Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Stanisław Szempliński  
 
strona główna > indeks autorów > Stanisław Szempliński

Stanisław Szempliński

2022/1 (131)
 

Podstopień zaawansowania guza T1 u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego - dodatkowy czynnik ułatwiający stratyfikację ryzyka

Hubert Kamecki, Stanisław Szempliński, Łukasz Nyk

2021/4 (128)
 

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania fosfomycyny w profilaktyce antybiotykowej u pacjentów poddawanych przezodbytniczej biopsji igłowej gruczołu krokowego: przegląd literatury

Hubert Kamecki, Łukasz Nyk, Stanisław Szempliński

2021/1 (125)
 

Biopsja fuzyjna w praktyce klinicznej

Magdalena Zagrodzka, Elżbieta Keller, Stanisław Szempliński, Marek Zawadzki, Przemysław Zugaj, Michał Drozd, Mateusz Mokrzyś, Damian Sujecki, Wojciech Zwierzyński, Michał Ogrodnik, Jacek Brzeziński

2017/1 (101)
 

Jak poprawić wyniki biopsji stercza

Zastosowanie wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego oraz fuzji obrazów MRI i TRUS

Andrzej Lewicki, Stanisław Szempliński, Magdalena Zagrodzka, Tomasz Lorenc

Własne doświadczenia wprowadzania programu ERAS u chorych poddanych cystektomii radykalnej

Stanisław Szempliński, Michał Skrzypczyk, Maciej Oszczudłowski, Bartosz Horosz, Jakub Dobruch

2014/4 (86)
 

Jeszcze o diagnostyce i leczeniu raka pęcherza moczowego (nowe doniesienia o PDD - diagnostyce fotodynamicznej)

Stanisław Szempliński, Michał Skrzypczyk

2011/5 (69)
 

Krytyczna ocena własnego schematu biopsji "mappingowej" stercza u mężczyzn, u których podejrzenie raka stanowi jedynie podwyższenie stężenia PSA w surowicy

Stanisław Szempliński

2010/4 (62)
 

Gęstość wielomiejscowej biopsji "mappingowej" stercza wykonywanej pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej u mężczyzn, u których podejrzewa się raka jedynie na podstawie podwyższenia stężenia swoistego antygenu sterczowego w surowicy

Stanisław Szempliński, Elza Modzelewska, Tomasz Dzik, Jakub Dobruch, Andrzej Borówka

2007/6 (46)
 

European Urology Residents Education Programme (EUREP)

Jakub Dobruch, Stanisław Szempliński