Przegląd Urologiczny 2022/2 (132) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2022/2 (132)

Przegląd Urologiczny 2022/2 (132)

Urologia
kliniczna
Redaktor prowadząca dział: Agnieszka Chomicz

Współczesne obrzezanie

Agnieszka Chomicz

Str. 4

   

Zalety i wady kastracji chirurgicznej jako metody deprywacji androgenowej u pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego

Hubert Kamecki, Dawid Sigorski, Roman Sosnowski

Str. 11

Urologia
- nauka i praktyka

Aktualne wytyczne dotyczące leczenia raka pochodzenia urotelialnego górnych dróg moczowych

Maciej Łuba

Str. 17

Tomografia
i rezonans
Redaktor prowadząca dział: Magdalena Zagrodzka

Rezonans magnetyczny ważnym badaniem w diagnostyce i leczeniu nienaciekającego raka urotelialnego pęcherza bardzo wysokiego ryzyka

Adam Dorobek, Magdalena Zagrodzka, Emilia Pawłowska-Krajka, Mateusz Bajkowski, Bartosz Hnatowski

Str. 28

Urologia
- nauka i praktyka

Rak pęcherza moczowego - opis przypadku

Tomasz Szymaniewski

Str. 32

   

Wytyczne dotyczące postępowania w raku pęcherza moczowego nienaciekającego mięśniówki. Co nowego?

Mateusz Zakrzewski

Str. 37

Zagadka
dla urologa
Redaktor prowadząca dział: Agnieszka Chomicz

Echogeniczność miąższu jądra

Agnieszka Chomicz

Str. 40

   

Odpowiedź na zagadkę z PU 1/2022

Str. 40

Lekcje
urologii
Redaktor prowadząca dział: Anna Katarzyna Czech

Jak oceniać ryzyko zajęcia węzłów chłonnych u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego w dobie biopsji celowanej MRI?

Oprac.: Paulina Gucwa

Str. 43

   

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące techniki biopsji gruczołu krokowego

Oprac.: Joanna Gajewska

Str. 47

Algorytmy
w urologii

Prewencja nawrotu kamicy moczowej

Mateusz Nowak

Str. 49

Urologia
- nauka i praktyka

Początki PCNL w Polsce

Bolesław Kuzaka

Str. 50

   

Urologiczne akcenty XV Naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

Andrzej Lewicki

Str. 54

Rehabilitacja
urologiczna
Redaktor prowadząca dział: Kinga Religa-Popiołek

Podejście interdyscyplinarne z wykorzystaniem metod fizjoterapeutycznych w leczeniu pęcherza nadaktywnego - opis przypadku

Kinga Religa-Popiołek

Str. 57

Ludzie
medycyny

W pracy naukowej wierna swoim zainteresowaniom

Z dr hab. n. med. Eweliną Szliszką z Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach rozmawia Małgorzata Skarbek

Str. 60

Literatura
zagraniczna - streszczenia
Redaktor prowadzący dział: Tomasz Drewniak

Populacyjne badanie przesiewowe w kierunku raka gruczołu krokowego z użyciem rezonansu magnetycznego lub ultrasonografii ? badanie IP1-PROSTAGRAM

Oprac.: Bartosz Zgajewski

Str. 63

   

Czy negatywny wynik PSMA PET/CT umożliwia odstąpienie od limfadenektomii miednicznej u chorych z nowo zdiagnozowanym rakiem stercza? Przegląd systematyczny i metaanaliza z kontrolą histopatologiczną jako standardem referencyjnym

Oprac.: Piotr Pogoda

Str. 64

Rodzaje odpowiedzi na neodjuwantową chemioterapię w podtypach molekularnych raka urotelialnego

Oprac.: Tomasz Drewniak

Str. 65

Obserwacja a stereotaktyczne naświetlanie ablacyjne w leczeniu oligometastatycznego raka prostaty. Wyniki randomizowanego badania klinicznego II fazy ORIOLE

Oprac.: Bartosz Lichota

Str. 67

Subcentymetrowe guzki w płucach nie wiążą się z progresją choroby u pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym

Oprac.: Łukasz Mielczarek

Str. 69

Psychoonkologia
w urologii

Autentyczność, wyrozumiałość, otwartość

Adrianna Sobol, Anna Kupiecka

Str. 70

   

Komunikacja z rodziną pacjenta onkologicznego

Karolina Kulczyńska

Str. 71

Fizjoterapia
w sporcie

Rola fizjoterapii w zapobieganiu urazom w amatorskim narciarstwie zjazdowym

Maciej Popiołek

Str. 73

Urologia
- nauka i sztuka

Animowane figury Chrystusa ukrzyżowanego, czyli opowieść o średniowiecznych ceremoniach wielkanocnych

Magdalena Łanuszka

Str. 77

Historia
medycyny
Redaktor prowadzący dział: Tadeusz Zajączkowski

Antoni Tyzenhauz (1733-1785) - inicjator rozwoju przemysłu, nauki, kultury i sztuki w Wielkim Księstwie Litewskim, założyciel Szkoły Położnych i Szkoły Lekarskiej w Grodnie

Tadeusz Zajączkowski, Rüdiger Döhler

Str. 82

EAU
 

UROtech22.

A joint meeting of the EAU Section of Uro-Technology and the EAU Section of Urolithiasis

Str. 87

   

EAU22.

Cutting-edge Science at Europe?s largest Urology Congress

Str. 87

Ludzie
medycyny

Zarys kontaktów polsko-węgierskich w dziedzinie urologii

Imre Romics, Péter Nyirády, Roman Sosnowski

Str. 88