Przegląd Urologiczny 2016/6 (100) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2016/6 (100)

Przegląd Urologiczny 2016/6 (100)

100.
numer PU

Str. 6

Multiparametryczny
rezonans stercza

Komentarz dotyczący aspektów klinicznych przedstawionych w PI-RADS v2

Katarzyna Sklinda, Agnieszka Dąbrowska, Paweł Olejnik, Jerzy Walecki

Str. 11

Rozważania kliniczne i specyfikacja techniczna w PI-RADS v2

Część 1

Str. 11

Urologia
- nauka i praktyka

Kamica moczowa - Wytyczne European Association of Urology

Leczenie kamicy moczowej

Michał Matuszewski

Str. 15

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział Sławomir Poletajew

Klasyfikacja zakażeń układu moczowego

Łukasz Białek

Str. 25

Leczenie zakażeń układu moczowego

Wojciech Krajewski

Str. 28

Leczenie nawrotowych niepowikłanych zakażeń układu moczowego

Sławomir Poletajew

Str. 32

Literatura zagraniczna
- streszczenia
Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

Wtórne nowotwory złośliwe po radioterapii z powodu raka gruczołu krokowego: systematyczny przegląd i metaanaliza

Str. 36

Immunoterapia celowana CTLA-4, PD-1/PD-L1 i HLA-G w onkologii urologicznej - przegląd piśmiennictwa

Str. 37

Wyniki 10-letniej obserwacji pacjentów po leczeniu radykalnym miejscowo zaawansowanego raka stercza metodą chirurgiczną, radioterapią lub poddanych aktywnemu nadzorowi onkologicznemu

Str. 38

Radioterapia w połączeniu z deprywacją androgenową poprawia przeżywalność u chorych z nowo zdiagnozowanym rakiem stercza z przerzutami odległymi

Str. 38

Objawy ze strony dolnych dróg moczowych a zdarzenia sercowo-naczyniowe - przegląd piśmiennictwa i metaanaliza

Str. 39

Nawrotowość raka pęcherza moczowego po indukcyjnej terapii dopęcherzowej BCG: wpływ na badania kliniczne

Str. 40

Niepowodzenie terapii dopęcherzowej BCG w raku nieinwazyjnym pęcherza moczowego - indywidualizacja leczenia

Str. 40

Kongresy,
sympozja

Europejski Dzień Walki z Rakiem Prostaty (EPAD) w czasie Festiwalu KultURO w Krakowie

Roman Sosnowski

Str. 42

Urologia
- nauka i praktyka

Europa Uomo European Prostate Awareness Day w Krakowie

Str. 44

Balance in decision making in Prostate Cancer

Hein Van Poppel

Str. 44

Równowaga w podejmowaniu decyzji w leczeniu raku stercza

Hein Van Poppel

Str. 45

What is Europa Uomo?

Interview with Prof. Dr. Louis Denis, Oncologic Centre Antwerp, conducted by Anna Katarzyna Czech and Tomasz Wiatr

Str. 49

Europa Uomo - cele, działalność, zamierzenia

Z prof. dr. Louisem Denisem z Oncologic Centre Antwerp rozmawiają Anna Katarzyna Czech i Tomasz Wiatr

Str. 51

Tydzień
Urologii

Tydzień Urologii 2016 w Polsce

Str. 53

UroRun 2016 w Szczecinie

Str. 54

Rak gruczołu krokowego i co dalej? Relacja z przebiegu sympozjum w Lublinie

Str. 55

Tydzień Urologii w Kościerzynie

Str. 57

Warszawski UroBike 2016

Str. 58

European Urology Days w Puławach

Str. 59

Wychłostali raka. Festiwal KultURO przełamał medyczne tabu za pomocą sztuki

Str. 61

Urologia
- nauka i praktyka

Stypendium Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego

Ireneusz Ostrowski

Str. 65

Kongresy,
sympozja

13. Spotkanie Sekcji Adeptów Urologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Kraków, 30 września 2016 r.

Anna Katarzyna Czech

Str. 67

Urologia
- nauka i praktyka

Czy powstaną polskie narządy hybrydowe?

Małgorzata Skarbek

Str. 70

CME
-CPD

Informacje CME-CPD

Str. 77

Urologia
- nauka i praktyka

Uro-Vaxom w zapobieganiu nawracającym zakażeniom układu moczowego

Bernard Dżumaga

Str. 79

Uroczysta gala Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Małgorzata Skarbek

Str. 81

Listy
do PTU

Str. 82

Prawo
a medycyna

Obowiązki lekarza względem pacjenta

Katarzyna Kwiatkowska

Str. 90

Filozofia
i medycyna

Tytus Chałubiński

Sławomir Letkiewicz, Jan Borysowski, Andrzej Górski

Str. 93

Historia
urologii
Redaktor prowadzący dział Tadeusz Zajączkowski

Wilhelm Baum (1799-1883) - pionier gdańskiej chirurgii

Tadeusz Zajączkowski

Str. 97