Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Kajetan Juszczak  
 
strona główna > indeks autorów > Piotr Maciukiewicz

Kajetan Juszczak

2024/2 (142)
 

Wytyczne Towarzystw Naukowych (PTU, PTGiP, PTMR) dotyczące diagnostyki, terapii i postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach dolnych dróg moczowych

Kajetan Juszczak, Bartosz Dybowski, Michał Holecki, Waleria Hryniewicz, Hanna Klimek, Karolina Kłoda, Piotr Sieroszewski, Tomasz Drewa

2023/3 (139)
 

Zalecenia zespołu ekspertów dotyczące postępowania ograniczającego ryzyko zakażenia związanego z cystoskopią

Kajetan Juszczak, Piotr Bryniarski, Bartosz Dybowski, Michał Skrzypczyk, Tomasz Drewa

2023/1 (137)
 

Porównanie dopuszczonych do obrotu w Polsce produktów leczniczych zawierających prątki BCG do immunoterapii z przeznaczeniem do podawania do pęcherza moczowego

Jerzy Krysiński, Kajetan Juszczak

2019/5 (117)
 

Gruźlica układu moczowo-płciowego

Łukasz Garnczarski, Kajetan Juszczak

2015/4 (92)
 

Wielokierunkowe działanie onabotulinotoksyny A w dysfunkcji pęcherza moczowego

Kajetan Juszczak, Tomasz Drewa, Zbigniew Wolski, Marek Sosnowski

2015/3 (91)
 

Leczenie skojarzone (mirabegron + solifenacyna) u pacjentów z nadreaktywnym pęcherzem moczowym: skuteczność i bezpieczeństwo na podstawie wyników z randomizowanego badania II fazy z podwójnie ślepą próbą (Symphony)

Kajetan Juszczak

2014/4 (86)
 

Przewlekły ból jąder - etiopatogeneza, rozpoznanie, leczenie

Kajetan Juszczak

2014/3 (85)
 

Zespół bolesnego pęcherza moczowego/śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego

Kajetan Juszczak, Piotr Maciukiewicz

2013/6 (82)
 

Badania przesiewowe w kierunku raka gruczołu krokowego z wykorzystaniem oceny stężenia swoistego antygenu sterczowego - przegląd literatury

Michał Swolkień, Paweł Pilch, Kajetan Juszczak, Tomasz Drewniak, Piotr Maciukiewicz