Przegląd Urologiczny 2018/1 (107) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2018/1 (107)

Przegląd Urologiczny 2018/1 (107)

Urologia
- nauka i praktyka

Kliniczne aspekty wykrywania i leczenia gruźlicy układu moczowo-płciowego

Ryszard Maranda, Zofia Salska

Str. 8

Uszkodzenia gruczołu krokowego oraz narządów sąsiadujących w trakcie biopsji rdzeniowej, ujawnione w ultrasonografii przezodbytniczej

Waldemar Białek, Piotr Kawecki, Sławomir Rudzki

Str. 17

Ultrasonografia
dla urologa

Diagnostyka ultrasonograficzna pęcherza moczowego: zmiany w przebiegu zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych

Część 17

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

Str. 30

Urologia
kliniczna
Redaktor prowadzący dział Agnieszka Chomicz

Mnogie naczyniakomięśniakotłuszczaki (angiomyolipoma - AML) nerek w przebiegu stwardnienia guzowatego

Anna Malis, Grzegorz Sulimka

Str. 40

Mikrozwapnienia jąder - przejaw zmian degeneracyjnych czy stan przednowotworowy? Aktualny stan wiedzy i standardy postępowania

Mateusz Ostachowski

Str. 43

Obrazowanie w męskiej niepłodności

Agnieszka Chomicz

Str. 46

Guz Perlmanna

Agnieszka Grabińska, Łukasz Michalczyk, Tomasz Ząbkowski, Joanna Sielużycka, Janusz Patera

Str. 54

Urologia
- nauka i praktyka

Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące zakażeń układu moczowego

Ograniczona aktualizacja w marcu 2017 r. Oprac.: Tadeusz Hessel

Str. 57

Tomografia
i rezonans
Redaktor prowadząca dział Magdalena Zagrodzka

Co warto wiedzieć przed skierowaniem pacjenta na badanie mpMR gruczołu krokowego

Magdalena Zagrodzka, Jacek Brzeziński

Str. 68

Urologia
- nauka i praktyka

Hormonoterapia w skojarzeniu z radioterapią

Wojciech Majewski

Str. 76

Rola sześciomiesięcznych agonistów GnRH w leczeniu raka gruczołu krokowego

Romuald Zdrojowy, Wojciech Krajewski

Str. 79

Nowe aspekty leczenia hormonalnego analogiem gonadoliberyny - leuproreliną

Zbigniew Wolski

Str. 82

Prace
doktorskie

Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej w raku nerki

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Grzegorz Młynarczyk

Str. 84

Urologia
- nauka i praktyka

Informacje i zgody dla pacjentów dotyczące planowanych zabiegów urologicznych

Marcin Słojewski

Str. 86

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział Sławomir Poletajew

Diagnostyka i leczenie kamicy moczowej u kobiet w ciąży

Oprac.: Piotr Zapała

Str. 88

Zakażenia Clostridium difficile w praktyce urologicznej

Oprac.: Damian Sujecki

Str. 93

Bezobjawowy krwinkomocz - wytyczne kliniczne

Oprac.: Sławomir Poletajew

Str. 98

Konferencje,
sympozja

ELUTS17 - sprawozdanie z konferencji poświęconej dolegliwościom z dolnych dróg moczowych

Marta Sochaj

Str. 100

Literatura zagraniczna
- streszczenia
Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

Wpływ podtypów molekularnych w raku naciekającym mięśniówkę pęcherza moczowego na przewidywaną odpowiedź i przeżycie po neoadjuwantowej chemioterapii

Oprac.: Tomasz Penar

Str. 102

Objawy uboczne i śmiertelność w grupie chorych z rakiem stercza miejscowo zaawansowanym: badania populacyjne porównujące radykalną prostatektomię z radioterapią z pól zewnętrznych

Oprac.: Tomasz Drewniak

Str. 103

Terapia adjuwantowa Sunitinibem w przypadku raka nerki wysokiego ryzyka: analiza podgrup pacjentów i uaktualniona ocena przeżycia całkowitego

Oprac.: Maciej Kmita

Str. 104

Czy jesteśmy gotowi na adjuwantową terapię Sunitinibem w raku nerki wysokiego ryzyka?

Oprac.: Maciej Kmita

Str. 105

Aktywny nadzór kontra czujne wyczekiwanie w zlokalizowanym raku gruczołu krokowego: model podejmowania decyzji o sposobie leczenia

Oprac.: Tomasz Penar

Str. 106

Komentarz do artykułu

Oprac.: Tomasz Penar

Str. 107

Wpływ radioterapii u mężczyzn z utrzymującym się podniesionym poziomem PSA po radykalnej prostatektomii: analiza przeżywalności długoterminowej

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Str. 108

Komentarz do artykułu

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Str. 108

Odpowiedź na komentarz

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Str. 109

Natychmiastowa a odroczona cytoredukcyjna nefrektomia u pacjentów z synchronicznym przerzutowym rakiem nerki otrzymujących Sunitinib - EORTC randomizowana próba kliniczna 30073 SURTIME

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Str. 110

Konferencje,
sympozja

Tam, gdzie urologia spotyka się z radiologią

Sopot, 14-17 września 2017 r.

Agnieszka Chomicz

Str. 111

Urologia
- nauka i praktyka

Z urologii się nie odchodzi

Małgorzata Skarbek

Str. 117

CME
-CPD

Zaproszenie do systemu CME-CPD

Ela Ziółkowska

Str. 122

Galeria
portretów

Tomasz Wiatr

Str. 129