Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Oprac.: Adrian Wójcik  
 
strona główna > indeks autorów > Oprac.: Adrian Wójcik

Oprac.: Adrian Wójcik

2018/2 (108)
 

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tamsulosyny w leczeniu ułatwiającym wydalenie dystalnych kamieni moczowodowych powodujących kolkę nerkową - wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne kontrolowane placebo

Oprac.: Adrian Wójcik