Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Stanisław Szempliński  
 
strona główna > indeks autorów > Stanisław Szempliński

Stanisław Szempliński

2017/1 (101)
 

Jak poprawić wyniki biopsji stercza

Zastosowanie wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego oraz fuzji obrazów MRI i TRUS

Andrzej Lewicki, Stanisław Szempliński, Magdalena Zagrodzka, Tomasz Lorenc

Własne doświadczenia wprowadzania programu ERAS u chorych poddanych cystektomii radykalnej

Stanisław Szempliński, Michał Skrzypczyk, Maciej Oszczudłowski, Bartosz Horosz, Jakub Dobruch

2014/4 (86)
 

Jeszcze o diagnostyce i leczeniu raka pęcherza moczowego (nowe doniesienia o PDD - diagnostyce fotodynamicznej)

Stanisław Szempliński, Michał Skrzypczyk

2011/5 (69)
 

Krytyczna ocena własnego schematu biopsji "mappingowej" stercza u mężczyzn, u których podejrzenie raka stanowi jedynie podwyższenie stężenia PSA w surowicy

Stanisław Szempliński

2010/4 (62)
 

Gęstość wielomiejscowej biopsji "mappingowej" stercza wykonywanej pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej u mężczyzn, u których podejrzewa się raka jedynie na podstawie podwyższenia stężenia swoistego antygenu sterczowego w surowicy

Stanisław Szempliński, Elza Modzelewska, Tomasz Dzik, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

2007/6 (46)
 

European Urology Residents Education Programme (EUREP)

Jakub Dobruch, Stanisław Szempliński