Przegląd Urologiczny 2018/3 (109) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2018/3 (109)

Przegląd Urologiczny 2018/3 (109)

Ultrasonografia
dla urologa

Diagnostyka ultrasonograficzna pęcherza moczowego: guzy i zmiany imitujące guzy pęcherza moczowego

Część 18

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

Str. 6

Urologia -
nauka i praktyka

Kiła wczesna - obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie

Mateusz Czajkowski, Katarzyna Czajkowska, Krzysztof Czurak, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Marcin Matuszewski

Str. 20

Złamanie prącia z uszkodzeniem cewki moczowej

Marek Kasprowicz, Michał Małek, Wojciech Rogowski

Str. 27

BCG terapia w leczeniu raka pęcherza moczowego - wskazania i kwalifikacja do leczenia oraz postępowanie w przypadku wystąpienia powikłań

Artur Pakuszewski, Piotr Kryst

Str. 29

Urologia
kliniczna
Redaktor prowadzący dział Agnieszka Chomicz

Nowoczesna diagnostyka obrazowa zwężeń cewki moczowej. Sonouretrografia - alternatywa czy następca klasycznej cystouretrografii?

Jakub Krukowski, Agnieszka Chomicz, Marcin Matuszewski

Str. 34

Aktualne rekomendacje Europejskiej Federacji Towarzystw Ultrasonografii w Medycynie i Biologii odnośnie zastosowania ultrasonografii z użyciem środków kontrastujących

Agnieszka Chomicz

Str. 38

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział Sławomir Poletajew

Leczenie z powodu raka pęcherza moczowego naciekającego błonę mięśniową u chorych w podeszłym wieku

Oprac.: Maciej Oszczudłowski

Str. 40

Terapia ogniskowa raka stercza - stanowisko European Association of Urology w 2018 roku

Oprac.: Paweł Stelmach

Sławomir Poletajew

Str. 43

Członkowie
Honorowi PTU

Kandydaci do godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Profesor Ivan Minčík

Str. 48

Prace
doktorskie

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa schematów immunoterapii BCG w raku pęcherza moczowego

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Krzysztof Nowakowski

Str. 50

Wartość kliniczna endoskopowej oceny guzów pęcherza moczowego

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Michał Andrzej Skrzypczyk

Str. 52

Próba odtworzenia środowiska dla prawidłowej regeneracji ściany pęcherza moczowego - badania eksperymentalne

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Jan Adamowicz

Str. 59

Porównanie doszczętności leczenia, ryzyka powikłań oraz wybranych parametrów około- i pooperacyjnych u chorych z rakiem stercza poddanych radykalnej prostatektomii metodą otwartą i laparoskopową

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Paweł Orłowski

Str. 61

Literatura zagraniczna -
streszczenia
Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

Diagnozowanie raka stercza - biopsja pod kontrolą rezonansu magnetycznego czy biopsja standardowa?

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Str. 64

Rola chirurgii w przerzutowym raku pęcherza moczowego: przegląd systematyczny

Oprac.: Tomasz Penar

Str. 64

Skuteczność, czynniki prognostyczne i nomogramy dla PET/PSMA Ga-68 w grupie chorych z wczesną wznową biochemiczną po radykalnej prostatektomii

Oprac.: Tomasz Drewniak

Str. 65

Czy zastosowanie PET/PSMA u chorych z nawrotem biochemicznym po leczeniu miejscowym ułatwi podejmowanie decyzji leczniczych?

Oprac.: Tomasz Drewniak

Str. 66

Możliwe jest uzyskanie lepszych efektów dotyczących długoterminowej jakości życia pacjenta oraz nawrotów biochemicznych w przypadku robotycznej radykalnej prostatektomii w przypadku dłuższej krzywej uczenia - zaktualizowana analiza prospektywnej kohorty z 2206 kolejnych przypadków jednego chirurga

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Str. 67

Czy porównywanie robotycznej z otwartą radykalną prostatektomią jest nadal aktualne?

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Str. 68

CME-
CPD

Rejestracja punktów na indywidualnych kontach uczestników systemu CME-CPD

Ela Ziółkowska

Str. 70

Kongresy,
sympozja

33. Kongres Naukowy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU18)

Kopenhaga, 16-20 marca 2018 r.

Agnieszka Chomicz

Str. 77

Nowe możliwości obrazowania dolnych dróg moczowych - sprawozdanie z sesji naukowej EAU18

Kopenhaga, 16-20 marca 2018 r.

Agnieszka Chomicz

Str. 78

Przełom w diagnostyce raka stercza - wyniki próby PRECISION zaprezentowane na EAU18

Kopenhaga, 16-20 marca 2018 r

Agnieszka Chomicz

Str. 85

Ludzie
medycyny

Lubię moich pacjentów?

Rozmowa z dr n. med. Iwoną Skoneczną

Małgorzata Skarbek

Str. 87

Prawo
a medycyna

Ochrona danych osobowy

Katarzyna Kwiatkowska

Str. 92

Historia
medycyny
Redaktor prowadzący dział Tadeusz Zajączkowski

Dr Anna Tomaszewicz-Dobrska (1854-1918) - pierwsza kobieta wykonująca zawód lekarza na ziemiach polskich

Tadeusz Zajączkowski

Str. 96