Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Sebastian Piotrowicz  
 
strona główna > indeks autorów > Sebastian Piotrowicz

Sebastian Piotrowicz

2021/5 (129)
 

Analiza jakości życia chorych poddanych endoskopowej prostatektomii radykalnej z dostępu pozaotrzewnowego oraz endoskopowej prostatektomii radykalnej z dostępu przezotrzewnowego, której towarzyszy rozległa limfadenektomia

Sebastian Piotrowicz

2020/2 (120)
 

Blaski i cienie urologii - 2019 rok

Jakub Dobruch, Mieszko Kozikowski, Michał Skrzypczyk, Maciej Oszczudłowski, Sebastian Piotrowicz, Andrzej Lewicki, Marta Drążkiewicz, Rafał Osiecki, Łukasz Białek, Konrad Bilski, Andrzej Borówka

2014/1 (83)
 

Powikłania metaboliczne związane z terapią hormonalną (androgen deprivation therapy − ADT) w leczeniu chorych na raka stercza

Sebastian Piotrowicz

2013/5 (81)
 

Jules-Émile Péan (1830-1898)

Sebastian Piotrowicz

2013/4 (80)
 

Rak urotelialny stercza

Sebastian Piotrowicz

2013/2 (78)
 

Znaczenie rozległej limfadenektomii miednicznej u chorych leczonych z powodu raka gruczołu krokowego

Jakub Dobruch, Sebastian Piotrowicz, Andrzej Borówka11

Zwężenie połączenia miedniczkowo - moczowodowego u dzieci

Sebastian Piotrowicz