Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Roman Sosnowski  
 
strona główna > indeks autorów > Roman Sosnowski

Roman Sosnowski

2022/1 (131)
 

Ocena długofalowego wpływu epidemii SARS-CoV-2 na aktywność zawodową oraz kształcenie lekarzy specjalistów urologów i lekarzy w trakcie specjalizacji z urologii w Polsce: podsumowanie badania przekrojowego

Hubert Kamecki, Mateusz Małkowski, Dorota Trzeja-Zdanowska, Roman Sosnowski

Najczęstsze błędy popełniane podczas fizjoterapii urologicznej u pacjentów poddanych radykalnej prostatektomii

Anna Rosa, Piotr Kazimierski, Roman Sosnowski

2021/6 (130)
 

Inhibitory polimerazy poli(ADP-rybozy) - nowa opcja leczenia uogólnionego raka gruczołu krokowego

Dawid Sigorski, Hubert Kamecki, Roman Sosnowski

2021/4 (128)
 

Współpraca fizjoterapeuty i urologa w opiece nad chorymi z rakiem gruczołu krokowego poddanymi radykalnemu leczeniu chirurgicznemu

Anna Rosa, Piotr Kazimierski, Roman Sosnowski

2021/2 (126)
 

Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na praktykę zawodową polskich urologów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z urologii. Postrzeganie roli telemedycyny w diagnostyce i leczeniu: omówienie wyników badania przekrojowego

Hubert Kamecki, Mateusz Małkowski, Dorota Trzeja-Zdanowska, Roman Sosnowski

2021/1 (125)
 

Alternatywne metody dostarczania nikotyny: e-papierosy i podgrzewacze tytoniu

Wpływ na schorzenia uroonkologiczne

Hubert Kamecki, Mariusz Gregorczyk, Richard S. Matulewicz, Roman Sosnowski

2020/5 (123)
 

Ilość utkania nowotworowego o wzorze 4 w skali Gleasona w preparacie z biopsji igłowej jako parametr predykcyjny u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego w 2. grupie stopni złośliwości (grade group 2) kwalifikowanych do aktywnego nadzoru

Hubert Kamecki, Roman Sosnowski, Michał Szymański, Artur Przewor, Jakub Dobruch, Tomasz Demkow

2020/3 (121)
 

Powtórne biopsje wyłącznie przy podejrzeniu progresji?

Hubert Kamecki, Michał Frączek, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow

2019/6 (118)
 

Rola i miejsce antagonistów LHRH w leczeniu zaawansowanego raka gruczołu krokowego

Tomasz Borkowski, Roman Sosnowski, Piotr Chłosta, Przemysław Dudek

2019/5 (117)
 

Przebieg leczenia u pacjenta z wtórnie uogólnionym rakiem stercza - analiza merytoryczna przypadku

Hubert Kamecki, Roman Sosnowski, Jakub Żołnierek

2019/3 (115)
 

Jak prowadzić aktywną obserwację u pacjenta z rakiem gruczołu krokowego - przegląd wytycznych

Hubert Kamecki, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow

2019/2 (114)
 

Alfred Obaliński (1843-1898) - pionier polskiej urologii

Piotr Kuzaka, Roman Sosnowski, Bolesław Kuzaka, Piotr Radziszewski

2019/1 (113)
 

Analiza czynników wpływających na strategię postępowania u chorych z rozpoznanym rakiem gruczołu krokowego w Polsce i porównanie z aktualnymi wytycznymi EAU

Roman Sosnowski, Olga Kuczkiewicz, Katarzyna Moskal, Łukasz Dobski

2018/6 (112)
 

Wykorzystanie nowoczesnych biomarkerów w diagnostyce i leczeniu raka pęcherza moczowego na przykładzie szlaku FGFR3

Paulina Gapska, Paweł Stajno, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Maciej Wieczorek, Aleksandra Stańczak

2018/5 (111)
 

Kryteria kwalifikacji chorych z rakiem stercza do aktywnej obserwacji. Których pacjentów można, a których należy nią objąć?

Hubert Kamecki, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow

2018/4 (110)
 

Nomogramy wspomagające decyzje terapeutyczne dotyczące raka gruczołu krokowego dostępne on-line

Roman Sosnowski, Katarzyna Ossolińska, Wojciech Michalski

Czy podklasyfikacja raka stercza ograniczonego do narządu (pT2) ma wartość rokowniczą co do wyników leczenia po radykalnej prostatektomii?

Oprac.: Hubert Kamecki, Roman Sosnowski

Porównanie wyników histopatologicznych i onkologicznych pomiędzy rakiem stercza Gleason 7 (3+4) o korzystnym rokowaniu (ravorable risk) a rakiem niskiego ryzyka Gleason 6 (3+3) - rozważania nad aktywną obserwacją

Oprac.: Hubert Kamecki, Roman Sosnowski

2018/2 (108)
 

Naturalny przebieg złożonych torbieli nerek. Dowód kliniczny przemawiający za aktywną obserwacją

Oprac.: Hubert Kamecki, Roman Sosnowski

2017/5 (105)
 

Ocena wiedzy mężczyzn na temat objawów z dolnych dróg moczowych

Roman Sosnowski, Olga Kuczkiewicz, Katarzyna Moskal, , Piotr Kuncewicz

2017/1 (101)
 

Drugie Międzynarodowe Seminarium Historii Urologii

Kraków, 18 listopada 2016 r.

Roman Sosnowski

2016/6 (100)
 

Europejski Dzień Walki z Rakiem Prostaty (EPAD) w czasie Festiwalu KultURO w Krakowie

Roman Sosnowski

2016/3 (97)
 

6. Międzynarodowy Kongres Historii Urologii zainaugurował 31. Kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

Roman Sosnowski

2015/6 (94)
 

Aktualne zalecenia dotyczące stosowania terapii antyandrogenowej w zaawansowanym raku gruczołu krokowego

Roman Sosnowski, Tomasz Borkowski

Sprawozdanie ze spotkania naukowego STEPS by step: 5 years and beyond

Madryt, 22 marca 2015 r.

Roman Sosnowski, Bartłomiej Gliniewicz, Jakub Dobruch

,,Lving witness of urology", polska edycja wywiadów z wybitnymi urologami

Roman Sosnowski, Piotr Chłosta, Iwona Sribniak

2015/5 (93)
 

EAU Patient Information

Roman Sosnowski, Tadeusz Hessel

Polskie Towarzystwo Urologiczne partnerem w seminarium edukacyjnym „Zjednoczeni w walce z rakiem prostaty” organizowanym przez Zarząd Główny koalicji Europa Uomo

Roman Sosnowski, Marcin Włodarczyk

Profesor Rolf Ackermann

Abdullah Erdem Canda, Peter Nyirdy, Roman Sosnowski

2014/2 (84)
 

9. Krynicki roZjazd - Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Urologów

Maciej Fortuna, Krzysztof Bar, Ewa Bres-Niewada, Piotr Chłosta, Tomasz Demkow, Sławomir Dutkiewicz, Bartosz Dybowski, Marcin Ligaj, Piotr Maciukiewicz, Jędrzej Michalec, Andrzej ParadyszAndrzej Sikorski, Roman Sosnowski, Tomasz Szydełko, Piotr Radziszewski, Andrzej Stelmach, Jacek Tereszkiewicz, Henryk Zieliński, Andrzej Borkowski, Tomasz Borkowski

2013/2 (78)
 

8. Krynicki roZjazd

Maciej Fortuna, Krzysztof Bar, Tomasz Borkowski, Ewa Bres, Andrzej Buczyński, Piotr Chłosta, Piotr Dobroński, Bartosz Dybowski, Włodzimierz Klima, Łukasz Kupis, Andrzej Paradysz, Andrzej Sikorski, Roman Sosnowski, Andrzej Stelmach, Cezary Torz, Zbigniew Wolski, Andrzej Borkowski

2012/6 (76)
 

Infekcje dróg moczowych i ich profilaktyka

Andrzej Kupilas, Roman Sosnowski

2012/2 (72)
 

VII Krynicki roZjazd - Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Urologów

Maciej Fortuna, Jacek Tereszkiewicz, Zygmunt Wolski, Tomasz Demkow, Krzysztof Bar, Andrzej Sikorski, Henryk Zieliński, Andrzej Paradysz, Tomasz Drewniak, Tomasz Borkowski, Roman Sosnowski, Marcin Ligaj, Andrzej Stelmach, Andrzej Borkowski

2010/4 (62)
 

Wierny nerkom i górom od początku do końca

Ewa Skrzypek-Fakhoury, Roman Sosnowski

2010/1 (59)
 

Nagrody Nobla w urologii

Roman Sosnowski, Jan K. Wolski, Grzegorz Kapuściński

2007/3 (43)
 

Staż uroonkologiczny w Kassel, Niemcy

Roman Sosnowski

2006/5 (39)
 

Pierwsze Międzynarodowe Seminarium Historii Urologii w Warszawie

Andrzej Borówka, Roman Sosnowski

2006/1 (35)
 

Spotkanie Komitetu Historycznego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego w Paryżu

Roman Sosnowski

2005/1 (29)
 

Sprawozdanie z 3. Międzynarodowego Kongresu Historii Urologii w Wiedniu

Bolesław Kuzaka, Piotr Kuzaka, Roman Sosnowski

2004/6 (28)
 

WWW.SAU.PL

Roman Sosnowski, Tomasz Borkowski

2004/5 (27)
 

Wkład polskich chirurgów w rozwój metod nadpęcherzowego odprowadzania moczu

Roman Sosnowski

Roboty w urologii cz. III

Roman Sosnowski, Tomasz Borkowski

2004/4 (26)
 

Roboty w urologii (cz. II)

Tomasz Borkowski, Roman Sosnowski

Sprawozdanie z Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego w San Francisco

Roman Sosnowski

2004/3 (25)
 

Roboty w urologii

Roman Sosnowski, Tomasz Borkowski, S. Grzegorz Kata

2004/2 (24)
 

Historia laparoskopii

Narodziny metody

S. Grzegorz Kata, Roman Sosnowski, Andrzej Borówka

Wkład Maksymiliana Rutkowskiego w rozwój urologii

Roman Sosnowski

2004/1 (23)
 

Spotkanie Komitetu Historycznego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

Roman Sosnowski

2003/3 (19)
 

Leon Kryński - wybitny urolog końca XIX wieku

Roman Sosnowski, Andrzej Śródka

2003/2 (18)
 

Ślad Doktora Wacława Lilpopa

Roman Sosnowski, Andrzej Borówka

2003/1 (17)
 

Urologia w Danii

Roman Sosnowski

Początki nefrektomii w Polsce

Jacek Stefan Kossakowski, Roman Sosnowski

2002/5 (15)
 

Urologia w Danii

Roman Sosnowski

2002/4 (14)
 

Setny Kongres Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego

Roman Sosnowski, Przemysław Szostek

2002/2 (12)
 

Biostatystyka w urologii (2)

Ewa Kraszewska, Daniel Rabczenko, Roman Sosnowski

XVII Kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

Roman Sosnowski, Stanisław Wroński

Zarys historii urologii warszawskiej (cz. I)

Roman Sosnowski

2002/1 (11)
 

Biostatystyka w urologii (1)

Ewa Kraszewska, Daniel Rabczenko, Roman Sosnowski

2001/6 (10)
 

Szósty Europejski Kurs z Urologii w Rzymu

Roman Sosnowski

2001/3 (7)
 

II Międzynarodowy Kongres Historii Urologii

Roman Sosnowski