Przegląd Urologiczny 2001/4 (8) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2001/4 (8)

Przegląd Urologiczny 2001/4 (8)

Nasze
rozmowy

Prywatyzacja zamiast likwidacji

Wywiad z dr. med. Bronisławem Jędrzejowskim, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Adam Wojciechowski

Str. 1

Praktyka
urologiczna

Rola chemioterapii systemowej w leczeniu raka gruczołu krokowego

Beata Paluchowska, Paweł Wiechno

Str. 2

Ból nowotworowy - podstawy patofizjologii i farmakoterapii

Jacek Łuczak, Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, Lidia Gorzelińska

Str. 3

Osteoporoza u chorych leczonych hormonalnie z powodu raka stercza

Marek Tałałaj, Barbara Kapitan-Malinowska

Str. 4

Badania przesiewowe stercza w Łódzkiem

Leszek Jeromin, Andrzej Prelich

Str. 5

Badanie ogólne moczu: niedoceniane narzędzie diagnostyczne

Wirginia Tomczak-Watras, Jacek Manitius

Str. 6

Nowoczesne leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego - czy tylko redukcja objawów?

Artur A. Antoniewicz

Str. 7

Najważniejsze pytania w diagnostyce zaburzeń erekcji (cz. I)

Andrzej Sikorski

Str. 8

Andropauza i DHEA

Marek Mędraś, Paweł Jóźków

Str. 9

Oddziaływanie środowiska hormonalnego i rola preparatów farmakologicznych w leczeniu chorych na łagodny rozrost stercza

Sławomir Dutkiewicz

Str. 10

Zmiany metaboliczne i hormonalne u kobiet w okresie klimakterium

Andrzej Milewicz, Marek Demissie

Str. 11

Choroby przenoszone drogą płciową u mężczyzn

Zenon Gwieździński

Str. 12

Rola potasu w chorobach układu sercowo-naczyniowego

Ewa Bres-Niewada, Maciej Niewada

Str. 13

Higiena rąk

Elżbieta Lejbrandt

Str. 14

Nowości farmaceutyczne

Dorota Bardzińska, Anna Muszyńska

Str. 15

Doktoraty
habilitacje

Operacyjne leczenie dziewczynek z obojnactwem rzekomym żeńskim

Maria Wieczorek-Grohman

Str. 16

Nowe
techniki

Leczenie podwójnego moczowodu u dzieci: wybiórcze zastosowanie zespolenia moczowodowo-moczowodowego w operacjach pierwotnych i wtórnych

Andrzej Paradysz

Str. 17

Warsztaty: Laparoskopia w urologii (3)

Piotr Jarzemski, Sławomir Listopadzki

Str. 18

Zakażenie układu moczowego u dzieci a konieczność pełnej urologicznej diagnostyki obrazowej

Andrzej Paradysz

Str. 19

Literatura
streszczenia

Porównanie sześciu dostępnych na rynku metod oznaczania stężenia całkowitego swoistego antygenu sterczowego (PSA) i frakcji wolnej PSA: wartość przepowiadająca współczynnika wyrażającego stosunek stężenia wolnego PSA do stężenia całkowitego PSA

Piotr Chłosta

Str. 20

Porównanie wartości konwencjonalnych metod diagnostycznych w raku stercza z trójwymiarową ultrasonografią dopplerowską wykonywaną ze wzmocnieniem kontrastowym

Marcin Słojewski

Str. 21

Ultrasonografia przezodbytnicza z zastosowaniem \"power Doppler\" w rozpoznawaniu raka stercza

Marcin Słojewski

Str. 22

Nowoczesny
szpital

Jak szybciej pomóc choremu?

Maciej Gruszczyński

Str. 23

Bezpieczna pracownia

Jerzy Andrzejak, Roman Śmiech

Str. 24

Reforma
ochrony zdrowia

Reforma przed wyborami

Str. 25

Polskie leki zagrożone

Jacek Góra

Str. 26

Pod murem kas

Zofia Głowacka

Str. 27

Księgi rachunkowe na przełomie 2001 i 2002 roku

Henryka Romanow

Str. 28

Medycyna w pigułce

Olga Kwiatek

Str. 29

Personalia
nagrody

10 lat Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Krzysztof Bukiel

Str. 30

Wspomnienie o moim Przyjacielu dr. hab. med. Mieczysławie Justynie

Stefan Wesołowski

Str. 31

Zjazdy
kongresy, szkolenia

XIII Kongres Video-Urologii w Gdańsku

Wywiad z prof. dr. hab. med. Kazimierzem Krajką, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XIII Kongresu Video-Urologii w Gdańsku, kierownikiem Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Gdańsku

Adam Wojciechowski

Str. 32

Konferencja gwiazd filmowych

Wywiad z prof. Arthurem D. Smithem, szefem Oddziału Urologii Uniwersytetu w Nowym Jorku w Szpitalu Long Island Jewish Hospital

Marcin Matuszewski, Adam Wojciechowski

Str. 33

Specjalizacje - zmiana regulaminu

Barbara Niczyporuk

Str. 34

Egzamin specjalizacyjny z urologii

Andrzej Borówka

Str. 35

Europejska akredytacja

Andrzej Borówka, Andrzej Sikorski

Str. 36

Międzynarodowe sympozjum poświęcone melatoninie

Michał Karasek

Str. 37

XII Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL PTU

Andrzej Sikorski

Str. 38