Przegląd Urologiczny - indeks autorów:  
 
strona główna > indeks autorów > Adam Wojciechowski

2020/2 (120)
 

Randomizowane badania kliniczne porównujące embolizację tętnicy stercza z procedurą pozorowaną (placebo) u chorych z łagodnym rozrostem stercza

2017/5 (105)
 

Ocena wiedzy mężczyzn na temat objawów z dolnych dróg moczowych

Roman Sosnowski, Olga Kuczkiewicz, Katarzyna Moskal, , Piotr Kuncewicz

2008/5 (51)
 

Rola inhibitorów i promotoróww patogenezie kamicy wapniowej

Opracowano na podstawie: "The role of urinary kidney stone inhibitors and promoters in the pathogenesis of calcium containing renal stones" D.R. Basavaraj, Ch.S Biyani, A.J. Browning, J.J. Cartledge EAU-EBU Update Series 2007; 5: 126-136

2008/4 (50)
 

38. Kongres Polskiego TowarzystwaUrologicznegoWisła 19-21 czerwca 2008 r.

Sprawozdanie sekretarza Walnego Zebrania

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Urologicznego podczas 38. Kongresu Naukowego, Wisła 19–21.06.2008 r.

Zadania PTU w latach 2008-2012

Narzędzia, protezy i szwy chirurgiczne pod red. Krzysztofa Bieleckiego

Ustny egzamin specjalizacyjny z urologii w 2008 r.

Urolog - konsulem honorowymKrólestwa Belgii

Leczenie kamicy moczowodowej

Diagnostyka i leczenie przerzutów raka prącia do węzłów chłonnych

Podręcznik diagnostyki i terapii The Merck Manual trafia do rąk polskich lekarzy

Rak pęcherza moczowego i górnych dróg moczowych

Varia

2008/3 (49)
 

CME- CPD (EU-ACME) w Wiśle

19-21 czerwca 2008 r.

List prof. dr hab. med. Andrzeja Borówki do Minister Zdrowia Dr Ewy Kopacz

Zalecenia konferencji "Białego Szczytu" z 19 marca 2008 r.

2008/1 (47)
 

O transplantologii i nie tylko...

Z prof. dr. hab. med. Markiem Krawczykiem, dziekanem I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby w Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha rozmawia Małgorzata Skarbek

Uroneptunalia 2007

Ocena węzłów chłonnych u chorych na raka klinicznie ograniczonego do stercza

Krioablacja małych guzów nerek

Nowoczesne metody leczenia raka nerki z przerzutami

Guz nerki

Rak gruczołu krokowego

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH)

Rak pęcherza moczowego

Varia

2007/6 (46)
 

Humanizacja medycyny jest koniecznością

Z prof. dr. hab. n. med. Tomaszem Pasierskim, ordynatorem Oddziału Kardiologii i Chorób Naczyń Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego oraz kierownikiem Zakładu Humanistycznych Podstaw Medycyny II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie, rozmawia Małgorzata Skarbek

2007/5 (45)
 

European Board of Urology

EBU Board Meeting po raz pierwszy w Polsce Kraków 21-22 września 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Urologom im dr. med. Wojciecha Husiatyńskiego

Sprostać nowym wyzwaniom

Zastosowanie preparatu "Bioforte" w zakażeniach dróg moczowych