Przegląd Urologiczny 2019/4 (116) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2019/4 (116)

Przegląd Urologiczny 2019/4 (116)

Ultrasonografia
dla urologa

Diagnostyka ultrasonograficzna narządów moszny: mikro- i makrozwapnienia

Część 22

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

Str. 4

Urologia -
nauka i praktyka

Powikłania prostatektomii i radioterapii

Michał A. Skrzypczyk

Str. 16

Urologia
kliniczna
Redaktor prowadząca dział Agnieszka Chomicz

Kamica pęcherza moczowego

Wytyczne European Association of Urology 2019

Katarzyna Klimczak

Str. 24

Guz nerki o nietypowym przebiegu

Mateusz Nowak

Str. 33

Andrologia
kliniczna
Redaktor prowadząca dział Agnieszka Chomicz

Spermiogram - wskazania do wykonania, wartości referencyjne, odstępstwa i dokumentacja

Paweł Szemla

Str. 36

Hipogonadyzm męski - EAU Guidelines 2019

Epidemiologia i etiopatogeneza

Izabela Drogosiewicz

Str. 40

Spodziectwo

Beata Banaczyk

Str. 46

Tomografia
i rezonans
Redaktor prowadząca dział Magdalena Zagrodzka

Zmiany ogniskowe w strefie przejściowej - wyzwanie dla biopsji fuzyjnej

Część 2

Magdalena Zagrodzka, Jacek Brzeziński

Str. 50

Urologia -
nauka i praktyka

VI Sympozjum Sekcji Urologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Jakub Dobruch

Str. 54

Znaczenie ultrasonograficznych środków kontrastujących w diagnostyce torbielowatych guzów nerek

Waldemar Białek, Sławomir Rudzki

Str. 56

Operacja naprawcza przetoki cewkowo-odbytniczej z wykorzystaniem płata odwróconego mięśnia smukłego uda - opis przypadku

Dominik Godlewski, Patryk Pszczółkowski, Łukasz Futyma, Rafał Pindelski, Marek Gugała, Tadeusz Fedus

Str. 64

AUA
Corner

American Urological Association Offers Global Educational Opportunities

By Sam S. Chang, MD, MBA

Str. 68

Prace doktorskie
- streszczenia

Opracowanie i walidacja wewnętrzna narzędzia do prognozowania stopnia pT3 raka stercza z uwzględnieniem wyniku rezonansu magnetycznego

Piotr Zapała

Str. 70

Ocena aktywności prolidazy i ekspresji oksydazy prolinowej w osoczu pacjentów z chorobą Peyroniego

Jacek Karaszewski

Str. 71

Ocena wpływu zespolenia pęcherzowo-cewkowego metodą szwu ciągłego...

Przemysław Dudek

Str. 73

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział Sławomir Poletajew

Zastosowanie badań obrazowych w diagnostyce i ocenie skuteczności leczenia guzów nerek

Oprac.: Sebastian Piotrowicz

Str. 76

Znaczenie PET z PSMA u chorych na zaawansowanego raka stercza opornego na wytrzebienie

Oprac.: Mieszko Kozikowski

Str. 80

Wariant mikrobrodawkowaty raka urotelialnego pęcherza moczowego

Oprac.: Sławomir Poletajew

Str. 86

Literatura zagraniczna
- streszczenia
Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

Indywidualne wskazania do nefrektomii cytoredukcyjnej: jakie kryteria definiują optymalnych kandydatów?

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Str. 88

Leczenie ratunkowe chorych z rakiem stercza po terapii ogniskowej (focal therapy)

Oprac.: Mateusz Lachor

Str. 89

Wartość prognostyczna wznowy biochemicznej po radykalnym leczeniu chorych z rakiem stercza - przegląd literatury

Oprac.: Tomasz Drewniak

Str. 90

Nefrektomia cytoredukcyjna w świetle wyników badania CARMENA: kiedy ją rozważyć?

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Str. 91

Europejskie randomizowane badanie przesiewowe raka stercza - wyniki po 16 latach obserwacji

Oprac.: Tomasz Drewniak

Str. 92

Nawrotowy nienaciekający nowotwór pęcherza moczowego o niskim stopniu inwazyjności - jakie są opcje leczenia?

Oprac.: Piotr Skrudlik

Str. 93

EAU
Corner

Urology Week 2019

Str. 97

Kongresy,
sympozja

Sesja plakatowa Botox i sakralna neuromodulacja: techniki, skuteczność i jakość życia

Agnieszka Chomicz

Str. 98

Urologia -
nauka i praktyka

Sprawozdanie z działalności Sekcji Adeptów Urologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Bartosz Brzoszczyk

Str. 102

Nóż cybernetyczny w poznańskiej urologii

Rozmowa z prof. Piotrem Mileckim

Str. 104

Ludzie
medycyny

Człowiek, który realizuje swoje marzenia

Rozmowa z prof. Piotrem Janem Marczyńskim

Małgorzata Skarbek

Str. 108

Recenzja
książki

Obchód

Str. 113

Historia
urologii

Powstanie pierwszych oddziałów urologii - przyczynek do historii medycyny

Bolesław Kuzaka

Str. 114

Zagadka
dla urologa
Redaktor prowadząca dział Agnieszka Chomicz

Odpowiedź na zagadkę z PU 2/2019

Str. 116

Ból w prawym dolnym kwadrancie brzucha

Str. 117

Kongresy,
sympozja

Fotograficzny reportaż z 49. Kongresu Naukowego PTU Katowice 2019

Str. 118