Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Piotr Zapała  
 
strona główna > indeks autorów > Łukasz Piotr Zapała

Piotr Zapała

2019/4 (116)
 

Opracowanie i walidacja wewnętrzna narzędzia do prognozowania stopnia pT3 raka stercza z uwzględnieniem wyniku rezonansu magnetycznego

Piotr Zapała

2019/3 (115)
 

Postępowanie w przypadku niedoboru testosteronu - wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (AUA)

Oprac.: Karolina Garbas, Piotr Zapała

2013/1 (77)
 

Posocznica moczowa, urosepsa

Piotr Zapała, Bartosz Dybowski, Piotr Radziszewski