Przegląd Urologiczny - wyszukiwarka szybkie odnośniki
 
strona główna > wyszukiwarka

Wyszukiwarka


Szukaj tylko wśród autorów artykułów

Uwaga:
Ponieważ powyższa wyszukiwarka podczas wyszukiwania "nie rozumie" słów w różnych formach (przypadkach, rodzajach, czasach, liczbach itp.) prosimy, w przypadku nie znalezienia szukanych informacji, o powtórzenie wyszukiwania wpisując słowa kluczowe w innych formach.
Na przykład szukając słowa nerka można spróbować szukać równieź nerki, nerkom, nerce.

ilość artykułów
54

BPH - fitoterapia

Zalety i działania niepożądane

Wojciech Ejchman

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2004/1 (23)

Fizjologia wzwodu prącia

Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2005/2 (30)

Zasady postępowania diagnostycznego, leczniczego i obserwacyjnego u chorych z objawami ze strony dolnych dróg moczowych sugerującymi łagodną przeszkodę podpęcherzową

opracowane przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne przyjęte przez Polskie Towarzystwo Urologiczne. Wersja polskojęzyczna opracowana wspólnie z redakcją "Medycyny Praktycznej" na podstawie tekstu opublikowanego w Eur Urol 2004; 46: 547-554

Roman Mrozek, Andrzej Borówka

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2006/2 (36)

Lasery w urologii

Wiesław Duda, Jan Kawecki, Magdalena Duda

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2008/1 (47)

Patofizjologia i leczenie przedwczesnego wytrysku nasienia

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2008/2 (48)

Aktywność seksualna chorych na łagodny rozrost stercza

Barbara Darewicz, Marta Skrodzka, Jacek Kudelski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2008/5 (51)

Zmiana standardów diagnostyczno-leczniczych w postępowaniu z chorymi na łagodny rozrost gruczołu krokowego

Sławomir Dutkiewicz

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2009/3 (55)

Sprawozdanie z kongresu "Focal Therapy and Imaging in Prostate & Kidney Cancer"

Noordwijk, 10–13 czerwca 2009 r.

Waldemar Białek

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2009/6 (58)

Miejsce antagonistów receptorów α-adrenergicznych w nowoczesnej terapii łagodnego rozrostu stercza. Szczególna rola doxazosyny - dotychczasowe doświadczenia i obiecujące perspektywy nowych zastosowań w innych gałęziach medycyny

Stanisław Wroński

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2010/3 (61)

Leczenie farmakologiczne objawów ze strony dolnych dróg moczowych typowych dla łagodnego rozrostu stercza

Redaktor prowadzący dział: Bartosz Dybowski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2010/3 (61)

Minimalnie inwazyjne metody leczenia łagodnego rozrostu stercza

Redaktor prowadzący dział: Bartosz Dybowski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2010/3 (61)

Przezcewkowa resekcja stercza

Redaktor prowadzący dział: Bartosz Dybowski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2010/3 (61)

Żurawina amerykańska (Vaccinium macrocarpon) - lek na problemy urologiczne

Agnieszka Gryszczyńska

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2010/5 (63)

Nowości w małoinwazyjnym leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH)

Emilia Pawłowska-Krajka

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2012/4 (74)

Dapoksetyna w leczeniu przedwczesnego wytrysku

Michał Rabijewski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2013/5 (81)

Przezcewkowa elektroresekcja stercza z zastosowaniem pętli monopolarnej oraz bipolarnej

Zachar Karakoz

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2014/1 (83)

Laser holmowy w urologii

Marcin Gałęski, Marcin Słojewski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2014/3 (85)

Tadalafil 5 mg dziennie w monoterapii BPH/LUTS oraz w terapii skojarzonej z finasterydem u mężczyzn z ED

Wojciech A. Cieślikowski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2014/3 (85)

Tamsulosyna w leczeniu łagodnego rozrostu stercza

Michał A. Skrzypczyk

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2014/4 (86)

Przedwczesny wytrysk -etiopatogeneza, rozpoznawanie i leczenie

Michał Rabijewski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2014/4 (86)

EAU Guidelines on Priapism

Wytyczne EAU dotyczące priapizmu – bolesnego wzwodu prącia Część 2

Piotr Paweł Świniarski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2015/1 (89)

Zapalenie gruczołu krokowego - choroba o wymiarze społecznym

Sławomir Letkiewicz, Krzysztof Bar, Piotr Humański, Roman Łesiów

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2016/2 (96)

Bolesny wzwód prącia - priapizm, ciągotka

Część 1

Piotr Kuzaka, Bolesław Kuzaka

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2017/2 (102)

trafność: 200 

Wytrysk przedwczesny - przegląd obecnych i nowych metod leczenia

Wojciech Kolasiński

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2017/3 (103)

Ocena wiedzy mężczyzn na temat objawów z dolnych dróg moczowych

Roman Sosnowski, Olga Kuczkiewicz, Katarzyna Moskal, Piotr Kuncewicz

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2017/5 (105)

Kamica moczowa - Wytyczne European Association of Urology 2017

Leczenie kamicy moczowej - ciąg dalszy

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2017/5 (105)

3rd North Eastern European Meeting of the European Association of Urology

Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2009/6 (58)

Sesja Sekcji Adeptów Urologii podczas 43. Kongresu Naukowego PTU - dzień drugi

Marta Sochaj, Sławomir Poletajew, Marta Skrodzka, Piotr Radziszewski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2013/5 (81)

Sylodosyna - dlaczego urolodzy powinni stosować ją częściej

Tomasz Gołąbek, Piotr Chłosta

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2017/1 (101)

Krytyczna ocena własnego schematu biopsji "mappingowej" stercza u mężczyzn, u których podejrzenie raka stanowi jedynie podwyższenie stężenia PSA w surowicy

Stanisław Szempliński

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2011/5 (69)

Diagnostyka ultrasonograficzna wad wrodzonych nerek

Andrzej Lewicki, Wiesław Jakubowski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2015/3 (91)

Anatomia prawidłowa i zmiany łagodne w PI-RADS v2

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2017/1 (101)

Katalogu procedur medycznych nie można zaakceptować

Barbara Niczyporuk

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2004/1 (23)

Postępy w metodach obrazowania metabolicznego u mężczyzn, u których stężenie PSA w surowicy krwi jest podwyższone

Opr. dr n. med. Paweł Dębiński

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2006/5 (39)

Niepłodność męska a leczenie hipogonadyzmu u mężczyzn

Jan Karol Wolski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2009/6 (58)

Jubileusz XX-lecia Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Ireneusz Ostrowski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2010/1 (59)

Prostatitis - zapalenie gruczołu krokowego

Krzysztof Szkarłat

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2007/5 (45)

Rola farmakoterapii skojarzonej w leczeniu BPH i męskich LUTS

Andrzej Borkowski, Marek Sosnowski, Zbigniew Wolski, Romuald Zdrojowy, Marcin Słojewski, Piotr Radziszewski, Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Tomasz Borkowski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2011/3 (67)

Skuteczność i bezpieczeństwo alfuzosyny

stosowanej raz dziennie w dawce 10 mg
w grupie 196 mężczyzn z łagodnym rozrostem stercza

Andrzej Borkowski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2004/1 (23)

Potencja po radykalnej prostatektomii: od nowych technik do lepszych wyników

Bartosz Małkiewicz

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2007/2 (42)

Przewlekłe zapalenie stercza

Opracowano na podstawie: Chronic prostatitis syndrome: a common, but poorly understood condition. Part I and part II, M. Pavone-Macaluso

Bartosz Dybowski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2007/6 (46)

Zastosowanie finasterydu w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego

Sławomir Dutkiewicz

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2010/4 (62)

Testosteron a dysfunkcje seksualne u mężczyzn

Michał Rabijewski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2011/3 (67)

trafność: 100 

Randomizowane, podwójnie ślepe, wieloośrodkowe badanie dla oceny skuteczności i bezpieczeństwa dwóch dawek tramadolu (rozpuszczalnych w jamie ustnej) w leczeniu przedwczesnego wytrysku o czasie latencji krótszym niż 2 minuty

Tomasz Drewniak

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2012/3 (73)

Zaburzenia wzwodu - nowe możliwości terapeutyczne

Michał Rabijewski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2013/2 (78)

Rehabilitacja zaburzeń wzwodu prącia po prostatektomii radykalnej

Magda Marek-Safiejko

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2013/6 (82)

Skuteczność leczenia alfuzosyną chorych z objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego − rozważania na temat nowych informacji naukowych

Marcin Matuszewski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2014/1 (83)

12. Urologiczne Forum Naukowe

Tbilisi, 28−31 sierpnia 2013 r.

Tomasz Borkowski, Archil Chkhotua, Piotr Chłosta, Guram Karazanashvili, Laurent Managadze, David Nikoleishvili, Ambrosi Pertia, Marek Sosnowski, Zaza Tchanturaia, Zbigniew Wolski, Piotr Radziszewski, Andrzej Borkowski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2014/1 (83)

Ocena kliniczna wyników enukleacji gruczolaka stercza laserem tulowym

Piotr Paweł Świniarski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2011/2 (66)

EAU Guidelines on Priapism

Wytyczne EAU dotyczące priapizmu – patofizjologia i diagnostyka Część 1

Piotr Paweł Świniarski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2014/5 (87)

Diagnostyka niepłodnego mężczyzny

Marta Sochaj

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2015/5 (93)

Kwestionariusze, ankiety, wywiady

Piotr Świniarski

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2016/4 (98)

trafność: 100 

Wpływ częstości wytrysku nasienia na ekspresję genów w sterczu

Oprac.: Tomasz Drewniak

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2018/6 (112)

trafność: 100 

Nowe spojrzenie na związek częstości wytrysku nasienia z zagrożeniem wystąpienia raka stercza: tylko współistnienie, czy współzależność oraz co mamy do stracenia?

Oprac.: Tomasz Drewniak

Artykuł ukazał się w Przeglądzie Urologicznym 2018/6 (112)