu niemożności zdjęcia złączki hydraulicznej z prącia. Chory regularnie nadużywa alkoholu.

Przed siedmioma dniami, z powodu trudnego do kontroli częstomoczu i zaburzeń wzwodu, założył na prącie złączkę hydrauliczną. W czasie przyjęcia stwierdzono martwicę około 7 cm części wiszącej prącia i przetokę cewkową powyżej zacisku (ryc. 1).

Rycina 1
Martwica prącia spowodowana założeniem złączki hydraulicznej

Usunięto złączkę i wykonano amputację martwiczo zmienionej części prącia. Cewkę wszyto w skórę prącia. Rana zagojona przez rychłozrost. Z powodu krótkiego odcinka cewki chory w czasie mikcji moczy skórę moszny.

Chory lat 60, nr Historii choroby 01/21233/16. Drugi pobyt chorego w oddziale: w sierpniu 2016 roku. Zgłosił się z powodu ropiejącej rany moszny po stronie prawej z całkowitym wypadnięciem jądra poza jej obręb. Przyczyną samookaleczenia były silne przeżycia emocjonalne. Po wypiciu 3 butelek piwa zadał sobie ranę po stronie prawej moszny za pomocą noża. Przez 2 tygodnie, bez powodzenia, próbował odprowadzić jądro do moszny.

W postępowaniu opracowano chirurgicznie ranę, odprowadzono jądro do moszny. Pacjent wypisał się na własną prośbę.

W dniu 21.11.2016 roku przyjęty z powodu ropiejącej rany moszny z wypadnięciem lewego jądra poza jej obręb. Przez 7 dni próbował odprowadzić jądro do moszny - bez powodzenia.

Wykonano toaletę chirurgiczną rany i odprowadzono jądro do moszny. W czasie operacji stwierdzono pięć blizn po obu stronach moszny spowodowanych samouszkodzeniami.

Pacjent konsultowany psychiatrycznie. To 60-letni rolnik, żonaty, dwoje dzieci. Pod wpływem alkoholu dokonał zamierzonego samookaleczenia moszny. Żona nie wie o problemach psychicznych męża i jego samookaleczeniach. Spokojny, rzeczowy, bez objawów psychotycznych i cech depresji, niekrytyczny wobec nadużywania przez siebie alkoholu. Wskazana terapia w Poradni Odwykowej.

Wnioski

Samouszkodzenia mogą doprowadzić do ciężkich i nieodwracalnych zmian powodujących znaczne kalectwo. Czynnikiem ułatwiającym samookaleczenie jest często przewlekła choroba alkoholowa.

dr n. med. Zbigniew Tański
Oddział Urologii
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce
kierownik oddziału: lek. Bartosz Konowalski

lek. Bartosz Konowalski
Oddział Urologii
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce
kierownik oddziału: lek. Bartosz Konowalski

lek. Zbigniew Jarząbek
Oddział Urologii
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce
kierownik oddziału: lek. Bartosz Konowalski

lek. Maciej Truszkowski
Oddział Urologii
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce
kierownik oddziału: lek. Bartosz Konowalski


Piśmiennictwo:

 

  1. http:/www.magdalenaskuza.pl
  2. Tomasz Bużański, Urazy układu moczowego, [W:] "Postępy Nauk Medycznych" 2014, 27 supl, 1: 46-50.
  3. Oleg Banyra, Roman Sheremeta, Alexsander Shulyak, Strangulation of the penis: two case reports, [W:] "Central European Journal Urology" 2013, 66(2):242-245.
  4. Tomasz Ząbkowski, Grzegorz Piotrowicz, Jacek Anusik, Henryk Zieliński, Zadzierzgnięcie prącia - ostry dyżur urologiczny. Opis przypadku, [W:] "Pediatria Medycyny Rodzinnej 2010", 6(2):156-158.
  5. Raslan M., Donaldson J., Royle J., Penile self-harm: a case report and concise clinical review, [W:] "Scandinavian Journal of Urology" 2015, 49(4):341-343.
  6. Hevia Palacios V., Garcia Navas R., Alvarez Rodriguez S., Burgos Revilla FJ., Genital self-mutilation. Case report and bibliographic review, [W:] "Archivos Espanoles de Urologia" 2013, 66(9):889-893.
  7. Robert E. Gwyther, Michael J. Tyler, Alkohol i nadużywanie substancji psychoaktywnych, tłum. Janusz Rybakowski, [W:] Medycyna rodzinna, pod. red. Philip D. Sloane, Lisa M. Slatt, Peter Curtis, wydanie I polskie pod. red. Andrzeja Steciwki, Wrocław 1998, str. 393-410.