Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Elżbieta Borowiecka  
 
strona główna > indeks autorów > Piotr Radziszewski

Elżbieta Borowiecka

2019/2 (114)
 

Gruczolistość (endometriosis) pęcherza moczowego

Opis ośmiu przypadków i przegląd literatury

Elżbieta Borowiecka, Tomasz Borkowski, Piotr Kuzaka, Bolesław Kuzaka, Piotr Radziszewski