Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Michał Markowski  
 
strona główna > indeks autorów > Waldemar Różański

Michał Markowski

2015/1 (89)
 

Nowe możliwości PCNL

Waldemar Różański, Michał Markowski, Mariusz Blewniewski

2011/6 (70)
 

Ekspresja O-GlcNAc transferazy i β-N-acetylo-D-glukozaminidazy w nowotworach gruczołu krokowego

Pierwsza nagroda na CEM 2011 w Timisoarze

Jacek Wilkosz, Michał Markowski, Marek Lipiński, Anna Krześlak, Ewa Forma, Magdalena Bryś, Waldemar Różański