Przegląd Urologiczny 2021/2 (126) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2021/2 (126)

Przegląd Urologiczny 2021/2 (126)

Ultrasonografia
dla urologa

Diagnostyka ultrasonograficzna moszny: żylaki powrózka nasiennego

Część 31

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

Str. 4

Tomografia
i rezonans
Redaktor prowadząca dział: Magdalena Zagrodzka

Diagnostyka raka stercza w MR/BFx/HP w 24 godziny

Marek Zawadzki, Magdalena Zagrodzka, Michał Pyzlak, Mateusz Mokrzyś, Przemysław Zugaj, Damian Sujecki, Jacek Brzeziński

Str. 14

Urologia
kliniczna
Redaktor prowadząca dział: Agnieszka Chomicz

Choroby pasożytnicze w urologii

Katarzyna Klimczak

Str. 20

Zewnątrzpęcherzowe, jatrogenne uszkodzenie pęcherza moczowego spowodowane destabilizacją panewki protezy prawego stawu biodrowego - prezentacja rzadkiego powikłania w urologii

Paweł Wołyniec, Grzegorz Młynarczyk, Michał Długi, Marek Szynaka

Str. 26

Terapia podciśnieniowa jako metoda leczenia ran w urologii

Emil Kania, Michał Bujalski, Rafał Derewicz, Filip Rogowski

Str. 31

Urologia
- nauka i praktyka

Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na praktykę zawodową polskich urologów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z urologii. Postrzeganie roli telemedycyny w diagnostyce i leczeniu: omówienie wyników badania przekrojowego

Hubert Kamecki, Mateusz Małkowski, Dorota Trzeja-Zdanowska, Roman Sosnowski

Str. 36

Komentarz do artykułu "Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na praktykę zawodową polskich urologów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z urologii. Postrzeganie roli telemedycyny w diagnostyce i leczeniu: omówienie wyników badania przekrojowego"

Paweł Rajwa

Str. 46

Rehabilitacja
urologiczna
Redaktor prowadząca dział: Kinga Religa-Popiołek

Ból mięśniowo-powięziowy a wybrane dysfunkcje dna miednicy

Str. 49

EAU
Corner

Cutting-edge Science at Europe's largest Urology Congress

Str. 52

Rehabilitacja
urologiczna
Redaktor prowadząca dział: Kinga Religa-Popiołek

Skuteczność przezskórnej elektrostymulacji nerwu piszczelowego w leczeniu pęcherza nadaktywnego

Aleksandra Juszczak

Str. 54

Urologia
- nauka i praktyka

Bezpieczeństwo i skuteczność mirabegronu i solifenacyny w leczeniu nadaktywnego pęcherza moczowego u pacjentów w podeszłym wieku

Tomasz Wiatr

Str. 57

Algorytmy
w urologii

Rak górnych dróg moczowych - algorytm postępowania na podstawie wytycznych EAU

Oprac.: Mateusz Nowak

Str. 63

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział: Sławomir Poletajew

Diagnostyka i leczenie guzów oncocytoma nerki

Oprac.: Sławomir Poletajew

Str. 64

Postępowanie z guzami nerek u pacjentów z chorobą von Hippla-Lindaua - od badań przesiewowych do leczenia

Oprac.: Beata Banaczyk

Str. 66

Nowe terapie w zaawansowanym raku jasnokomórkowym nerki

Oprac.: Marcin Frynas

Str. 68

Literatura
zagraniczna - streszczenia
Redaktor prowadzący dział: Tomasz Drewniak

Porównanie ścieżki diagnostycznej opartej o badania obrazowe ze ścieżką standardową w ocenie stopnia zaawansowania raka pęcherza moczowego naciekającego błonę mięśniową: wstępne dane z badania BladderPath

Oprac.: Mateusz Szopa

Str. 76

Miniprzezskórna nefrolitotomia nie jest mniej skuteczna w porównaniu do standardowej przezskórnej nefrolitotomii w leczeniu kamieni nerkowych wielkości 20-40 mm: wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne

Oprac.: Dominik Mucharski

Str. 77

Nowe płynne biomarkery i innowacyjne obrazowanie w diagnostyce raka nerki - użyteczność w praktyce klinicznej. Przegląd aktualnej literatury

Oprac.: Tomasz Drewniak

Str. 78

Przewidywanie przylegania tłuszczu okołonerkowego na podstawie przedoperacyjnych czynników klinicznych i radiologicznych u pacjentów poddawanych częściowej nefrektomii

Oprac.: Łukasz Gliwa

Str. 79

Określenie klinicznie istotnych dodatnich marginesów chirurgicznych po radykalnej prostatektomii u chorych ze zlokalizowanym rakiem stercza

Oprac.: Maciej Kuczma

Str. 80

Bezpłodni mężczyźni mają wyższą wartość antygenu specyficznego dla stercza w porównaniu z mężczyznami płodnymi w tej samej grupie wiekowej

Oprac.: Mateusz Szopa

Str. 81

Urologia
- nauka i praktyka

Cytujmy CEJU!

Bartosz Dybowski

Str. 85

Ludzie
medycyny

Jak życie koryguje plany

Rozmowa z dr. n. med. Stanisławem Szemplińskim

Str. 89

Historia medycyny - moja pasja

Rozmowa z dr. n. med. Tadeuszem Zajączkowskim

Małgorzata Skarbek

Str. 94

Problemy urologii dziecięcej

Z doktor Kariną Felberg rozmawia Małgorzata Skarbek

Str. 96

Spotkanie bydgoskich urologów z okazji setnej rocznicy urodzin nestora polskich urologów, dr. n. med. Henryka Gajewskiego

Janusz F. Tyloch, Dominik Tyloch

Str. 99

AUA
Corner

Join Colleagues from Around the World at AUA2021

Sam S. Chang

Str. 103

Urologia
- nauka i sztuka

Dla zdrowia, dla urody i dla przyjemności, czyli o kąpielach w średniowieczu

Magdalena Łanuszka

Str. 104

Zagadka
dla urologa
Redaktor prowadząca dział: Agnieszka Chomicz

Eponim pochodzący od nazwiska

Agnieszka Chomicz

Str. 108

Odpowiedzi na zagadkę z PU 1/2021

Str. 108