Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Józef Matych  
 
strona główna > indeks autorów > Józef Matych

Józef Matych

2017/2 (102)
 

Wspomnienie o doktorze Romualdzie Ryszardzie Pietraszunie (1928-2016)

Józef Matych

2017/1 (101)
 

Jubileusz 20-lecia Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeszczepiania Nerek Szpitala im. dr. M. Pirogowa w Łodzi

Józef Matych

2013/3 (79)
 

Wpływ modyfikacji znieczulenia ogólnego dotchawiczego na poziom stresu operacyjnego u pacjentów poddanych operacji usunięcia pęcherza moczowego z powodu naciekającego raka

Liliana Mucha-Smejda, Mariusz Gawrysiak, Józef Matych

Technika znieczulenia nerwu zasłonowego w kanale przywodzicieli u pacjentów z guzem pęcherza moczowego kwalifikowanych do elektroresekcji przezcewkowej

Marcin Dłużyński, Grzegorz Krzyżanowski, Józef Matych

2013/1 (77)
 

Autotransplantacja nerki jako metoda leczenia całkowitego jatrogennego uszkodzenia moczowodu

Wojciech Wyroślak, Józef Matych, Jerzy Żurek, Andrzej Święs, Barbara Krauze, Jacek Pietrzykowski, Agnieszka Skrzypek, Piotr Edyko, Paweł Jałmużna, Oskar Pietraszun

2012/6 (76)
 

Allogeniczny przeszczep nerki u pacjentki z pierwotną nadczynnością przytarczyc

Liliana Mucha-Smejda, Michał Winiarski, Józef Matych

2012/1 (71)
 

Przeszczep nerki od niespokrewnionego dawcy żywego na przykładzie chorej z wielotorbielowatością nerek

Marcin Pietraszun, Agnieszka Skrzypek-Mikulska, Piotr Edyko, Józef Matych

2010/2 (60)
 

Najciekawsze wydarzenia w transplantologii
w 2009 roku

Józef Matych, Agnieszka Skrzypek-Mikulska, Paweł Jałmużna, Oscar Pietraszun

2009/4 (56)
 

Prawne zagadnienia transplantacji nerek

Część II

Agnieszka Skrzypek-Mikulska, Józef Matych

2009/3 (55)
 

Prawne zagadnienia transplantacji narządów - część I

Józef Matych, Agnieszka Skrzypek-Mikulska

2007/1 (41)
 

Powikłania infekcyjne po przeszczepieniu nerki

Agnieszka Skrzypek, Józef Matych

2003/2 (18)
 

Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu nerki

Józef Matych, Agnieszka Skrzypek

2001/6 (10)
 

V Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Józef Matych