Przegląd Urologiczny 2002/3 (13) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2002/3 (13)

Przegląd Urologiczny 2002/3 (13)

Nasze
rozmowy

Kongres wrocławski

Wywiad z prof. dr. hab. med. Jerzym Lorenzem, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XXXII Kongresu PTU, kierownikiem Kliniki Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Adam Wojciechowski

Str. 1

Najlepszy w ogólnopolskim rankingu

Wywiad z dr. med. Jerzym Rajewskim, ordynatorem Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

Adam Wojciechowski

Str. 2

Praktyka
urologiczna

Chemioterapia systemowa w raku pęcherza moczowego

Anna Kołodziej

Str. 3

Ultrasonograficzne badanie przezodbytnicze stercza (TRUS)

Beata Szerstobitow, Anna Kukuła, Jacek Pawłowski

Str. 4

Wpływ wyniku badania palcem przez odbytnicę, stężenia PSA w surowicy i ultrasonografii przezodbytniczej na wynik biopsji stercza

Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartłomiej Gliniewicz

Str. 5

Przerzuty do kości w przebiegu raka stercza

Beata Paluchowska, Paweł Wiechno

Str. 6

Selen w profilaktyce i leczeniu raka stercza

Karolina Szewczyk-Golec, Bronisław A. Zachara, Zbigniew Wolski

Str. 7

Ból pooperacyjny - patofizjologia i sposoby leczenia z uwzględnieniem zabiegów urologicznych

Hanna Misiołek, Dariusz Budziński

Str. 8

Prospoteczny program "NTM - normalnie żyć"

Barbara Niczyporuk

Str. 9

Wrażliwość na trimetoprim i kotrimoksazol uropatogennych bakterii wyizolowanych od pacjentów leczonych ambulatoryjnie

Alicja Rokosz, Anna Sawicka-Grzelak, Mirosław Łuczak

Str. 10

Ocena kliniczna preparatu Fitoprost w leczeniu początkowego stadium łagodnego rozrostu stercza

Tadusz Niezgoda, Zenona Jabłońska, Jarosław Kasprzak, Tomasz Szydełko, Janusz Dembowski, Jerzy Lorenz

Str. 11

Narodziny bioterroryzmu

Andrzej Zawadzki

Str. 12

Urostomia (przetoka moczowo-skórna)

Ryszard Maranda

Str. 13

Biostatystyka w urologii (3)

Ewa Kraszewska, Daniel Rabczenko

Str. 14

Doktoraty
habilitacje

Leczenie łagodnego rozrostu stercza laserem Nd: YAG

Wojciech Pypno

Str. 15

Nowe
techniki

Laserowa śródmiaższowa koagulacja gruczołu krokowego ILCP w leczeniu łagodnego rozrostu stercza

Witold Łukiański

Str. 16

Nowoczesny
szpital

Siła wiary

Wywiad z dr. med. Stanisławem Góździem, dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Adam Wojciechowski

Str. 17

Urologia w onkologii

Wywiad z dr. med. Stefanem Olszewskim, kierownikiem Działu Urologii w Centrum Onkologii w Kielcach

Adam Wojciechowski

Str. 18

Reforma
ochrony zdrowia

Warunki wnioskowania o wpisanie na listę Ministra Zdrowia klinik i oddziałów prowadzących specjalizację z urologii

Zbigniew Wolski

Str. 19

Seminarium sejmowe na temat specjalizacji lekarskich

Barbara Niczyporuk

Str. 20

System monitoringu

Wywiad z Andrzejem Sośnierzem, dyrektorem Śląskiej Kasy Chorych

Barbara Niczyporuk

Str. 21

Prawo do produktów chłonących (ci. II)

Elżbieta Mamos

Str. 22

Personalia
nagrody

Kandydaci do Godności Członków Honorowych PTU

Str. 23

Zjazdy
kongresy, szkolenia

III Kurs Naukowy Urologów Polskich w Kaprun

Andrzej Borkowski

Str. 24

Urologiczne Forum Naukowe - Malta 2002 r.

Sławomir Paweł Woźniak

Str. 25

Fotoreportaż z Międzylesia

Str. 26

XIII Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL

Marcin Słojewski

Str. 27

CME-CPD, EBU, ESU

Ela Ziółkowska

Str. 28

Historia
urologii

Zarys historii urologii warszawskiej (cz. II)

Tadeusz Krzeski

Str. 29

   

Str. 30