Przegląd Urologiczny 2007/6 (46) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2007/6 (46)

Przegląd Urologiczny 2007/6 (46)

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Hormonoterapia indukcyjna u chorych na raka gruczołu krokowego - wybór czy konieczność?

Skrót wykładu wygłoszonego na 37. Kongresie PTU w Warszawie

Elżbieta Senkus-Konefka

Str. 10

Apoptoza w komórkach nabłonkowych stercza

Fragment pracy na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny lek. med. Bartosza Misterki pt. „Wpływ doxazosyny na ekspresję receptorów błonowych indukujących apoptozę w pierwotnej hodowli komórek nabłonkowych stercza, u chorych z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego”.

Elżbieta Senkus-Konefka

Str. 11

Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu - techniki i metodyka ćwiczeń

Ewa Strupińska

Str. 17

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące leczenia chorych na nerkowokomórkowego raka nerki

Wojciech W. Rogowski

Str. 26

Lekcje
urologii

Przewlekłe zapalenie stercza

Opracowano na podstawie: Chronic prostatitis syndrome: a common, but poorly understood condition. Part I and part II, M. Pavone-Macaluso

Bartosz Dybowski

Str. 35

Ludzie
medycyny

Humanizacja medycyny jest koniecznością

Z prof. dr. hab. n. med. Tomaszem Pasierskim, ordynatorem Oddziału Kardiologii i Chorób Naczyń Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego oraz kierownikiem Zakładu Humanistycznych Podstaw Medycyny II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, rozmawia Małgorzata Skarbek

Str. 35

Kongresy
etyka i prawo

Lekarz - istota dostojna

Sławomir Letkiewicz

Str. 38

Pielęgniarstwo
urologiczne

Urostomia - przetoka moczowo-skórna

Krystyna Pikor, Janusz Ławiński

Str. 44

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Urolodzy szkolą lekarzy rodzinnych

Anna Roży

Str. 54

Kalendarz
imprez ZAGRANICA

Str. 56

CME
- CPD

Pięć lat CME-CPD w Polsce

Ela Ziółkowska

Str. 59

Ludzie
medycyny

Wspomnienia z obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen

Wspomnienia te napisałem w latach 1960?1970 i nie były one dotychczas publikowane

Stanisław Leszczyński

Str. 61

Historia
medycyny

Niektóre problemy medyczne w mitologii greckiej

Marian Markiewicz

Str. 68

Historia
urologii

Szpital Przeciwgruźliczy w Szczecinie-Zdunowie (Hohenkrug). Oddział Gruźlicy Układu Moczowo-Płciowego.

Tadeusz Zajączkowski, Elżbieta Wojewska-Zajączkowska

Str. 75

Kalendarz
imprez POLSKA

Str. 80

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Kulturowe konteksty Viagry na tle zjawiska seksualizacji rzeczywistości i kryzysu męskości

Anna Prędka

Str. 81

Kurs przed EBU Written Assessment

Andrzej Borówka

Str. 86

European Urology Residents Education Programme (EUREP)

Jakub Dobruch, Stanisław Szempliński

Str. 87

Sprawozdanie z kursu naukowego "The Molecular and Cellular Biology of Cancer Course 2007"

Maciej Salagierski

Str. 88

Kongresy
sympozja

Sprawozdanie z VI Urologicznego Forum Naukowego Padwa 2007 r.

Tomasz Borkowski

Str. 92

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Sprawozdanie z I Polsko-Francuskich Warsztatów Laparoskopowych Nantes 2007 r.

Ireneusz Ostrowski, Piotr Satławski

Str. 95

Literatura
streszczenia

Rak pęcherza moczowego

Str. 97

Rak nerki

Str. 98

Rak gruczołu krokowego

Str. 98

Varia

Str. 99